2010. március 25., csütörtök

Verdi: A VÉGZET HATALMA

A Végzet hatalmához több magyar fordítás is készült; magam kettőt ismerek belőle: Lányi Viktorét és Fischer Sándorét. Az utóbbiból a Magyar Rádióban készült egy teljes felvétel Lamberto Gardelli vezényletével. Sajnos sem bakeliten, sem Compact Discen nem jelent meg - akárcsak a legtöbb értékes magyarnyelvű operafelvétel. Fischer fordításból kimaradt (vagy legalábbis nem publikált) részeket fordítottam hozzá a darabhoz, alább ezek is olvashatóak.

A darab cári megrendelésre készült (nem a magyar fordítás, hanem az opera...), Szentpéterváron mutatták be 1862 novemberében. Verdi később át is dolgozta a művet, így a népszerű nyitánynak is született két változata.

Ez az első, manapság nem játszott verzió:


ez pedig a ma is ismert:A VÉGZET HATALMA

(La forza del destino)


Opera 4 felvonásban


Zenéjét szerezte:

Giuseppe Verdi


Szövegkönyvét Angel de Saavedra ’Don Alvaro o la fuerza del sino’ című színdarabja és Friedrich Schiller ’Wallensteins Lager’ című színdarabjának egyik jelenete nyomán írta:

Francesco Maria Piave


Átdolgozta:

Antonio Ghislanzoni


Fordította:

Fischer Sándor


A II. felvonás 2. képében a fordítást kiegészítette:

Csákovics Lajos Zsolt


Ősbemutató:

1862. november 10., Cári Nagyszínház, Szentpétervár

Az átdolgozott változat bemutatója:

1869. február 27., Teatro alla Scala, Milánó


SZEMÉLYEK:


Calatrava grófja basszus

két gyermeke:

Leonora di Vargas, a lánya szoprán

Don Carlos di Vargas, a fia bariton

Alvaro, mesztic, az inka királyok sarja tenor

Preziosilla, cigánylány mezzoszoprán

A Gvárdián, ferences házfőnök basszus

Melitone, ferences barát bariton

Curra, Leonora komornája szoprán

Kocsmáros basszus

Trabuco, öszvérhajcsár, házaló tenor

Katonaorvos tenor


Hajcsárok, spanyol és olasz parasztok, katonák; ferences barátok


Történik Spanyolországban és Olaszországban a XVIII. század közepén.I. FELVONÁS


1. kép

(Szoba Calatrava gróf kastélyában, Sevillaban)


GRÓF

Édes lányom, most jó éjt.

Az ég adjon vigaszt.

(Meglátja a nyitott ablakot)

Az ablak mért van nyitva még?

(becsukja)


LEONÓRA

(halkan)

Úgy félek!


GRÓF

Nem is szólsz, gyermekem?

Mi bántja szíved?


LEONÓRA

Apám... uram...


GRÓF

A tiszta lég e tájon

Békédet visszaadja.

Egy félvérhez csak nem fogsz nőül menni?

Mindig bízzad a sorsodat énreám!

Apádra gondolj, fivéred is épp így érez.


LEONÓRA

Ó, apám!


GRÓF

Jól van, te értesz.

Ne sírjál!


LEONÓRA

(magában)

Ó, hogy fáj ez!


GRÓF

Most jó éjt.


LEONÓRA

Apám, te drága!


GRÓF

Ég áldjon, édes lányom! Ég áldjon!


LEONÓRA, GRÓF

Ég áldjon!

(A gróf fogja a gyertyát és távozik)


CURRA

(bezárja az ajtót a gróf mögött és izgatottan fordul

vissza a szobába)

Csak ne maradjon holnapra a szökés!

Ha az ablak kinyílt, lent készen állnak.

Mi megyünk.


LEONÓRA

És hogyha apám tán soha már nem bocsát meg,

Bárhogy kérem?

Nem, nem, nem tudom, mit tegyek.


CURRA

Mit mondasz?


LEONÓRA

Hangja szíven talált, akár egy tőr,

Ahogy búcsúzott... ha most itt volna,

Mindent bevallanék...


CURRA

Holnapra vérbefagyva

Láthatnád Don Alvarót holtan,

Vagy Sevillában börtön mélyén,

Hol várna a vérpad rá...


LEONÓRA

Hallgass!


CURRA

És mindezt azért,

Mert szeret és te nem szereted viszont!


LEONÓRA

Én hűtlen lennék? Tudod jól, mit érzek!

Hazám és nevem, apám ma megtagadom érte!

Oly fájó, fájó szívem szenvedése!

(Curra távozik)

Mint árva és mint hontalan,

Élni hazámtól távol,

A sors hatalma üldöz el

Az ősi szülői háztól.

Emlékkel terhes utakon

Járni a nagy világot,

Míg ég a kínzó szenvedés,

Hol üldöz szülői átok.

Emlékkel terhes utakon

Járni a nagy világot,

Míg hajt a kínzó szenvedés,

Hol üldöz átok,

Üldöz szülői átok.

Elválok, jaj, ó jaj, tetőled,

Édes ősi hajlék, ég áldjon.

Ó jaj, ó jaj, úgy fáj a szívem érted,

Ősi hajlék, ég áldjon!

Elválok, jaj, tetőled én,

Elválok, te ősi hajlék!

Úgy fáj, úgy fáj a szívem érted,

Szülői ház, úgy fáj a szívem érted,

Úgy fáj a szívem érted, szülői ház,

Szülői ház... ég áldjon, ég áldjon!

6, ősi ház, ég áldjon!

Ó jaj, úgy fáj a szívem érted,

Ősi hajlék! Ég áldjon, ég áldjon!


CURRA

(sietve jön)

Kisasszonyom, hát készülj! Indulni kell...


LEONÓRA

De ő még nincs itt! Már késő!

Elütötte az éjfélt.

Ma tán már el sem jön!


CURRA

Mi ez a lárma? Ezek vágtató lovak!


LEONÓRA

(az ablakhoz rohan)

Ez ő lesz!


CURRA

Tudtam, hogy még ma ide fog érni!


LEONÓRA

Ó Isten!


CURRA

Nyugalom, drága!

(Alvaro kitárt karokkal siet Leonórához)


ALVARO

Végre, végre, drága angyal,

Összefűz az ég ma véled,

Két karomba zárlak téged,

Lelkem ujjong, szívem ég!


LEONÓRA

Don Alvaro!


ALVARO

Félsz? Az Istenért!


LEONÓRA

Rögtön pirkad...


ALVARO

Akadályok közt egy hosszú óra telt el,

Itt lehettem volna rég!

Vágyam ég, de lángja tiszta.

Semmi már nem tarthat vissza,

Szívem minden dobbanása

Csak egyet hirdet, egyet hirdet szüntelen.

(Currához)

Ezt a holmit vidd le gyorsan!

Siess!


LEONÓRA

(Currához)

De várj még!


ALVARO

Nem, nem.

(Leonórához)

Jöjj velem,

Hagyd el értem ezt a börtönt,


LEONÓRA

Jaj, megöl a félelem!

Jaj, megöl a félelem!


ALVARO

Jer hamar, hadd e börtönt, jöjj velem.

Induljunk, drágám, eljött a pillanat,

Oltárnál vár ránk a lelkipásztor,

És a szerelmet, mely bennünk lángol,

Isten nevében megáldja majd!

Vár ránk hazámnak tündöklő napja,

Őseim égi uralkodója

Sugara lángját a tájra szórja.

Ott elfelejtjük, ott elfelejtjük a régi bajt.


LEONÓRA

Késő az óra!


ALVARO

(Currához)

Induljunk gyorsan!


LEONÓRA

(Currához)

Csak még egy percet...


ALVARO

Ó, Leonóra!


LEONÓRA

Ne még!


ALVARO

Mit mondasz?


LEONÓRA

Egy napot várjunk.


ALVARO

(izgatottan)

Egy nap!


LEONÓRA

Majd holnap elindulunk,

Ö még csak egyszer apámat lássam,

Míg el nem hagytam szülői házam;

Meg kell, hogy értsed, hogy ezt mért teszem!

Épp, mert te szeretsz, engedd meg nekem,

Hisz tudod te jól, hogy én mit érzek!

De most nem bírom, az égre kérlek!

Szívem oly boldog lesz majd!

Csak várj még... várj!

Szívem tiéd, te drága, te drága!

Alvaro, te drága, te drága!

Alvaro, te drága!


ALVARO

Oly boldog lesz a szíved... és könnyezel?

Mint a halottnak, kezed oly jéghideg...

(határozottan)

Már mindent értek! Mindent, kisasszony...


LEONÓRA

Alvaro! Alvaro!


ALVARO

Ó, Leonóra! Már látom, szégyellsz engem!

Isten őrizz, hogy kényszerítselek

A súlyos útra.

Esküd feloldom...

(büszkén)

Lakodalmi fáklyák helyett inkább

A sír sötétje várjon,

Ha nem szeretsz úgy engem,

Mint én szeretlek téged...

Hogyha vége...


LEONÓRA

Tiéd a szívem, a lelkem,

El nem hagylak, bármi érne!

Ó! Én elkísérlek bárhová,

A nagy világ végéig,

Nem félek véled semmitől,

A sorsunk bárhogy rémít.

Oly boldog lesz az élet,

A mennybe visz ma fel.

Hát menjünk... jöjj, a végzet

Nem választ, nem, nem választ el!


ALVARO

A lelkem minden óhaja

A szívem minden vágya,

Hogy míg csak egyet verni tud,

Szerelmed meghálálja.

Ezért akár az életem

Feláldozom, ha kell.

Hát menjünk, jöjj, a végzet

Nem választ, nem, nem választ el!


LEONÓRA

Hát menjünk, jöjj!


ALVARO

Ó nem, a végzet

Nem választ el.


LEONÓRA

Hát jöjj, hát jöjj!

Ó, nem, a végzet el nem választ.

Most menjünk, jöjj!

A végzetünk nem választ minket...


ALVARO

A végzetünk nem választ minket el,

nem, nem


LEONÓRA

Micsoda zaj!


ALVARO

Gyerünk!


LEONÓRA

Gyerünk!


LEONÓRA, ALVARO

Hát menjünk, jöjj, a végzet

Nem választ minket el!

(Az ajtó felé indulnak, kint lépések, ajtócsapkodás,

Curra halálsápadtan jelenik meg)


CURRA

Már késő!


ALVARO

Csak hidegvérrel, bátran!


CURRA

Uramisten!


LEONÓRA

(Alvaróhoz)

Itt bújj el gyorsan!


ALVARO

(pisztolyt húz elő)

Nem! Meg kell védenem téged!


LEONÓRA

Tedd el a fegyvert!

Ráfognád apámra a pisztolyt?


ALVARO

Nem, magamra inkább.

(Elteszi a pisztolyt)


LEONÓRA

De rémes!

(A gróf gyorsan jön, mögötte fáklyás szolgák)


GRÓF

Gaz csábító, s te aljas lány!


LEONÓRA

Nem, drága apám!


GRÓF

Én megtagadlak!


ALVARO

(a grófhoz)

A bűnös csak én vagyok

Csak én vagyok a bűnös!

Megölhet, várom bosszúját...


GRÓF

Az, amit tett e lánnyal,

Mutatja, honnan származik!

Egész fajára rávall!


ALVARO

Kegyelmes gróf úr!


GRÓF

(a lányához)

Takarodj!

(a szolgákhoz)

Fogjátok őt el!


ALVARO

(előveszi a pisztolyt)

Meghal az, ki egyet mozdul...


LEONÓRA

Alvaro, mit teszel?


ALVARO

(a grófhoz)

Gróf uram, ön megölhet...


GRÓF

Az én kardomat várja?

Az én kardomat várja?

Nem szennyezem be vérével,

Hisz ott a hóhér bárdja!


ALVARO

Egy szót, gróf Calatrava! _

Lánya oly tiszta, mint a hó,

Esküszöm itt az égre!

Vád engem érhet,

Ha végezni kíván,

Öljön meg engem,

Nem kell a kard, a pisztoly,

Bátran megölhet

(a pisztolyát eldobja, az földre esve, elsül, és a golyó

a grófot találja)


GRÓF

Jaj, végem!


ALVARO

Átkozott fegyver!


LEONÓRA

Segítség!


GRÓF

(Leonórához)

Hozzám ne érj!

Ha látlak, az beszennyezi halálom.


LEONÓRA

Apám!


GRÓF

Rád sújt az átkom!

(meghal)


LEONÓRA

(kétségbeesve)

Irgalmazz, kérlek!


ALVARO

Ó, végzet!2. kép

(Falusi kocsma. Vendégek, a kocsmáros, Carlos,

diáknak öltözve, néhány öszvérhajcsár, közöttük

Trabuco, parasztok)PARASZTOK, ÖSZVÉRHAJCSÁROK

(kar)

Holá, holá, holá!

Itt állj meg, hajcsárnép,

Tarts éji pihenőt!

Holá, holá, holá!

Itt egy pohár elég,

És visszatér erőd.

Holá, holá, holá!

Itt állj meg hajcsárnépség,

Holá, holá, holá!

Tarts éji pihenőt!

(a parasztok és a hajcsárok táncolnak)

Holá, holá, holá!

(a kocsmáros ételt hoz be)


KOCSMÁROS

Az étel kész már.


NÉP

(kar)

Az étel, az étel!

(asztalhoz ülnek)


CARLOS

(magában)

Húgom a csábítóval merre szökhet?

Aljasok!


NÉP

(kar a kocsmároshoz)

Mondd az asztali imát el!


KOCSMÁROS

Diáknak inkább illik.


CARLOS

Kész örömmel.

"In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti."

(mind leülnek és esznek, csak Trabuco marad

a helyén)


NÉP

(kar)

"Ámen ".

(Leonóra férfiruhában óvatosan kilép egy ajtófüg-

göny mögül)


LEONÓRA

Mit látok? Itt a bátyám!

( Visszahúzódik)


KOCSMÁROS

Ízlik?


CARLOS

Elsőrangú.


NÉP

(kar)

Meg kell adni, jó ízű, jó ízű.


CARLOS

(a kocsmároshoz)

Tu das epulis accumbere Divum.


KOCSMÁROS

Nem ért ő deákul,

Ámde főzni jól tud.


CARLOS

Éljen a konyha!


NÉP

(kar)

Éljen!


CARLOS

Trabuco mester nem jön?


TRABUCO

Ma péntek van!


CARLOS

Tán böjtöl?


TRABUCO

Hát persze.


CARLOS

S a kis legény, akivel együtt jöttek?


PREZIOSILLA

(bejön)

Éljen a zászló!


CARLOS, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

Preziosilla!


NÉP

(kar)

Brávó, brávó!


CARLOS

Énmellém ülj!


NÉP

(kar)

Énmellém ülj, énmellém ülj! Ülj le hát!

Jósolj szerencsés sorsot nekünk!


PREZIOSILLA

Ki vár ma jószerencsét?


NÉP

(kar)

Mindannyian.


PREZIOSILLA

Elmentek sorba mind katonának,

Olaszország ma hív a németek ellen.


CARLOS, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

Vesszen a német!


PREZIOSILLA

Itáliának népe

Nem tűri ezt tovább!


FÉRFIAK

(kar)

Mind elmegyünk! Mind elmegyünk!


PREZIOSILLA

Közétek állok én is!


NÉP

(kar)

Éljen!


PREZIOSILLA

A dob riadóra, a trombitaszóra,

Ha kondul az óra, ha ágyú zenél,

A szívben a szóra kigyúl ma a vér.

No bátran legények! csak így szép az élet!

No bátran, ne félj, no bátran!


PREZIOSILLA, CARLOS, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

No bátran, legények, csak így szép az élet,

No bátran, ne félj, no bátran!


PREZIOSILLA

No jöjj a csatába, te rangot is kaphatsz,

Te tán lehetsz hadnagy, te meg kapitány.

Ki győz a csatatéren, megsegíti Ámor,

Övé lesz az érem, az asszony, a lány.

No bátran, legények, csak így szép az élet,


MINT FENT

(kar)

No bátran, ne félj, no bátran!


CARLOS

(kezét mutatja Preziosillának)

Mit jósolsz énnekem, vándordiáknak?


PREZIOSILLA

(nézi a kezét)

Ó mennyi bánat ért, s rád még mi vár...


CARLOS

Hogyan?


PREZIOSILLA

Nem mondok többet már...

(figyelmesen nézi)

De te, mondd, kicsikém, diák vagy-e?

Nem hiszek néked...én nem beszélek,

Nem, nem, nem, én nem beszélek,

De nem vagyok oly ostoba,

Tra la la la, tra la la la.

De nem vagyok oly ostoba.


KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

A háború éljen!


PREZIOSILLA

No bátran, legények, csak így szép az élet!


CARLOS, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

No bátran a harcra, no bátran a harcra!


PREZIOSILLA

No bátran, legények!

Csak így szép az élet!

No bátran, ne félj,

No, bátran, a harcra

No, bátran, a harcra.


CARLOS, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

No bátran, bátran, csak így szép az élet!

Bátran! így szép az élet! így szép az élet!

Bátran! Bátran!

(egy zarándokcsapat templomi zászlókkal vonul el

a háttérben)


ZARÁNDOKOK

(kar; a színfalak mögött)

Mennyéi szent atyánk, te adj vigaszt!

(mindenki feláll)


CARLOS

Kik azok?


KOCSMÁROS

A zárdaünnepre zarándokok jönnek.


LEONÓRA

(az ajtóban)

Jaj, hova szökjek?


CARLOS, HAJCSÁROK

(kar)

No nézzük csak meg őket!


KOCSMÁROS

Imádkozzunk.


PREZIOSILLA, TRABUCO, CARLOS,

KOCSMAROS, NÉP

(kar)

Imára!


ZARÁNDOKOK

(kar; m. f. )

Égi Isten fia, te adj vigaszt!


PREZIOSILLA, TRABUCO, CARLOS,

KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

Uram, eléd letérdelünk

És két karunk kitárjuk.


LEONÓRA

A bátyámtól, ó védj, Uram!


ZARÁNDOKOK

(kar; közelednek)

Égi Szentlélek, adj, te adj vigaszt!

Te adj vigaszt!


PREZIOSILLA, TRABUCO, CARLOS,

KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

A vad pokol kínjától

Te védj meg, ó Uram!


LEONÓRA

Mert bátyám halálra szánt engem,

Védj meg hát, ó Uram!


ZARÁNDOKOK

(kar)

Szent Atyánk adj vigaszt!

(távolodva)


PREZIOSILLA, TRABUCO, CARLOS,

KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

Uram, eléd letérdelünk,

És két karunk kitárjuk.


LEONÓRA

Hogyha Te nem segítesz nékem,

Más senki nem véd meg.

Ó, senki más nem védhet meg.


PREZIOSILLA, TRABUCO, CARLOS,

KOCSMÁROS, NÉP és ZARÁNDOKOK

(kar)

Vigaszt, Uram, vigaszt adj!


LEONÓRA

Vigaszt, Uram, ó, el ne hagyj!

(az ajtó függönye mögé lép)


CARLOS

Éljen, ki vélünk együtt érez!


PREZIOSILLA, CARLOS, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

Éljen!


CARLOS

Mulatni kell, amíg az élet tart!


PREZIOSILLA, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

Bölcs beszéd ez!


CARLOS

(Trabucóhoz)

Nem jössz át, Trabuco, hozzánk?


TRABUCO

Minek? Jó nekem itt is.


CARLOS

S az ifjú ember, akit idehoztál,

Nem tudod azt, hogy mért jött?


TRABUCO

Nem én!


CARLOS

És tényleg kis kakas ő, vagy csirke?


TRABUCO

Nem nézek másra én, csupán a pénzre.


CARLOS

Okosan mondod, okosan mondod!

(a kocsmároshoz fordul)

És ön, aki érkezéskor látta...

Enni mért nem jön ki?


KOCSMÁROS

Nem mondta.


CARLOS

Hallom, vizet kért, s ecetet hozzá...

Haha! Hogy felüdüljön.


KOCSMÁROS

Lehet.


CARLOS

És van szakáll nélkül nemesember?


KOCSMÁROS

Honnan tudnám? Honnan tudnám?


CARLOS

(magában)

Ez nem beszél!

(Trabucóhoz)

Mondja meg hát:

Öszvéren úgy ült, mint nő, vagy úgy, mint férfi?


TRABUCO

(türelmetlenül)

De unom!


CARLOS

És honnan jönnek?


TRABUCO

(feláll)

Tudom azt, hogy a mennybe megyek innen.


CARLOS

Hogyhogy?


TRABUCO

Kelmed purgatórium énnekem...


CARLOS

Most hova megy?


TRABUCO

Lefeküdni az istállóba, öszvérek közé.

Nem tudósok ők,

Nem művelt diákok, alszom istállóban,

öszvérek közt.

(elszalad)


PREZIOSILLA, KOCSMÁROS, CARLOS, NÉP

(kar; nevetnek)

Hahaha, hahaha!

Elfut innen, hahaha, hahaha!


CARLOS

Sima állú az idegen?

No majd festünk néki szénnel bajuszt,

És kinevetjük holnap.


NÉP

(kar)

Brávó, brávó!


KOCSMÁROS

Vendéget itt nem érhet baj, nem hagyom!

Inkább te mondd el azt, hogy honnan jöttél,

Merre tartasz, és hogy ki vagy te.


CARLOS

Kíváncsi vagy?

(Leonóra ismét megjelenik a függöny mögött)

Elmondok sorra mindent.

Ősi, híres család sarjaképpen

Salamanca tudós iskoláján

Doktorvizsgára készültem éppen,

Fényes és szép jövő képe várt rám...

Ám egy társam, sokéves barátom

Hívott, jöjjek Sevillába el.

Bármit kért, teljesült mindenáron,

Szívem érezte jól, menni kell.

Húgát egy indián meggyalázta,

S apját megölte, és eltűnt a lánnyal.

Társam szívében ég bosszú láza,

Vére hajtja emésztő lánggal. .

Űztük őket, míg Cadizba értünk,

Ám ott nyom nélkül eltűntek ők.

Érzem, társamnak égő a kínja,

Szívembe fájdalma önt új erőt.

Itt a lányról a hír egyre járja,

Hogy lesújtott az ég már fejére,

Mert egy rablócsapat tört a párra,

És a férfi futott el csak élve.

(Leonóra gyorsan eltűnik)

Ám a társamban ég a bosszú láza,

Ő csak űzi a gyilkos nyomát,

Most az óceánon átkelt utána,

S én itt élek diákként tovább.


NÉP

(kar)

Bár oly gyászos e történet árnya,

Ám a vándordiák jó barát.


KOCSMÁROS

No, jól van.


PREZIOSILLA

Tehát megölték a grófot?


CARLOS

Úgy van.


PREZIOSILLA

És a gyilkos vitte el a lányát?


CARLOS

Az!


PREZIOSILLA

És te barátod kísérted el Cadizba,

a tengerhez,

Utána Sevillába?

(nevetve)

Hahahaha!

De nem vagyok oly ostoba!

Tra la la la, tra la la la!

De nem vagyok oly ostoba.


KOCSMÁROS

Eljárt az óra,

Elfogyott az étel,

És áldassék az Úr,

Most gyerünk!

Gyerünk!


CARLOS, PREZIOSILLA

Gyerünk!


NÉP

(kar)

Hát menjünk!


CARLOS

Nyugovóra.


NÉP

(kar)

Nyugovóra.

Holá, holá,

Csak vígan, hajcsár!

Holá, holá,

Csak vígan, hajcsárnép!


PREZIOSILLA

Tra la la...


CARLOS

Ősi híres... stb.

KOCSMÁROS

Jól van, mindezt tudjuk már

Jó, jó, jó, ezt tudjuk már.


CARLOS

Nyugovóra!


NÉP

(kar)

Nyugovóra!


CARLOS

Nyugovóra!


PREZIOSILLA

Nyugovóra!


PREZIOSILLA, CARLOS, KOCSMÁROS, NÉP

(kar)

No menjünk, menjünk, menjünk már!

3. kép

(Ferences kolostor egy magaslaton. Háttérben temp-

lom, kapuja zárva. Holdfény. Leonóra férfiruhában,

fáradtan jön.)LEONÓRA

Nagy Isten! Hála néked!

E kolostorban nyugtom lesz.

Elértem!

Úgy félek!

A szörnyűséges sorsom

Már ismeri a kocsma...

A bátyám elmondta!

Hogyha rám ismert volna...

Ó, jaj!

Azt mondta, tengeren át, nyugatra ment Alvaro!

Nem halt meg akkor, mikor éjszaka láttam,

Mikor apámat vérbefagyva láttam,

Mikor üldöztek minket... és ő hol járhat?

Hol járhat a hűtlen?

Jaj nekem! Hogy meggyötör a bánat!

Mária! Mária, irgalmas Szűzanyám,

A bűnt bocsásd meg nékem,

S a szívemben ne égjen

A vágy, mely érte gyúlt.

A négy magányos fal között megbánom majd,

Megbánom majd a vétket...

Ó irgalom, te Szűzanyám, ó irgalom,

Oly esdve kérlek!

Ne hagyj el, nézz le rám,

Ó szánj, ó szánj, Istennek anyja.

Ne hagyj el, nézz le rám, ah!

Ó irgalom, te Szűzanyám!


SZERZETESEK

(kar; a színfalak mögött)

Venite, adoramus

Et procedamus ante Deum,

Ploremus, ploremus coram Domino

Coram Domino qui fecit nos.


LEONÓRA

Mily földöntúli ének ez...

Az orgona zenéje,

Mint tömjén füstje, úgy száll fel

Az Istenhez az égbe,

Úgy lelkesít, úgy lelkesít magasztos hittel,

Erőt ad s békét!

E szentelt helyre bemegyek...

De korai az óra.

És felfedezhet valaki,

Ó jaj, szegény Leonóra,

Reszketsz?

A jámbor lelkű szerzetes

Hogy lenne szívtelen?

Nem, nem!

Ne hagyj el, ments meg engem,

Ó, kegyelmezz Istenem!


SZERZETESEK

(kar)

Ploremus


LEONÓRA

Ne hagyj el, ments meg, ó,

Kegyelmet adj, ó Istenem!


SZERZETESEK

(kar)

Ploremus coram


LEONÓRA

Ne hagyj el, nézz le rám,


SZERZETESEK

(kar)

Domino qui fecit nos.


LEONÓRA

Kegyelmet adj, ó Istenem!

Kegyelmet adj, ó nézz reám.

(becsönget a kapusfülkén, a kémlelőablakon kinéz

Melitone)


MELITONE

Ki vagy te?


LEONÓRA

Vezess a priorhoz.


MELITONE

Ötkor a templomban ott lesz, ha kezdődik a mise.


LEONÓRA

A priort kérem, az Istenért!


MELITONE

Mit Istenért, ilyenkor!


LEONÓRA

De páter Cleto küldött.


MELITONE

Az? Szent ember! S milyen ügyben?


LEONÓRA

Egy sürgős...


MELITONE

No de mért?


LEONÓRA

Egy szerencsétlen...


MELITONE

Ördög vinne! Kinyitok, gyere, lépj be!


LEONÓRA

Nem lehet!


MELITONE

Nem? Kiátkoztak téged?

No, furcsa ügy lehet ez, szavamra mondom.

Én szólok... s ha nem jövök, hát akkor jó éjt!

(becsapja az ablakot)


LEONÓRA

Ha nem fogad be engem?

Jó szívű, jámbor lelkű...

Ő oltalmába vesz.

/: Szent Szűz, te védj meg! :/

(a gvárdián jön Melitonéval)


GVÁRDIÁN

Ki keres engem?


LEONÓRA

Én kérlek.


GVÁRDIÁN

Szólj hát!


LEONÓRA

Titkot mondok...


GVÁRDIÁN

Elmehetsz, Melitone.


MELITONE

(távozóban)

Mindig csak titok! Ezek a szentek

Egyedül tudnak róluk!

Mi pedig nem is számítunk.

(úgy tesz, mintha a kapunál volna elfoglalva)


GVÁRDIÁN

Mondd, testvérem, mit dünnyögsz?


MELITONE

Ej, no! Nyikorog a zár, olyan ócska, mondom régen...


GVARDIÁN

Fogadj szót már!


MELITONE

Hogy parancsolgat nékem!

(távozik)


GVÁRDIAN

Nincs itt senki! Nincs senki!


LEONÓRA

Atyám, bevallom, nő vagyok.


GVARDIÁN

Nő van itt, késő éjjel! Az égre!


LEONÓRA

Porba sújtva, elhagyva itt állok,

Sújt a földön, az égben az átok!

Könnyet ontva, a térdemen esdek,

Hogy az elkárhozástól te ments meg!


GVÁRDIÁN

Mit tehet egy szegény szerzetes?


LEONÓRA

Páter Cleto nem írt még neked?


GVÁRDIÁN

Rólad mondta?


LEONÓRA

Igen.


GVÁRDIÁN

Akkor hát... te vagy Calatrava leánya!


LEONÓRA

Megborzadsz?


GVÁRDIÁN

Nem...

Ha bűnbánva jössz a kereszthez,

Néked majdan az ég megkegyelmez.


LEONÓRA

Lelkem oly nyugalmat érez,

Ez jutalmat ád e földön:

Ami félelmes és rémes,

Nem kell így hogy testet öltsön...

Már nem látszik vérben ázva

Holt apámnak rémes árnya,

Mint a szörnyű hangú végzet,

Ahogy énrám átkot szór.


GVÁRDIÁN

Csak az Úr hatalma véd meg

Ördög csábításitól.


LEONÓRA

Ó, hadd éljek, mint vezeklő.

Majd a sziklacella mélyén.


GVÁRDIÁN

Mit? Te tudod?


LEONÓRA

Cleto mondta...


GVARDIÁN

És mit vársz itt?


LEONÓRA

Égi békét.


GVÁRDIÁN

Jaj, ha elragad a pillanat

Súlyos elhatározásra!

Mert az égő szívű ifjakat

Majd a késő bánat várja...


LEONÓRA

Lelkem oly nyugalmat érez,

Ez jutalmat ád a földön.


GVÁRDIÁN

Jaj ha elragad az indulat!


LEONÓRA

Ami félelmes és rémes,

Nem kell már hogy testet öltsön.


Lelkem oly nyugalmat érez,

Ez jutalmat ád a földön,

Halott apámnak árnya,

Miként szörnyű hangján a végzet,

Énrám átkát szórja.


GVÁRDIÁN

Jaj! Jaj!

Nincs, ki láthat a jövőbe,

Egyre változó a szíve.

Nincs aki láthat a jövőbe,

Egyre változó a szív!


GVÁRDIÁN

És szerelmed?


LEONÓRA

Ő akaratlan apámat ölte meg.


GVÁRDIÁN

És a bátyád?


LEONÓRA

Esküt tett, hogy sajátkezűleg megöl!


GVÁRDIÁN

Akkor menj, keress egy szent, magányos zárdát:


LEONÓRA

Egy zárdát? Egy zárdát?

Nem!

Ha engem elküldsz, elmegyek innen,

A sziklacsúcsra, hogy az segítsen.

A hegy ad szállást, az erdő étket,

Vadállat véd meg és vigaszt ád.

Egy égi szózat zeng a szívemben:

"Megmentlek téged, ha bízol bennem..."

És te elűzöl?

Te?

(A kereszthez)

Ez az én révem,

Erőt ad nékem

Egy élten át.


GVÁRDIÁN

Légy Uram, áldott,

Te megbocsátó,

Gyengéknek atyja,

Te szívekbe látó!


LEONÓRA

Égi szózat zeng szívemben:

"Megmentlek téged,

Ha bízol bennem."


GVÁRDIÁN

Legyen úgy minden,

Ahogy kívánod,

Áldjuk hát, ó, áldjuk hát

Az ég urát!


LEONÓRA

Ez az én révem... stb.


GVÁRDIÁN

Szilárdan állod?


LEONÓRA

Szilárdan.


GVÁRDIÁN

Az Úr vegyen kegyébe!


LEONÓRA

Ó, égi jóság!


GVÁRDIÁN

Ez legyen kettőnk titka...

Szikla közt van egy barlang,

Ott fogsz te lakni,

Ott van egy forrás,

Hetenként ellátlak

A szükséges élelemmel.


LEONÓRA

Induljunk...


GVÁRDIÁN

Melitone?

(Melitone megjelenik)

Gyűljenek össze gyertyával a kézben

A testvérek a térre,

És várjanak az Úr dicséretére.

(Melitone távozik)


A hajnal kél, hát indulj el

A bűnbánat helyére,

De vigaszt adjon még előbb

Az Úr szent teste, vére.

No jöjj hát, ölts fel szőrcsuhát,

Szíved erősítsd meg, ó,

Az úton meg ne tántorodj,

Legyen az Úr veled.

Legyen az Úr veled.


LEONÓRA

... Ó, hála Tenéked, én Istenem az égben!

Ó, áldott boldogság,

Szívedbe visszatértem.

A lelkem örvend, érzem azt,

Hogy újjáéledek...

Ó ujjongjatok angyalok,

Az Úr megint szeret,

Hála neked, hála neked!


GVÁRDIÁN

No jöjj hát, ölts fel szőrcsuhát stb.

(A szerzetesek összegyűlnek)


GVÁRDIÁN

Az Isten szent és magasztos nevében

Áldás reátok!


MELITONE, SZERZETESEK

(kar)

Áldás reátok!


GVÁRDIÁN

Egy lélek jött sírva megbánni vétkét,

Kéri, hogy engedjük be e helyre.

A szikla szent barlangját kinyitjuk.

Tudjátok, hol van?


MELITONE, SZERZETESEK

(kar)

Mind tudjuk jól!


GVÁRDIAN

E szent magányba hozzá bemenni

Ne merjen senki!


MELITONE, SZERZETESEK

(kar)

Úgy lesz, uram.


GVÁRDIÁN

A szikla tájékán megjelenni

Halálos vétek.


MELITONE, SZERZETESEK

(kar)

Nem vétkezünk.


GVARDIÁN

Ha bárki megszegné azt, mi tiltott,

Avagy kilesné a rejtett titkot,

Nevét vagy múltját, azt sújtsa átok!


MELITONE, GVÁRDIÁN, SZERZETESEK

(kar)

Azt sújtsa átok s a tűzhalál!

Az Úrnak, az Úrnak mennyköve eméssze őt meg!

Tűz kínja jár szent parancs szegőnek!

A pusztító vihar vadult dühével,

A bűnös hamvait zilálja széjjel!

Zilálja széjjel.

A bűnös hamvait szél szórja széjjel!

Az Úrnak, az Úrnak mennyköve,

A tűz lángja jár

A szent parancs szegőnek,

A tűz lángja jár,

Azt sújtsa átok s a tűzhalál!


GVÁRDIÁN

(Leonórához)

Most kelj fel hát, s indulj útnak,

Egyetlen élő nem láthat téged.

Van egy ércharang ott a sziklán,

És ha veszély fenyeget téged,

Vagy hogyha érzed, itt a végső órád,

Kongasd meg, és mi vigasztalunk majd,

Midőn a lelked Istenhez tér meg!


MELITONE, GVÁRDIÁN, SZERZETESEK

(kar)

A menny királyi asszonya

Teríti rád palástját.

És téged őriz éberen,

Akár a szent, égi bástyák.


LEONÓRA

A menny királyi asszonya

Teríti rám palástját,

És engem őriz éberen,

Akár a szent, égi bástyák.
II. FELVONÁS


1. kép

(A szövetséges olasz–spanyol hadak Róma mellett,Velletriben. Sötét éjjel. Alvaro mint spanyol gránátos kapitány)


KÓRUS

(a színfalak mögött)

Figyeld a kártyát, a kártyát!


ELSŐ HANG

(m.f.)

Kevés van nála!


MÁSODIK HANG

(m.f.)

Legyőztem!


KÓRUS

(m.f.)

Figyeld a kártyát, a kártyát!


ELSŐ HANG

(m.f.)

Bevág az ászra!

Fuccs a kártya!


MÁSODIK HANG

(m.f.)

Nyertél.


KÓRUS

(m.f.)

Bevágta! Bevágta!

De nagy betyár a kártya!


ALVARO

Ha nincs öröm, mit ér az élet?

Hiába vágyom halálra.

Sevilla! Leonóra!

Ó, milyen emlék!

Ó éj, te életem megrablója!

Örökre balszerencse üldöz, a végzet.


Apám hazája földjén egykor

Vad hódítók hadával harcolt,

Az inkák végső maradéka élén,

Kik királlyá megkoronázták őt.


A harcnak vége.

Anyám börtönben szült meg,

Magam nőttem fel árván,

Nem élnék már, ha tudnák

Származásom titkát.

Szüleim egykor úgy vártak a trónra,

És szolgasor jut nékem!

Ó véget érsz még a szenvedésem?


Te mennybeszállott angyalom,

Te tiszta, szűzi lélek,

Ki égi fénnyel adsz vigaszt

A földi szenvedésnek.

Ne hagyj el engem árván,

Tekints le rám a porba,

Ki névtelen és átkozott,

Kit üldöz így a sors,

Ki várja vágyva, kínok közt

A síri szemfedőt.

Leonóra, légy a pártfogóm,

Ne hagyd el a szenvedőt!

Ó, el ne hagyj.

(hirtelen lárma a szín mögött)


CARLOS

(a színfalak mögött)

Megcsaltak engem...


FEGYVERESEK

(kar: a színfalak mögött)

Halj meg!


ALVARO

Milyen lárma!


CARLOS

(m.f.)

Segítség!


ALVARO

Én megvédlek!


FEGYVERESEK

(m.f.)

