2013. július 4., csütörtök

Verdi – Boito: NEMZETEK HIMNUSZA – Inno delle nazioni (1862)NÉP
Dicsőség a magasságos egeknek,
az égre törő hegyeknek,
a felhőtlen láthatárnak,
a ragyogva kelő napnak!
E boldog napon
a világ ugrándozzék örömében,
mert közel már az emberekhez
a szeretet királysága!
Dicsőség! Az eljövendő népei
zengjék emlékezetünket!
Dicsőség az egeknek! Dicsőség!

BÁRD
Magasztos látvány! Íme, a Föld
távoli partjairól, ahol perzselően
tündöklik a Nap, ahová a hó
fehér köpönyeget borít, a hajók
vándorló csapata evez
a széles óceán vizein,
s egy mágikus templom felé tolong; s ezen templomban
ezrekre és ezrekre áradnak a géniusz
páratlan csodái! … Jött egy nap,
mikoron őrjöngve megjelent a háború
réme; fegyverek zaját
hallottam akkor, kardok csattogását,
kocsik és harci mének viharzását,
diadalkiáltást, és fájdalmas
üvöltést… és ott, hol egykor vér gőzölt,
a csatamezőn, most gyászos
temető emelkedik, és a fohásznak,
a könnynek és siralomnak gyászdala…
Ám ma a békés Istennő egy fuvallatára
kialszik a harag, és ha a harctéren
voltak is kegyetlen ellentétek, e templomban ma már
csak az Emberi Testvériesség létezik.
Szálljon hát hálaénekünk az Istenhez, aki így kívánta.
Úristen, aki a földre
harmatot és virágot árasztasz,
és ragyogó fellegeket
és a szeretet balzsamát,
add, hogy visszatérjenek
a béke áldott napjai,
s a Földön a Testvériség
világa jön el akkor!

Üdv néked, Anglia, tengerek királynője,
régi zászlaja a szabadságnak! Óh, Franciahon,
te, ki nemes véredet ontottad
egy láncra vert földért, üdv néked, óh, Franciahon, üdv!
Óh, Itália, óh, Itália, óh, én elárult hazám,
bárcsak pártodat fogná még jóságosan az ég,
míglen eljő a nap, hogy újra a naphoz emelkedhess szabadon!
Óh, Itália! Óh, Itália, óh, én hazám!

(Csákovics Lajos nyersfordítása)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése