2013. február 26., kedd

Az Operaház válsága

Szerény olvasóköröm szíves figyelmébe ajánlom a Caruso blog ezen remek bejegyzését.

Angiolini – Verdi: NELL'ORROR DI NOTTE OSCURA (Rettegve a sűrű éjben)

RETTEGVE A SŰRŰ ÉJBEN
(Nell'orror di notte oscura)

Hogyha sűrű, néma éjen,
Rám borul a félelem,
Én a messzi tájat nézem:
Merre jár most kedvesem?

Mert, ha tán e percben másnak
Nyújt szerelmi zálogot,
Napvilágot már ne lássak,
Jobb, ha még ma meghalok;

S majd ha alkony száll a földre,
Síri árnyam visszajár,
És a sápadt holdnak fénye
Vigasz nélkül hull le rá.

Ott az eldobott szerelmes
Lelke tébolyogva jár,
Lenn a sírban nyugta nem lesz:
Bús siráma messze száll.

Jönnek új szerelmes párok,
S majdan így beszélnek ők:
„Verje emlékedet átok,
Aki így becsaptad őt!
Verje emlékedet átok;
Sújtsa ég a hitszegőt!
Legyen átkos!
Emlékedet verje átok,
aki így becsaptad őt!”

Carlo Angiolini – Csákovics Lajos

2013. február 23., szombat

Balestra – Verdi: LA SEDUZIONE (A csábítás)

A CSÁBÍTÁS
(La seduzione)


Arca szép volt, mint romlatlan lelke,
Hívta boldogság, bimbódzó évek,
Ám a szívét, mi vágyakra ébredt,
Szívtelen férfinek adta ő oda.

Balga gyermek, ki esküben bízik,
Az, ki hallgat egy álnok szavára!
Bűnre csábult, s bármily őszintén várta,
Azt a gyűrűt nem kapta meg soha!

Szégyen űzte, míg eltelt sok hónap,
Sírva hordozta terhét a lányka;
Élte sorvadt, az út végét járta;
S megbocsátván a gaznak, távozott.

És az árvát, a bűntett gyümölcsét,
Anyja mellé helyezték a sírba;
Nincs a halmon egy sírkő, nincs egy fejfa,
Mely megmondja, ki porladt el ott.

Nincs egy sírkő, nincs egy fejfa,
mely megmondja, ő ki volt.
Nincs egy sírkő, nincs egy fejfa,
mely megmondja, ki volt.

Luigi Balestra – Csákovics Lajos