Öljük meg őt!

(Alvaro kirohan, fegyvercsörgés, néhányan átfutnak

a színen, Alvaro Carlosszal jön)


ALVARO

Futnak már! Megsebesültél?


CARLOS

Nem; ha nem jössz, megölnek.


ALVARO

És kik ezek?


CARLOS

Útonállók.


ALVARO

Nem is ellenség volt?


CARLOS

Megmondom én: kártyázni hívtak...


ALVARO

Már értem. Megcsaltak téged?


CARLOS

Meg.


ALVARO

De mondd csak: nemesembernek látszol,

Hogyan is játszhattál velük?


CARLOS

Újonc vagyok.

A tábornok küldött

Egy hadparanccsal tegnap.

Nélküled nem élnék már.

De mondd csak: kinek mondhatok hálát?


ALVARO

A sorsnak.


CARLOS

Tudd meg, hogy én ki vagyok.

(magában)

Álnevet mondok.

(Alvarónak)

Don Felice de Bornos,

A vezér adjutánsa...


ALVARO

Én gránátoskapitány vagyok:

Don Federico Herreros.


CARLOS

A hadseregnek dísze vagy!


ALVARO

Ó, kérlek...


CARLOS

A barátságod nékem

Oly régen a vágyam.


ALVARO

Én büszke volnék rá,

Ha elfogadnád.

(kezet fognak)


ALVARO,CARLOS

Barátság, amíg csak élűnk,

Ez érzés örökre egyesít.

A társat mi mindhalálig

Megtaláltuk itt.

A társat, amíg csak élünk,

Megtaláltuk itt.


KATONÁK

(kar; a színfalak mögött)

Csatára! Csatára!


ALVARO,CARLOS

Előre, csatára!


CARLOS

Ketten együtt megyünk harcba hát,

Hősi versenyben példát adunk.


ALVARO

Rajta, fegyverre, mint két barát,

Együtt vállvetve harcolhatunk.


KATONÁK

(kar; a színfalak mögött)

Csatára! Csatára! Csatára! Csatára!


ALVARO,CARLOS,KATONÁK

(m.f.)

Csatára! Csatára!Gyors változás(Egy orvos és néhány katona egy magaslatról figyelik

a csatát. )


ORDONÁNC

Tombol a csata.


ORVOS

(messzelátóval)

Gránátoshad támad!


ORDONÁNC

Ott, nézd, Herreros!


ORVOS

Ó!

Egy golyó érte...

Ezrede hátrál...

Adjutánsa áll az élre...

Újra tölteti a puskát.

Megtört az ellenállás.

Hurrá! Mi győztünk!


KATONÁK

(kar; a színfalak mögött)

Spanyolok győztek!

Éljen Itália!


ORVOS

Hozzák már a sebesült vezért.

(Alvarót hozzák hordágyon. Carlos jön vele.)


CARLOS

Lassan! Vigyázva! Tegyétek le az ágyat.


ORVOS

Kis csendet...


CARLOS

Nem veszélyes?


ORVOS

A golyó, mely a mellkasban van, aggaszt.


CARLOS

Kérlek, mentsd meg!


ALVARO

(magához tér)

Hol vagyok?


CARLOS

Barátod mellett.


ALVARO

Ó, hagyjatok meghalni!


CARLOS

Az ápolás majd talpraállít...

És kitüntetést kapsz,

A Calatrava rendet.


ALVARO

Calatraváét? Nem, nem...


CARLOS

(magában)

Hogy? Mért döbbent meg a Calatrava névre?


ALVARO

(Carloshoz)

Barátom...


ORVOS

Ne beszéljen!


ALVARO

Csupán egy szót...


CARLOS

(az orvoshoz)

Hadd szóljon; menjen kérem!

(Az orvos távozik)


ALVARO

Egy kérésem volna,

De esküdj meg nékem,

Ígérd meg, hogy úgy lesz...


CARLOS

Az úgy lesz, ígérem.


ALVARO

Keress szívem táján...


CARLOS

Itt egy kulcs van.


ALVARO

A ládámba rejtve

Egy írást találhatsz...

Én bízom tebenned,

Hogy engem a féltett

Titok túl nem él.

Azt el kell hogy égesd!


CARLOS

Ígérem, ne félj!


ALVARO

A szívem most békés,

Nyugodt lesz már halálom...


CARLOS

Barátom, te bízzál, te bízzál,

Az ég nem hagy el.


ALVARO

Ég áldjon,


CARLOS

Ég áldjon,


ALVARO,CARLOS

Ég áldjon, ég áldjon!

(az orvos és az ordonánc kiviszi a sebesültet)


CARLOS

(egyedül)

Halál! Kegyetlen végzet!

Az ifjúság, a hűség így pusztul el!

Egyetlen jóbarátom!

A Calatrava név mért bántja?

Hallotta ő is családom szégyenét?

Szent ég! Ha ő az! A csábító, a gyilkos!

Itt van kezemben, és él még!

De ha nem ő az?

Ez a kulcs megmondja.

(kinyitja a ládát, kiveszi a levélköteget)

Itt az írás!

(megdöbben)

Mit teszek?

Hisz megesküdtem néki!

Ki bennem bízott, ily rútul áruljam el?

Megmentett engem!

De hátha ő az átkozott, a gyilkos,

Aki meggyalázta vérem?

(határozottan)

Tudni akarok mindent,

Itt senki nem lát...

Nem?

Én mégis látom!

Vészterhes írás,

Sorsomnak őre,

Te rejted, menj,

Távozz tőlem, ne kísérts!

Megszegni esküt

Nem bírna lelkem,

Új szégyen engem ne érjen már.

Szent eskü védő-pecsétje őrzi

Titkát e néhány sárguló levélnek.

El kell felednem, mit rejtve érzek,

El kell felednem, bármit érzek, sejtve érzek!

A szószegéstől megóv e zár.

El kell felednem, mit rejtve érzek,

Bármit is érzek.

A szószegéstől megóv e zár!

Más úton kell bizonysághoz jutnom,

Nem így!

Itt van egy nyaklánc,

Medaillon rajta...

Arcképet rejthet...

Ő nem szólt erről...

Én megnézem!

Mi? Leonóra!

Ő tehát Don Alvaro!

És most is él még?

Majd akkor én megölöm!


ORVOS

(megjelenik)

Jó hírrel jövök, fölépül!

(távozik)


CARLOS

Fölépül, fölépül, mily öröm!

Ah! Ő fölépül!

Ó, a forró láng

Hogy járja át a vérem!

Végre célom így elérem,

Bosszút állni mindenért.

Leonóra, merre járhatsz?

Cinkostársad már nem láthat,

Kit apánknak vére szennyez,

Kitől téged szégyen ért?

Ó, de vágyva várok arra,

Hogy a kardom egy csapása

Őket együtt eltalálja,

És pokolra küldje el!

Őket együtt a pokol mélyére küldje el.2. kép

(Szabad tér Velletri közelében. Hajnalodik. Egy éjjeli járőrcsapat jön a színre)

JÁRŐR

(kar)

Bajtársak, megálljunk!

Szép csöndesen várjunk,

Nem hallik-e zaj?

Nem hallik-e zaj?

Tartsunk itt pihenőt,

Nézzünk szét mielőtt

Meglenne a baj!

Éber légy, csöndben lépj,

Észre végy minden fényt,

S ha roppan a gally!

Minden társ alszik még,

Csönd van és békesség,

Néhány perc, virrad már

és a kürt rivall.

(szétszélednek)

Megóvjuk az álmuk!

Megóvjuk az álmuk!

A harcteret járjuk!

A harcteret járjuk!

Bajtárs, légy résen,

Nem hallik-e zaj!

Nem roppan a gally?

Míg alszik a tábor,

Nem érheti baj!

Nem lobban-e láng?

Nem roppan-e ág?

Minden társ alszik még,

Csönd van és békesség,

Néhány perc, virrad már

és a kürt rivall.

Ne érhesse baj!

Nézz szét, nézz szét!

Nézz szét, nézz szét!

És éber légy,

Ha szól bármi zaj!

Nézz szét, nézz szét!

Nézz szét, nézz szét!

És éber légy!

Nézz szét, nézz szét!

Nézz szét, nézz szét!


ALVARO

Nincsen egy árva óra,

Amely pihenni hagyna,

Megőrli lelkem ez a kegyetlen harc.

Békét, nyugalmat

Hiába várok, hiába, hiába.


CARLOS

(megjelenik)

Kapitány!


ALVARO

Ki szólít?

(meglátja Carlost)

Ó, te, ki annyi jót énrám pazaroltál!


CARLOS

A sebed már véglegesen begyógyult?


ALVARO

Be.


CARLOS

Erőd?


ALVARO

Mint régen.


CARLOS

Párbajozni is tudsz?


ALVARO

Kivel?


CARLOS

Nincs ellenséged egy sem?


ALVARO

Mindenki az... de... nem értem,

Mért mondod, nem értem...


CARLOS

Nem?

Nem ismered a félig indián Don Alvarót?


ALVARO

Ó, ez az álnok! A csalfa!

Titkomat hitszegőn elrabolta!


CARLOS

Nem néztem meg semmit.

Az arckép elmondta:

A meggyilkolt gróf Calatrava apám volt!


ALVARO

Azt képzeled, rémít e szó, ami vádolt?


CARLOS

Úgy hát gyere vélem megvívni halálra!


ALVARO

Mit ér így az élet? De harcolni fájna

Az ellen, ki baráti bizalmam bírta.


CARLOS

Ne, ne, ne gyalázd meg e szót, ami tiszta!


ALVARO

Nem én vagyok a gyilkos, a végzet a vádlott,

Nem kényszerítettem az angyalra vágyam.

Apáddal tehetnek égi bizonyságot,

Hogy bűn nem terhel engem, való nincs a vádban.

Bűn nem terhel engem, nem igaz a vád.


CARLOS

Hol van a lány?


ALVARO

A végzetes éjen sebektől borítva hevertem a vérben,

Fölépülvén kerestem egész éven át,

De jaj, nem találtam Leonóra nyomát.


CARLOS

Hazudtál! Hazudtál!

A lányt egy nagynénje fogadta be végül,

Ott jártam, de későn...


ALVARO

Ő eltűnt?


CARLOS

Nyom nélkül.


ALVARO

Ő él még! Ma is él még, ó Isten!


CARLOS

Él, még él.


ALVARO

Ó, Carlos, barátom, a boldogság, amely elárad bennem,

Azt hirdeti, hogy sose tűrt meg aljasságot a lelkem...

Él még! Ó ég, az angyal él, az angyal él még!


CARLOS

Él ma még, de nem soká!


ALVARO

Egy tiszta lelkű, drága lény

Fűz össze engem s téged,

És hogyha él még, ő, kérlek,

Keressük, keressük együtt őt!


CARLOS

Örült!


ALVARO

Méltó vagyok rá, esküszöm,

Hogy őseidhez mérhess,

Mert származásom fényes,

Nincs nagyobb, dicsőbb,

Ó! És ha él még, ó kérlek,

Keressük, keressük együtt őt!


CARLOS

Őrült! Őrült!

Miköztünk ott a sír, a véres, átkos emlék!

Testvéred én, testvéred én hogy lennék,

Kit így kifosztottál?

Ha bármilyen a származásod, én meg nem kíméllek,

S követ a lány is téged, reá is vár halál.


ALVARO

Mit mondasz?


CARLOS

Soká nem él!


ALVARO

Hallgass, ó hallgass!


CARLOS

Istenre mondom, soká nem él már!


ALVARO

Majd még előtte téged ér a végzet.


CARLOS

(kardot ránt)

Halj meg! Eredj apám után,

Hová a lány követni fog.

Fesse véred ezt a kardot,

Mit szívedben forgatok!


ALVARO

Halj meg!

Gyilkosoknak én csupán e választ adhatom,

Nézz az égre, fenn az Isten,

Nála vár csak irgalom.

(dühösen vívni kezdenek, a tábori őrség jön és szét-

választja a küzdőket)


ŐRSÉG

(kar)

Hagyjátok abba!


CARLOS

Nem! Nem!

Egyikünknek ma vége... meghal.


ŐRSÉG

(kar)

Válasszuk őket széjjel!


CARLOS

Ez meghal itt!

(ki akarja tépni magát a katonák keze közül)


ALVARO

Az ég nem enged engem ölni?


ŐRSÉG

(kar)

Jer hát!


CARLOS

(Alvaróhoz)

Te gaz pribék, apám megölted!

(elhurcolják)


ALVARO

Mi lesz a sorsom?

Kegyelmes isten,

Mutass utat nekem, ó Atyám!

A zárda, a szent magány,

A néma oltár, remélem,

A béke vár ott reám.

(távozik)


(Teljesen kivilágosodik, nappal. Olasz és spanyol

katonák közt Preziosilla. )


MARKOTÁNYOSNŐK,KATONÁK

(kar)

Tábortűznél, sípszó mellett

Jó vitézek sátrat vernek,

És vidáman énekelnek,

Jó is annak, aki hadra kelt.


KATONÁK

(kar)

Könnyű víg kalandos élet,

Nincsen tegnap, nincsen holnap,

Mert az, aki kardot forgat,

Élvezi a szép jelent.


MARKOTÁNYOSNŐK,KATONÁK

(kar)

Tábortűznél, sípszó mellett,

Jó vitézek tábort vernek,

És vidáman énekelnek,

Jó is annak, aki hadra kelt.


PREZIOSILLA

A jósnő itt van, jertek,

Ti messziről jött lányok,

Én titkos szert ajánlok,

És látom a jövőt.

Te jó vitéz, mind erre,

Kinyújtott kézzel, sorba,

És én elmondom sorra,

Hogy hű-e a szeretőd.


MARKOTÁNYOSNŐK,KATONÁK

(kar)

A jósnő itt van, jertek,

Kinyújtott kézzel sorba,

És megtudjuk itt sorra,

Hogy hívek voltak ők.


PREZIOSILLA

Ah!

Elmondom sorra, ha hívek voltak ők!

Ki vár a mennyországra,

Nem fél, ha itt az óra,

S a barbár hódítóra

Most ráveti magát.

Fel hát, fel hát, előre.

Megjósolom tinéktek,

Mit kaptok érte szépet,

Ha nyertek majd csatát.


MARKOTÁNYOSNŐK,KATONÁK

(kar)

Fel hát, fel hát, előre,

Megjósolja ő néked,

Mit kaphatsz érte szépet,

Ha nyersz is majd csatát.

Fel hát, fel hát, előre


KATONÁK

(kar, a markotányosnőkhöz)

Bort, markotányosleányok!


EGY KATONA

Éltessen Isten minket!


MARKOTÁNYOSNŐK, KATONÁK

Éljen!


MÁSIK KATONA

Itália, Spanyolhon éljen!


MARKOTÁNYOSNŐK, KATONÁK

Sokáig!


PREZIOSILLA

A büszke bajnok Don Federico Herreros


éljen!

MARKOTÁNYOSNŐK, KATONÁK

Éljen! Éljen!


HARMADIK KATONA

S méltó barátja, jó Don Felice de Bornos


éljen, éljen!

MARKOTÁNYOSNŐK, KATONÁK

(kar)

Éljen! Éljen!

(isznak)


TRABUCO

(házalóládával a nyakában)

Itt van a vásár, erre csak erre!

Pántlika, gyűrű, jószagú szappan;

Venni, eladni tudsz szakadatlan,

Bármi az áru, az üzlet kész.

(a katonák körülveszik)


ELSŐ KATONA

Mit adsz? Nézd ezt a karperecet.

(nézegeti)


MÁSODIK KATONA

Nyakláncom volna... ha kell, eladnám.

(mutatja)


HARMADIK KATONA

Fülbevalómat hogy fizeted?


KATONÁK

(kar)

Ez itt mind eladó...

(órát, gyűrűt stb. mutatnak)


TRABUCO

Nincs közte semmi, csak régi lim-lom,

Mind vacak itt ez, mind vacak itt ez.


KATONÁK

(kar)

Csirkefogó, te feldühösítesz.


TRABUCO

Jó, jó megegyezünk, megegyezünk.

Húsz soldót kaptok hát darabonként.


KATONÁK

(kar)

No nézd a rablót!


TRABUCO

Mért ez a nagy düh? Még meg is toldom,

Hiszen ez nem múlik egy-két soldón...

De hamar ide mind...


KATONÁK

(kar)

Mért ilyen gyorsan?

Lássuk a pénzt csak, add ide nyomban.


TRABUCO

Első az áru, aztán az ára.


KATONÁK

(kar)

No vedd!


TRABUCO

No vedd!

De vége, de vége.


KATONÁK

(kar)

Jó, jó, de takarodj!

Takarodj, takarodj!


TRABUCO

(távozóban)

Jó vásár volt, kell egy kis ész!

Itt van a vásár, erre, csak erre!

Bármi az áru, az üzlet kész.


(a tábor másik felébe távozik

Kolduló parasztok érkeznek karjukban gyermekekkel)


PARASZTOK

(kar)

Életünkre szállt ború;

tönkretett a háború.

Romba dőlt falunk, a házunk;

hontalan, bolyongva járunk.

Koldusbotra juttatott!

Végre enni adjatok!


REGRUTÁK

(kar)

Anyácskánk zokogva bocsájtott útra.

Elhagyott otthonunk üresen áll.

Szerelmes kedvesünk látjuk-e újra?

Szülőföld, érted a szívünk de fáj!

Szerelmes kedvesünk látjuk-e újra?

Tőletek távol a szívünk be’ fáj!


MARKOTÁNYOSNŐK

(kar)

Nem kell sírni, szép legények!

Minden asszony megvár otthon.

Addig sem maradtok hoppon;

rátok nálunk vigasz vár.

Jószívűek itt a lányok;

egyet füttyents, máris jönnek:

Rögtön fölszárítják könnyed,

s minden bánat gyorsan száll.


PREZIOSILLA

Micsoda dolog a sírás?

Anyám asszony katonái, mit csináltok?!

Kinevetnek csak a lányok,

ha a szátok görbén áll!

De, ha délceg hetykén jártok,

rögtön vonzó hőssé váltok;

s büszke lesz anyátok rátok.

Ej, ne légy hát málészáj!


MARKOTÁNYOSNŐK

(kar)

Köztünk nem kell sírnod többet,

köztünk nem kell sírnod többet,

fölszárítjuk minden könnyed.

Itt a bánat gyorsan száll.


PREZIOSILLA

Ám kinevetnek úgy a lányok,

hogyha szátok görbén áll!

Kinevetnek majd a lányok,

hogyha szátok málészáj!


MARKOTÁNYOSNŐK

(kar)

Nem kell sírni,

otthon úgyis várnak rátok!

Ne hullass könnyet!


PREZIOSILLA

Málészáj!


MARKOTÁNYOSNŐK

(kar)

Itt sírnod kár!


PREZIOSILLA

Sose búsulj! Sose búsulj!

Kinevetnek csak a lányok,

ha a szátok görbén áll!


MARKOTÁNYOSNŐK

(kar)

Sose búsulj! Sose búsulj!

Fölszárítjuk minden könnyed.

Itt a bánat gyorsan száll.


PREZIOSILLA

Hát vidáman! Vidáman!


MARKOTÁNYOSNŐK,KATONÁK

(kar)

Háborúban jó a vérnek,

Ha égő szilajság gyújtja fel,

Éljen, éljen táncos ének,

Nékünk jókedv, vidámság kell!

(táncolnak)

Éljen, éljen!

(Melitone mint tábori lelkész hirtelen belép)


MELITONE

Hé, hé!

A mindenségit! Mit csináltok?

Tán a téboly jött rátok?

Itt állok én is!

Jöttem hazámból, tapaszt hozok a sebnek,

Léleknek vigaszt. Mit látok?

Ez itt vajon keresztény tábor,

Vagy tán pogány, vad törökök vagytok,

törökök vagytok?


Így meggyalázni hogy lehet

Az áldott vasárnap ünnepet?

Vagy néktek itten ez a karcos talán

Több, mint a harcos?

És nektek nagyobb úr, mint Jesus Sanctus,

Tán az undok pogány Venus és Bacchus?

Venus és Bacchus? Venus és Bacchus?

Bacchus? Bacchus? Bacchus? És Venus is?

Atyátok földje siralomnak völgye,

És minden zárda ma rosszhírű csárda,

És ami szentség volt valamikor itt,

Az undok vétség,

De sőt maga az Úr asztala mára

Bűnök ördögi, rút maskara tára.

Minden itt, minden itt egyre pusztul.

Minden itt egyre pusztul.

Minden, minden kipusztul.

És mért van ez? Mért van ez?

"Pro peccata vestra." Mert vétkesek vagytok!


OLASZ KATONÁK

(kar)

Bolond vagy, páter!


MELITONE

Ünnepet soha nem tarttok,

És loptok, káromkodtok.


OLASZ KATONÁK

(kar)

Átkozott csuklyás!


SPANYOL KATONÁK

(kar)

Folytasd, apó, folytasd!


MELITONE

Tetőtől talpig mind romlottak vagytok...

Istentagadók!

Mind a bűn szennyvízében fuldokoltok!


OLASZ KATONÁK

(kar)

Megállj!


MELITONE

Mind a bűn szennyvízében fuldokoltok!


OLASZ KATONÁK

(kar)

Megállj !


MELITONE

Amíg csak él a föld ily söpredéke,

Soha nem lehet a világon béke.


OLASZ KATONÁK

(kar)

Üssed, üssed...


SPANYOL KATONÁK

(kar)

Tűnj el, tűnj el...


MELITONE

Söpredékre nem vár béke.

Béke, béke, béke, béke.


OLASZ KATONÁK

(kar)

Üssed, üssed...


SPANYOL KATONÁK

(kar)

Tűnj el, tűnj el...

(kikergetik Melitonét)


PREZIOSILLA

Ej, hagyjátok, hadd fusson,

Egy ily baráttal kezdtek, ó, ti hősök!

Halljátok, inkább a dob legyen a védőtök!


Rataplan, rataplan, rataplan!


MARKOTÁNYOSNŐK, KATONÁK

(kar)

Rataplan, rataplan, rataplan!


PREZIOSILLA

Harci lázban

Hogyha ló dobog, és a dob hív,

Hős csatában

Dob zenéjére dobban a szív.


MARKOTÁNYOSNŐK, KATONÁK

(kar)

Rataplan, rataplan, rataplan!


PREZIOSILLA

Jó vitézek

Gyűlnek sorban, ott, hol a dob szól,

Harcra készek,

Zeng az ének a zászlók alól.


MARKOTÁNYOSNŐK,KATONÁK

(kar)

Rataplan, rataplan, rataplan, pim pum pum.


PREZIOSILLA

Hogyha gyáván fut az ellen,

Csak űzd, ne kíméld,

Mert a bátor csak így győz, és babért

Így kap a diadalért.


MARKOTÁNYOSNŐK,KATONÁK

(kar)

Rataplan, rataplan, rataplan.


PREZIOSILLA

És ha győztök,

Büszke dob pereg, s díszsereg áll.

Ég a hősök

Nyílt szemében az örömsugár.


MARKOTÁNYOSNŐK, KATONÁK

(kar)

Rataplan, rataplan, rataplan.III. FELVONÁS

1. kép

(Ferences kolostor udvara. Levesosztásra váró szegé-

nyek. A gvárdián fel-alá járva a breviáriumot ol-

vassa.)ÖREG KOLDUS

(kar)

Szánjatok végre hát!


NŐK

(kar)

Szánjatok végre hát!


FÉRFIAK

(kar)

Szánjatok végre hát, adjatok már!


KOLDUSOK

(kar)

Egy óra óta állunk,

Azóta kell itt várnunk,

Azóta várunk itt,

Adjatok már, adjatok már!


MELITONE

(levest oszt)

Hé! Tán kocsmában vagytok? Csendet!


NŐK

(kar)

Énnekem adj!


FÉRFIAK

(kar)

Énnekem adj!


KOLDUSOK

(kar)

Énnekem adj!

Nekem adj!


MELITONE

Csendet, csendet, csendet, csendet!


FÉRFIAK

(kar)

Nem adsz a kotyvalékból,

Ha egy kanállal kérek!


MELITONE

Na, nézd a gazfickókat,

Ez kotyvalék tinéktek?


FÉRFIAK

(kar)

Adj hát énnekem, adj hát, adj hát!


MELITONE

Ej, vigyen el az ördög!

Ej, vigyen el az ördög!

Úgy szétütök itt rögtön,

Hogy többet nem üvölttök.

A türelmemnek vége,

A türelmemnek vége!


GVÁRDIÁN

Könyörülj .


NŐK

(kar)

Ó, irgalmasabb volt nála páter Rafael.


MELITONE

Épp jó egy hete történt,

Hogy már megelégelte

A sok szegényt s ételt,

A cellájába tért be;

Őt nem terheli semmi,

Most Melitone dolga,

Hogy ezt a koldusnépet

Itt végigudvarolja?


GVÁRDIÁN

Rossz a szegények végzete,

Nézz irgalommal rájuk.


MELITONE

Irgalom? Ezek itten?

Hisz mesterség ez nékik!

Ledönthetnének tornyokat,

Mert öklük volna hozzá,

Még emlegetik Istent,

Még emlegetik Istent,

A gazok, a gazok, a gazok!

Ők emlegetik Istent?

A szemtelen gazok.


KOLDUSOK

(kar)

A jó Rafael páter!

Milyen angyali!

Az szent volt.

Az szent volt, az szent volt!


MELITONE

Sújts le reájuk, mennybolt!

Hát nesztek, ami megmaradt,

És hagyjatok már békén,

Bánom is én, csak menjetek,

Ez dühbe hoz a végén.

Csak menjetek, mit bánom én,

Ti semmiházi koldusok,

Kétszínű társaság,

Mars, mars, gazok, eltűnjetek,

Nem tűröm ezt tovább! Nem tűröm ezt!

(kituszkolja az embereket)

Eltűnjetek, eltűnjetek.

Phü! Az én türelmemnek vége!


GVÁRDIÁN

Nem adott az Úr neked többet.

Az irgalom oly jó, amitől

Egy angyal is boldogabbá válik.


MELITONE

De az én helyemen adna ő

Leves mellé néhány pofont!


GVÁRDIÁN

Egy szót se, de több alázatot,

És tűrd el, ha jobbnak tartják Rafaelt, mint téged.


MELITONE

Jobbnak? Én barátja vagyok,

De... magában beszél...

Oly különös, szinte félek.


GVÁRDIÁN

Sok imától és böjttől...


MELITONE

Tegnap dolgozott a kertben,

A tekintete lángolt.

Tréfálkozva mondtam:

Páter, nem vagy te mulatt?

A szeme lángolt, keze ökölben, és...


GVÁRDIÁN

És aztán?


MELITONE

Egyszerre villám csapott le a toronyba!

A vihar elől futva visszaszóltam még:

"Vad indiánnak látszol!"

A hangjára megfagyott a vérem...


GVÁRDIÁN

Mit mondhatott?


MELITONE

Semmit, de ti mondtátok nekem,

Hogy az ördög járt erre egy ízben

Szerzetesruhában.

Ő volt talán páter Rafael apja...


GVÁRDIÁN

Meggondolatlan szó ez...

Beszélik bár... de erről

Csak a prior tudna többet szólni, én nem.


MELITONE

Nagyon igaz! De különös egy ember!

Mi a múltja?


GVÁRDIÁN

A bűnös földi élet,

A célját vesztett lélek,

A böjtök, vezeklések

Megtörték őt ma már.


MELITONE

A bűnös földi élet,

A célját vesztett lélek,

A böjtök, vezeklések!

Ki tudja, rá mi vár?

(megszólal a kapucsengő)


GVARDIÁN

Valaki jön... nyiss ajtót!

(távozik, Melitone ajtót nyit)


CARLOS

(belép)

Te vagy a kapus?


MELITONE

(magában)

De nagy fajankó ez is!

(hangosan)

Ha kinyitok, nyilván!


CARLOS

Páter Rafael itt van?


MELITONE

(magában)

Még ez is!

(hangosan)

Kettő is van itt. Egy Porcunából, hájas,

Oly süket, mint az ágyú,

A másik sovány, barna, szeme...

(magában)

Mint a villám.

(hangosan)

Nos, melyik az?


CARLOS

A pokolbéli!


MELITONE

(magában)

Az ő lesz, az ő lesz.

(hangosan)

És kit jelentsek?


CARLOS

Egy lovagot.


MELITONE

(magában)

De gőgös, nem tetszik nékem!

De gőgös!

(távozik)


CARLOS

Hiába bújtál el, Alvaro, itten,

Hogy az álszent csuhával elrejtsd

Gonosz tetted nyomát.

E zárdához, mely elrejt,

Vezetett el engem gyűlöletem és bosszúvágyam,

És senki sincs, aki megvédhetne téged.

A véred, csak a te véred

Mossa le a szégyent,

Amely érte családom;

S kiontom én a vért, az esküt állom.


ALVARO

(megjelenik)

Testvérem...


CARLOS

Ugye, rám ismersz?


ALVARO

Don Carlos! Te! Te élsz még?


CARLOS

Öt éve már kereslek,

Most itt vagy, végre, végre!

Csupán a véred adja meg

A gaztettért a díjat,

Mit büntetésül írtak

A sors könyvébe fel.

Te harcos voltál, most szerzetes,

Itt nincsen fegyvered...

Hogy védni tudjad életed,

Válassz, egyik kard tiéd!


ALVARO

Voltam csatában, megértem,

Ám most e köntös itt tanúm,

Hogy, mint vezeklő, vétkem

Megbánva élek itt.

Hagyj engem el, hagyj engem el.


CARLOS

Megvédeni se köntösöd, se zárdád

Te gyáva, nem fog sohasem!


ALVARO

Én gyáva? Ezt a vádat...

(fékezi magát)

Nem... nem!

Ó, légy velem nagy Isten!

Harag árja a szíved dúlja,

De a szellő széjjel fújja,

Ó, bocsáss meg énnekem,

Ó, bocsáss meg testvérem!

Kit a balsors így lesújtott,

Kit egy boldog perc nem érhet,

Könyörögve egyre kérlel,

Bocsáss, bocsáss meg hát.


CARLOS

Te szégyent hoztál énreám!

Te szégyent hoztál énreám!

Ah! Te a húgom meggyaláztad,

El is hagyva megaláztad,

S a szégyen engem ért.


ALVARO

Húgod én meg nem gyaláztam,

Esküszöm rá papi szavammal,

Kit a földön úgy imádtam,

Ahogy égiek szeretnek, és ha még ő imád,

Olyan e vágy, mint bennem ég.


CARLOS

Dühöm úgyse csillapul le

Hazug és csaló mesédre.

Gyere, fogd a kardot végre,

Mert a szóból már elég.


ALVARO

Ha a szó, a könny se hat rád,

Hogyha nem hiszel nekem,

Mit nem látott senki még:

Itt könyörgök térdemen.

(letérdel )


CARLOS

Ó, milyen gyáva ez a félvér,

Látszik, mily sötét egy fajta.


ALVARO

(felugrik)

Fényesebb, akár a gyémánt!


CARLOS

Látszik aljasságod rajta,


ALVARO

Ezt a szót meg fogod bánni!

Ide a kardot! No állj ki!

Ide a kardot! No állj ki!


CARLOS

Végre! Végre!


ALVARO

(megint magára eszmél)

Nem... nem...

Az ördög le ne győzzön!

Menj, és hagyj el!


CARLOS

Te itt gúnyt űzöl belőlem?


ALVARO

Menj!


CARLOS

Ha kihívást nem fogadsz el,

És nincs semmi büszkeséged,

Majd lovaggá ütlek téged!

(arcul üti)


ALVARO

Hah! A sorsod most eléred!


CARLOS

Véged! No jöjj, most véged!


ALVARO,CARLOS

Halj meg! Halj meg! Halj meg!

Jöjj velem hát, és halj meg!

No jöjj!

Halál reád, halál! No, jöjj!

(elrohannak)
2. kép

(Hegyi táj, barlangbejárat, fölötte haranggal.)


LEONÓRA

Békét! Békét!

Békét, nyugalmat adj Uram nékem!

Keserű sors szenvedésre kényszerít,

Ó átkos éj, mely annyi év után is

Halálra kínoz itt.

Békét, békét, nyugalmat adj Uram nékem!

Szerettem őt! Nem tudom elfeledni,

Hiába böjt, ima.

Szívem övé, s megőrzi drága képét,

Mely él, ha nincs is ő.

De szörnyű sors, keserű sors!

Régi bűn vitte tőlem őt tova,

De én imádom!

S az égben fel van írva:

Nem látom már soha!

Ó Isten, add a sír nyugalmát,

Mert csak ott győz a szív a vágyain.

Hiába béke, ami lelkem álma,

Ha kerget annyi, annyi kín.

Ha kerget annyi kín.

Hiába álmom a béke, hiába álmom a béke,

Ha nincs remény.

Száraz kenyérrel meghosszabbítom éltem,

Mely oly reményevesztett...

Hangot hallok. Szent itt e hely,

Ki mer betörni hozzám?

Azt sújtsa átok!

(Cellájába vonul vissza)

(Fegyverzörgés hallatszik)


CARLOS

(a színfalak mögött)

Meghalok... gyónni, gyónni!

Mentsd meg a lelkem!


ALVARO

(karddal a kezében megjelenik)

És Calatravát öltem meg újra!


CARLOS

(m.f.)

Gyónni, gyónni...


ALVARO

Átkozott a sorsom!


CARLOS

(m.f.)

Gyóntatót hozz!


ALVARO

De egy remete van erre...

(dörömböl a cella ajtaján)

Jöjj! Adj vigaszt egy haldoklónak itt!


LEONÓRA

(a színfalak mögött)

Nem bírok...


ALVARO

(m.f. )

De testvér, az Úr nevére! Jöjj!


LEONÓRA

(m. f.)

Nem bírok!


ALVARO

De sürgős!


LEONÓRA

(m.f.)

Segítség! Segítség!


ALVARO

Gyere gyorsan!


LEONÓRA

(kilép a cella ajtaján)

Mit merészelsz? Lesújt az Isten haragja!


ALVARO

Hisz ez asszony! S a hangja!

De nem... síri szellem...


LEONÓRA

(megismeri Alvarót)

Mit látok?


ALVARO

Te... Leonóra!


LEONÓRA

Valóban ő az!

Ó, újra látlak téged!


ALVARO

Maradj... ott ahol vagy...

Ne gyere hozzám!

Véres a kezem!

Menj innen!


LEONÓRA

Mért... mi történt?


ALVARO

Ott... ott... egy ember van...


LEONÓRA

Te ölted őt meg?


ALVARO

Próbáltam elkerülni ezt a harcot,

Zárdában éltem eddig.

Ő mégis rámlelt... ingerelt... megöltem.


LEONÓRA

És ki ő?


ALVARO

A te bátyád!


LEONÓRA

Nagy Isten!

(elrohan)


ALVARO

Te szörnyű végzet, csúfot űzöl belőlem!

Él, él Leonóra, és rátaláltam újra,

Most fekszik ott, most fekszik ott

A bátyja vérben ázva.


LEONÓRA

(a színfalak mögött)

Ah!


ALVARO

Egy sikoly... Mi történt?

(A gvárdián kitámogatja a halálra sebzett Leonórát)

Meg van sebezve!


LEONÓRA

(haldokolva)

A végórán sem tudott megbocsátani,

És bosszút állhatott... a vérem árán.


ALVARO

Hát a bosszúd még most sem volt elég, te Isten!

Átkozott légy hát, átkozott te is!


GVÁRDIÁN

Káromló szót ne ejts ki rá, -

Aki az égi, az égi bírád.

Ő az út a boldogsághoz,

És ezt az utat csak sírd át!

Harag és őrjöngés bűnös, bősz dühe

Ne adjon rossz tanácsot!

Nézd, egy angyal az égbe szállott,

S az Úr elébe lép.


LEONÓRA

Sírjál és imádkozz,

Sírjál... sírjál, sírjál... ó, sírjál.

Az áldozatom mentsen meg téged.

Sírjál... sírjál.


ALVARO

Én kárhozott, én elkárhozott vagyok.

Én kacagom a végzet hatalmát!


GVÁRDIAN

Könyörögj... könyörögj...


LEONÓRA

Bocsánatot nyersz, ígérem néked!


ALVARO

Ennek a hangnak nem tudok ellenállani...


GVÁRDIÁN

Könyörögj!


ALVARO

Leonóra! Leonóra! Válts meg engem!

És megbocsát az ég is,

Megbocsát majd az ég.


LEONÓRA

Isten! Ó áldott, ó áldott az Úr!


GVÁRDIÁN

Isten! Ó áldott legyen az Úr!


LEONÓRA

Boldogan indul lelkem el,

Ígéret földje vár ott,

Nem fenyeget az átok,

Várok reád, égi szerelmesem.


ALVARO

Egyedüllét a végzetem,

Elhagysz az égbe szállva!

A bűnös maga járja,

Maga járja útját a földön lenn.


LEONÓRA

Boldogan indul lelkem el,

Ígéret földje vár ott.

Az égben várlak, az égben várlak,

Az Isten megáldjon! Az égben várlak, ég áldjon.


GVÁRDIÁN

Szent az ő szenvedése,

Hívja az Úr magához.

Vigasztald őt,

Ó, igazságos Istenem!


ALVARO

Ó, csak ne hagyj el, Leonóra,

Ó, kérlek, ne hagyj el!


LEONÓRA

Ah... várlak téged...

Alvaro... ah... Alvar... ah...

(meghal)


ALVARO

Vége!


GVÁRDIÁN

Megtért az ÚrhozVÉGE


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése