2014. november 5., szerda

Dohnányi – Góth: A TENOR (Fordította: Csákovics Lajos, 2014)A TENOR

VÍGOPERA HÁROM FELVONÁSBAN
A „BÜRGER SCHIPPEL” CÍMŰ VÍGJÁTÉK UTÁN

Szövegét írta: GÓTH ERNŐ
Fordította: CSÁKOVICS LAJOS

Zenéjét szerezte: DOHNÁNYI ERNŐ

SZEREPLŐK

A HERCEG                                              
bariton

HICKETIER, gazdag polgár                    
buffó basszus

JENNY, a felesége                                    
mezzoszorprán

THEKLA, a lánya                                    
 szoprán

KREY, hercegi hivatalnok                         
buffo tenor

WOLKE, nyomdász                                   
basszus

SCHIPPEL, szegény városi muzsikus      
tenor

MÜLLER, polgár                                     
tenor

SCHULTZE, polgár                                 
basszus

Játszódik:
egy kis középnémet székvárosban, a XIX. század vége felé


I. FELVONÁS

(Módos nappali szoba Hicketier házában.
Az ablaknál dobogó és varróasztalka, középütt zongora, hátul a főbejárat, jobbra ajtó az ebédlőhöz. Délelőtt.)

1. jelenet
(Jenny, Thekla)

kintről harangszó

THEKLA
(az ablakhoz lép)
Most harangozzák. Már temetik szegényt.
Jaj, rémes! Ilyen ifjan térni a sírba!

JENNY
(a varróasztalnál ül)
Bizony! Sokáig emlegetjük sírva!
Óh, drága Naumann! Így, váratlanul…
Kár érte; ő egy úr volt, tudta, hogy mi illik.

THEKLA
Úgy vártuk azt, hogy jöjjön, s énekeljünk együtt.

JENNY
Az volt egy hang!

THEKLA
Szép, érces; zengőn, telten szólt!
Oly tiszta, pontos modulációk…

JENNY
Hatalmas művész volt, pótolhatatlan!

THEKLA
Az volt! Nemrég hallottam még Schubert-dalban:
hangjának mintha szárnya kélne…!

JENNY
Az, csodatenor! S a dalnak itt a vége!
Mi véle odalett, pótolhatatlan kincs;
S a kvartett mire megy? Mert tenor nincs!

THEKLA
Hű, hiszen így igen nagy a baj!
Most nincs tenor egy! Így nincs ki a kar!

JENNY
Pedig városunk rá oly büszke rég,
hogy e kvartett győz, ahol színre lép.
Így nem lehet versenybe szállni!
Naumann nélkül nincs mit csinálni…
Ha tenoruk nincs veszve a díj!

THEKLA
(kétségbeesetten)
Kész sorscsapás! Kész sorscsapás!
Lám! Minthogyha apa jönne már…

JENNY
(kinéz az ajtón)
Ez ő lesz, Wolke és Krey.
A kvartett ide tart! De csak hárman van…

2. jelenet
(Előbbiek, Hicketier, Krey, Wolke)

HICKETIER
(az ajtóban)
Nos, erre, bátran jöjjetek!

(Wolke és Krey belépnek, némán üdvözlik a hölgyeket. Hicketier sietve megöleli Theklát)

Tessék! Leülni jólesik.

WOLKE
Úgy, úgy. Testem, lelkem össze van törve.
Kvartettünk dísze, a hangfaja gyöngye;
és itt van a vége! Ez szörnyű! Ez szörnyű!

KREY
Az ám! Ezt felfogni sem könnyű.

WOLKE
(kétségbeesetten)
Jaj, édes Istenem! Miért is hagytad?

HICKETIER
A bánat el ne uralkodjék rajtad!
Mind úgy szerettük őt, mint te. Szegény!
Már nyugta van végleg az Úr kebelén.

KREY, WOLKE
Adj örökös nyugtot lelkinek!
Ámen!

THEKLA, JENNY
Nyugalmat adj! Ámen!

HICKETIER
Merüljünk tétlenül a gyászba?

KREY
(gyorsan)
Csak azt ne! A kvartett sorsa van téten!
Mi legyen most?

HICKETIER
Nagy kérdés, mert baj nem volt ekkora még!
Ám Naumann, ha élne, ő sem hagyná veszni a célt!
Gyászoltuk eddig, de félre a bút!
Lássuk be: fut a perc, most nincs mire várnunk,
szűk nyolc nap próba, és újra kiállunk,
új diadal vár a Hercegi Dalnokok Napján,
daltársak, újfent győznünk kell!

KREY
(gyorsan)
De ahhoz tenort honnan hajtsuk fel?

WOLKE
(a zongorához lép)
Úgy előttem van, csöndben ide állt…
(játszik és érzelgősen énekelni kezd)
„Áldjon ég! Óh, áld…”
(az „A”-nál elbicsaklik a hangja)
És harsogott bátran a magas „A”!

KREY
Uraim, sajnos ki kell, hogy mondjuk:
Naumann helyén nem állhat más, nincs megoldás.

WOLKE
(szomorúan)
Nincs senki más.

HICKETIER
(ünnepélyesen)
De bizony van!

THEKLA, JENNY, KREY, WOLKE
Van? Mégis hol? Erről csak most szól?
És itt lakik, vagy máshol él?
Hangja a Naumannéhoz ér?
Hát mondd, ki az?
Nagy meglepetés, hát ez kész!
Mit késlekedünk? Hol van? Lássuk őt!

HICKETIER
Ej, ej! Megállj! Hiszen nem jut szóhoz
itt az ember, ejnye hát!

THEKLA, JENNY, KREY, WOLKE
De mondd ki végre, mondd ki csak,
ki pótolja az elhunytat?

HICKETIER
Őt senki, hisz’ tudjuk jól, hogy ő
nem pótolható. Ez föl sem tehető…
De tán egy próbát kellene tennünk;
barátként emlékét mi el nem feledjük,
ám dalköri tagként holta nagy kárt tett,
mert három taggal nincs ki a kvartett!

KREY, WOLKE
Pedig ez nékünk szent elhivatás!

THEKLA, JENNY
Nos hát? Mondd, ki az, akit jónak látsz?

HICKETIER
Nem titkolom, szerintem ki volna az,
csak attól félek, neve tán megriaszt…
Ám, csak ha egyszer énekelni hallod!
Nem hallott senki fényesebb férfihangot!
Zúg, mint a harsonaszó, ám finoman árnyal,
Érzelmes bár, de hősiesen szárnyal!

THEKLA, JENNY, KREY, WOLKE
Ó, mondd ki már, ne késlekedj,
minderre képes ki lehet?

HICKETIER
Bár egytől egyig ismerjük,
de szívesen nem említjük.

THEKLA, JENNY, KREY, WOLKE
(aggodalmasan)
Hogyan? De ugye nem? (De tán csak nem?)
Tán nincstelen?!

HICKETIER
Az, mit tegyek? Bár nem hajléktalan,
de többnyire iszik és szaga van.
(Wolkéhoz és Kreyhez, hogy a nők ne hallják)
Egy zabigyerek ez, iszákos naplopó,
egy proletár, egy betolakodó,
ki polgári körökben sose jár…

WOLKE
(kétkedve)
Biztos, hogy tenor?

HICKETIER
Azt meghiszem!
Különben pökhendi és korhely.
Mind ismerjük: a fuvolás, a Schippel.

THEKLA, JENNY, KREY, WOLKE
A Schippel!

WOLKE
Egy ilyen rongyos! Ez csak vicc?
Ide ne hozd! Viccnek is rossz!

KREY
A Schippel?
Meg sem hallgatom őt! Szóba sem jött.

THEKLA, JENNY
A léha Schippel?! Istenem!

JENNY
Megy máshová, ide nem!

KREY, WOLKE
A Schippel! Nem hiszem el!

HICKETIER
Bár tőle én is borzadok,
ám van mi ennél most fontosabb:
hogy’ énekel, s hogyan szól!
Egy istenadta hőstenor!
Hát, undorom legyűrhetem,
ha úgy miénk a győzelem.
Ő mint tenor kell; majd énekel,
másrészről csöppet sem érdekel.

WOLKE, KREY
(megnyugodnak)
Az más. Legyen ott; majd énekel!
Másrészről csöppet sem érdekel. Csöpet sem. Nem, nem.

HICKETIER
Nos, egyetértünk, úgy tűnik;
most fölfedek még valamit:
már üzentem, hogy kéretem!

JENNY
Mit nem még? Az alja nép
átlépje házam küszöbét?

KREY
Egy Schippel itt vendég… Meg kell, hogy mondjam…

HICKETIER
Ne aggódj! Csak jöjjön, nem leszünk gondban!
S ha végképp nem tud illemet itt, hát…
(a kirúgás gesztusát mutatja)
(csöngetés az előszoba felől)
Itt van már! Bizony, ez ő!

JENNY
Nagy szégyen ez! Nem akarom látni!
A konyhába, gyorsan! Thekla, jöjj!

(Jenny Theklával kisiet.)

3. jelenet
(Hicketier, Wolke, Krey, Schippel)

SCHIPPEL
(hetykén betoppan)
Ön meghívócetliket ír?
Mi újság, kedves Hicketier?

HICKETIER
„Herr” Hicketier, ha meg nem sértem.

SCHIPPEL
(fesztelenül és vidáman)
Bocsánat, herr, az úri stílus,
nem kenyerem, sőt, teszek rá;
mert egy, ami fontos: vígan élj,
bár fontos az is, hogy telt legyen a gyomrod!
Ám önöknek ez nyílván nem okoz gondot…
Itt van mit enni, meg inni, nem fáznak…

HICKETIER
Nem ezért lett a vendége e háznak.
Kérem, hagyjuk ezt! Ismerje meg itt az urakat!

WOLKE
(biccentenek)
Wolke.

KREY
Krey.

SCHIPPEL
Ajánlom magamat.
(elégedetten néz körbe)
Szép kis vityilló! Tyű! Mondhatom!
Jómódban, gazdagon…
(megsímogat egy bársonyszéket)
Finom kis bársony!
A fuvolám én fújhatom aztán,
abból alig csurranik néhanapján…
És télen, ha jól megy, kapsz húsz márka díjat;
be kell ám húzd, öregem, a nadrágszíjad!

HICKETIER
(türelmetlenül)
Na, persze, na, persze! Hagyjuk ezt, kérem!
Hadd szabadjon most a tárgyra térnem!
Döntöttünk, figyeljen ide jól:
a kvartettünkben mától ön a tenor.
Ez önre nézve megtisztelő.

SCHIPPEL
(nagyon megörül)
Ez nagyszerű! A kvartettben én?

KREY
Előbb talán
(gyorsan)
úgy volna rendje,
ha nekünk valamit énekelne.

SCHIPPEL
Ha úgy kívánják! Kész örömmel bármit.
Hát, mi lehet, ami itt sikerre számít?

HICKETIER
(Wolkéhoz)
Menj, Wolke, kísérd a zongorán!

KREY
(átad Schippelnek egy köteg kottát)
Nos, valami modernebb dalt talán!

(rövid lapozgatás után Wolke elé helyez egy kottát)


*A drága sárga napsugár
kiált a tájon át.
„Hahó, az élet várva vár!
Vándorlegény! Ki hát!
Ne tétovázz, oh, jöjj ki már,
vár kint az ifjúság!
Napfényes mind a szemhatár,
s a fákon száz virág!
Oly zöld a lomb, oly dús a nyár,
mért vársz tovább, bohó,
a boldogságod erre jár,
hajrá, most légy mohó!
Mit vársz? Fogd át a drága lányt,
fogd át fehér nyakát!
Szorítsd erős bilincs gyanánt,
és zárd reá a szád!
Mit vársz?...”

WOLKE
(játék közben)
De hisz’ ez kolosszális!

KREY
Ilyen nincs!

WOLKE
Micsoda hang!

SCHIPPEL
„… Az élet vár terád!”

HICKETIER
Bravo!

WOLKE
(ujjongva)
A díjat ezzel újra megnyertük!

KREY
Igazán ügyes volt, ezt elismerjük.

SCHIPPEL
(elégedetten)
Hát, ez szépen ment.
(megveregeti Wolke vállát)
Na, és ön sem játszott rosszul!

HICKETIER
(Kreynek)
A nyikhaj! Bizalmas módfelett!

KREY
Az ám, nem érti még a helyzetet.

SCHIPPEL
(Hicketierhez, kabátjánál megragadva)
Ez jó csapat lesz! Na, csapj bele!
(Kezet nyújt)

HICKETIER
(nem ad kezet)
Barátom, tűrtözni illene...

SCHIPPEL
(elképed)
Hogy értsem? Hát, nem vagyunk egy brancs?

HICKETIER
Lám-lám, van egy kis tévedés!
Itt nem való a törtetés.
Ha azt reméli, följebb léphet,
- Ugyan, Schippelkém! - szólok, hogy téved.
Ha arra vágyik, lelke rajta,
de mit keres köztünk egy… magafajta?
Hogy dalolgassunk együtt, az rendben van,
ám többet ne is várjon, uram!
Ön mellettünk nem több: egy szólamhang.

SCHIPPEL
(kiáltozva)
A bunkó! Hát még kezet sem ad?!
Há,t mi vagyok én? Most válaszoljanak!
Nem vesznek engem semmibe,
bezzeg a hangom, az meg kellene!
A tenorom kell, a pofám az nem?!
Hohó! Ezt énvelem nem játsszák el!
Jó étvágyat, uraim!
(sietve el)

(általános megdöbbenés)

HICKETIER
(dühöngve)
Ez hova megy?! Most hova lett?!
A proletár! A senki, még mit nem enged meg!
Még soha így nem sértettek meg engem!

WOLKE
Csak vigyázz, hogy a cukrod föl ne menjen!

HICKETIER
Itthagyott! Egy ilyen senki! Pfuj! Mit vártam?!

KREY
Na, és mi lesz most? Nyakig ülünk a pácban.
Jobb megoldás nem látszik,
mind tudjuk, hogy nincs másik!

HICKETIER
Nem, szóba sem jöhet! Az kéne csak!
Prolik veregessék vállamat…

WOLKE
(megdöbbenve, tanácstalanul)
De, hát a hangja! Az, az a hang…
Az maga rang!

(kintről zaj hallatszik)

4. jelenet

(a Herceg, Hicketier, Wolke, Krey, később Thekla)

HERCEG
Adjanak széket! Valamit inni! Kötés hamar!

HICKETIER
(megrökönyödve)
Fenség, kegyelmed? Óh! Mi baj?

HERCEG
Kis sérülés… A ló… Még fiatal… Leestem.
Ön herr Hicketier?

HICKETIER
Alásan. Fenség, hadd nézzem!
(kiszól az ajtón)
Hozz vizet gyorsan!

HERCEG
Már nem is érzem.
Még nem fordult ez velem elő.

THEKLA
(érkezik a vízzel és a kötözőszerekkel)
Ön, fenség? Milyen felemelő!
Itt fáj? A karja sajnos jól megduzzadt.
Kellene szólnunk tán a doktor úrnak?

HERCEG
(elbűvölten)
Nem, várjon, gyönyörű lány!

(Thekla bekötözi)

Óh, keze milyen gyöngéd, lágy!
De bájos! Hicketier gyermeke?

THEKLA
(térdet hajt)
Az, fenség!

HERCEG
(magában)
Ez szép meglepetés!
Itt él az ember, közben mit sem sejt,
s a szomszédai háza kincset rejt!
(Hicketiernek)
Óh, kérem, az inast küldjék azonnyomban,
s az orvost rendeljék a kastélyomba!

(Hicketier, Krey és Wolke buzgón elsiet)

THEKLA
Hogy van, fenség? Remélem, sokkal jobban.

HERCEG
(élénken)
Már jobban. Szinte újra élek!
A kedvem is jobb, mert átjár az életöröm!
Egészen friss vagyok!
Mert ez a szépség meggyógyított!

THEKLA
Óh, fenség, tréfál!

HERCEG
(mindjobban nekihevül)
Nem, ez színigaz!
Egy édes pillantása lángragyújt,
varázs és bűbáj, ami fogva tart!

THEKLA
De fenség, rám ne hozzon bajt!

HERCEG
Nem én! Hol láthatom újra majd?

THEKLA
A Szűzanyára! Fenség!

(Hicketier jön, vele Krey és Wolke)

HERCEG
(sebtiben odasúgja)
Ma este tízkor az ablak alatt várlak!

HICKETIER
Parancsa teljesült, kegyelmes úr.

(a herceg bólint)

HERCEG
(észreveszi a koszorút a zongorán)
Lám csak, mi van itten? A dalnokdíj!
Hát, hogyne! Énekkvartett! Tudom már,
a versenyen mindig ők a győztesek!
(Wolkéhoz)
A bariton, ugye?

WOLKE
(mély meghajlással)
Wolke, a nyomdász.

HERCEG
(Kreyhez)
A tenorista ön?

KREY
(mély meghajlással)
Krey, revizor.

HERCEG
Úgy van! Hiszen nevüket ismerem jól!
Igen, ez a győzhetetlen kvartett!
Hamarosan verseny lesz.
Bizony, fontos ügy! Őrizni a polgári eszményt!
A népünk hangja, lelke a dalban szól,
fényében fürdik az oltár, s a trón!
Épp ezért oly fontosak énnekem is;
szolgálják trónunk érdekeit,
támogatásom nem marad el…
Csak gyakorolni! És jöjjön a verseny!
Nos, még egyszer mindent megköszönök.
(szalutálva távozik)

5. jelenet
(előbbiek a herceg nélkül)

HICKETIER
Hol van egy szék? Rosszul vagyok.

WOLKE
(széket visz neki)
Nagy Isten! Még ésszel föl sem érem!
A hercegi fenség, s én ővele beszéltem!
(elérzékenyülten)
Ez döbbenet!
Bárhogy vesszük, nem mindennapos mégsem!

KREY
Na ja, de most jól benne vagyunk a lében!
Már kényszer a verseny. Nade hogy?

WOLKE, HICKETIER
Tényleg így van! Most mit tehetünk? Így nem mehetünk!

KREY
De ki lesz majd a negyedik, ha nem Schippel?

HICKETIER
Őt többet ne is említsd!
A hitvány börtöntöltelék!

WOLKE
Az hát! Nade a hangja!

HICKETIER
A söpredék! Mekkora szégyen!

WOLKE
De hogy lehetünk újra négyen?

HICKETIER
Megszégyenített az a senki!

KREY
De hát a herceg! Mit lehet most tenni?

WOLKE
Nincs más: Schippel a szemközti kricsmiben ül;
hozzuk át, azonnal s feltétlenül!

HICKETIER
(felháborodva)
Még mit nem! Én, Gottlieb Hicketier?

KREY
Hát hogyne, tán nem te zavartad el?

THEKLA
Menj inkább, szépen űzd el a bajt!
Hívd kedvesen, és rögtön megpuhul majd,
s daloltok vígan. Ne hordd olyan fönn!

WOLKE
Pár perc, és minden rendbe jön.

HICKETIER
Az orvosság most keserű,
ám legyen! Essünk túl rajta gyorsan!
(távozik, Wolke követi)

WOLKE
(visszafordul, Kreyhez)
Ne késs! Jó alkalom ez: te meg ő!
Légy megnyerő, s tied a nő!

KREY
(siránkozva)
Hogy most? Könnyű azt mondani, kérlek!

HICKETIER
(kintről)
Hé, Wolke!

WOLKE
Már ott vagyok!
(Kreyhez)
Ne félj! Kezdj neki, baj nem érhet!
(el)

6. jelenet
(Thekal, Krey)

(Thekla álmodozva áll az ablaknál)

KREY
(félénken közeledik Theklához)
Óh, frajlájn Thekla, ha megbocsát…

THEKLA
(feléje fordul)
Óh, kérem, Ön itt? Bocsásson meg!

KREY
Itt, mert itt maradtam beszélni önnel,
mert szívem telve van sok könnyel…

THEKAL
Jaj, tán nincs rosszul? Az Istenért!
Elindult, mégis visszatért…

KREY
(magában)
Hogy kezdjem el? Segíts, nagy Ég!
Most vedd el szívem félelmét!
Én még nem voltam ily rémes gondban,
csak el kell néki mondjam…

THEKLA
Nos, hallgatom! Beszéljen, kérem!

KREY
Hogy el nem ítél, szabad remélnem?

THEKLA
De mit, miért?

KREY
Nem sértem meg
tán, ha fölfedem háborgó lelkemet.

THEKLA
Pont énnekem? Mit mondhatok?
Ez furcsa. Ön kissé zaklatott.

KREY
(magában)
Hogy kezdjem el? Segíts, nagy Ég!
Most vedd el szívem félelmét!
Én még nem voltam ily rémes gondban,
csak el kell néki mondjam…
THEKLA
Te Jézusisten! Sejtettem régen!
Ez most szerelmet vall itt szépen!
Mit mondjak, hogy őt most meg ne sértsem?

KREY
Óh, frajlájn Thekla, kérem, nézzen rám!
Ön régóta sejti tán,
ki az, kiért szívem eped már rég…

THEKLA
(nem akarja érteni)
De hát az honnan tudjam én?

KREY
(magában)
Óh, jaj, nem értette meg! Segíts, nagy Ég,
erőt adj, mert az nincs elég!
Egy szót csupán, ha szólni bírnék,
úgy elnyerhetném tán a szívét.
THEKLA
(magában)
Most mit tegyek? Szegény kis Krey!
Hogy' érjem el, hogy fogja fel?
De bármiképpen el kell érnem,
hogy nőül engem meg ne kérjen!
Hol van apácska? Jöjjön már!

7. jelenet
(előbbiek, Wolke, Hicketier, Schippel, később Jenny)

WOLKE
(belépve)
Már itt is vagyunk!

THEKLA
(magában)
Istennek hála!

SCHIPPEL
Adj’ Isten! Hát akkor újra itt volnék...

THEKLA
Ó, milyen örvendetes hír!

WOLKE
Kvartettünk így versenyezni bír!

HICKETIER
(mogorván)
Ez gyönyörű kvartett lesz így.

SCHIPPEL
Szabadna kérnem, herr Hicketier,
a hölgynek mutasson be, mint illik!

HICKETIER
A hölgynek? Miért? Ugyan min spekulál?
Ez a kvartett négy férfihangból áll.

WOLKE
Ne hergeld! És amúgy is így illik.

HICKETIER
Még ezt is! Hát, jó.
(bemutatja)
Thekla, a lányom.

THEKLA
(nem túl szívélyes)

SCHIPPEL
(öntudatosan, de udvariasan)
Remélem, nem hat visszatetszőn önnek,
de én vagyok a vendég, s ami jár, az jár.
Vagy, ha mégsem, jobb lesz, ha hagyjuk!

WOLKE, HICKETIER
Nem, nem! Úri becsületszó, betartjuk.

SCHIPPEL
Nem kell a pénzük, mit kérek más;
vagy nincs tenor: mind bánjanak vélem
úgy, mint bármely úrral!
Mert a hang, az önmagában érdem.

KREY, WOLKE
(nagyon barátságosan)
Hát hogyne! Mi tiszteljük mélységes mélyen!

HICKETIER
Hogy önnel hogy’ bánunk, öntől függ, kérem.

KREY
Ön itt már egy velünk minden téren.

WOLKE
Egy művész, mint ön…

SCHIPPEL
Na, erről van szó!
(Theklához)
Az ittlétem, kedves frajlájn, nem nagy gond?

THEKLA
Üdvözlöm nálunk szívből!
(kezet nyújt Schippelnek)

SCHIPPEL
(örömtől ragyogva)
Óh, milyen kedves!

HICKETIER
(félre)
Ezt kellett megérnem! A guta megüt.

SCHIPPEL
Megleszünk jól, herr Hicketier!

(Hicketier is kezet nyújt kelletlenül)

Így egészen más és kellemes lesz!

Bocsássák meg, hogyha undok voltam!
De mondhattam bármit, vissza is vontam! Én máris visszavontam.
E polgári jómod megszédít szinte…
THEKLA
A helyzet egy-kettő jóra fordul,
nem járhat már a kvartett porul;
majd bátran szól a hőstenor,
mert sejti már: úgy jár csak jól!
KREY, WOLKE, HICKETIER
(nagyon hangosan)
Nem indult jól, a vége, az más lett;
a versenyen immár győz a kvartett.
A törzsnek újabb ága hajt,
s e drága ágon rügy fakad majd, új rügy fakad majd!

JENNY
(kötényét kötve belép)
Az asztal, uraim, megterítve.

SCHIPPEL
(bizonytalanul)
Ebéd is lesz? Maradjak tán?

HICKETIER
(némileg erőltetve)
Már hogyne! Sőt, egyenesen kérjük rá.

(Schippel Hicketier rémületére karját nyújtja Theklának. Min távoznak – utolsóként Krey, aki elgondolkodva hátramarad, majd utánuk megy. Függöny.)


II. FELVONÁS

(Hicketier házának kertje az udvar felől.
Jobbra zárt sövény, balra hátul félig látható, nyitott kocsiszín.  A ház bal sarkán, az első emeleten Thekla szobájából nyíló erkély.
A földszinti, nagy ablakon látni az első felvonásból ismert szobát, ahol a kvartett éppen próbál.
Este.)

Előjáték és 1. jelenet
(a Herceg, Thekla, a kvartett a szobában)

HERCEG
(fekete köpenyben belopódzik balról,
óvatosan körbekémlel)
Itt volnék hát! Mily romantikus út!
Az erdőn át, itt végre révbe jut…
Ám, legyünk résen, nem ismerhetnek fel!
(néhány lépést tesz előre)
De ott! Mit látok? Ez biz’ lámpafény!
Nem alszanak még.
(beles az ablakon)
A kvartett az, próbál. Ez szép!
Versenyszellem! Derék!

(Az előjáték alatt az énekesek elhelyezkednek a szobában a próbához, mindegyik kottát tart maga elé. Hicketier vezeti a próbát – kezében vastag pálcával, mellyel időnként kopog és láthatóan magyaráz, aztán újra nekikezdenek.)


SCHIPPEL, KREY, WOLKE, HICKETIER
(a szobában)
Búg a gerle fönn a fán
Hangja száll a lomb alól,
Jöjj ki hát, te drága lány,
Hallga, párod mit dalol!
HERCEG
De hol lehet ő? Nem jön elő?
(az árnyékba húzódik)
Elaludt tán? Ő lehet ottfenn…
(igyekszik az énekhez kapcsolódni)
Hangja száll a lomb alól,
jöjj ki hát, te drága lány!
Hallga, párod mit dalol!

(Az erkélyajtó kinyílik, Thekla lép elő)

Óh, Thekla! Te vagy az?

THEKLA
Óh, fenség, csak halkan, még bajt csinál!
Ha látnák, botrány lenne, gondolja meg!

HERCEG
A rang megóvja ám a herceget!
Te csak ne félj! De túl nagy itt a zaj…
Mássz csak le, hallgass rám!
Mássz le, nem érhet baj!

THEKLA
De fenség, azt nem szabad!
(némi reszketés után, szívből)
Mit bánom én!

HERCEG
Egy égi lény, egy álom, egy lány!
Hogy’ vágyodtam rád! Óh, bízz meg bennem,
és engedd szemednek égő párját lesnem,
jövendő sorsomat láthatom abban!

THEKLA
Fenség, egy szót! Beszéljen halkan!
Miattam van itt, zavarba ejt…
Óh, fenség, ez rám hatalmas kegy…

(ezenközben a szobában sört szolgálnak fel nagy korsókban, isznak, és Schippelt éltetik)

KREY, WOLKE, HICKETIER
Éljen sokáig, éljen sokáig, áldást rá!

THEKLA
Úgy jött, mint herceg jár a nép közé,
vagy buta lányt csábító férfiként?
Tekintsem kegynek, vagy inkább szégyen?

HERCEG
Én rangrejtve érkeztem napkeletről,
mint ismeretlen herceg, úgy jövök én,
a rétet járva sűrű éj idején,
hogy itt egy szép virágban párra leljek.

THEKLA
És rátalál, óh, mesebeli herceg!
Úgy megremeg a szívem, testem béna!

HERCEG
Óh, jöjj! A falnál áll egy hosszú létra,
azt elhozom!

THEKLA
(rajongással)
Óh, mámoros éj,
úgy elfog a vágy! Most fellobog
szívem régtől elfojtott lángja,
mely zaklatott, mégis némán tűrtem.

HERCEG
(vágyakozva)
Thekla, óh, Thekla, jöjj, ne várj!

THEKLA
Heinrich, mesehős! Mért várnánk?!
(lemászik a létrán)

SCHIPPEL, KREY, WOLKE, HICKETIER
(újra nekikezdenek, erősen ordítva)
„Be jó künn az erdőn, ha áll a vadászat,
Ha pirkad a hajnal és felkel a Nap.
A kürt szava harsan, a sok lovas vágtat,
És csörtetve űzi a fürge vadat.
Ez fölséges élet, ez férfihez illik,
Ez edzi az izmot és jókedvet ád.
Ha visszhangot vernek az erdők, a sziklák,
Hej, szebben és vígabban cseng a pohár.
Joho tralala, tralala, tralala!”*
HERCEG
Szerelmem!
(elébe megy)
Ölelj csak át!
(ölelkeznek)

THEKLA
Úgy félek, mégis vágyom rád, …
HERCEG
Én drága lánykám, most eljött hát…

THEKLA, HERCEG
… te/a százszor vágyott perc!

HERCEG
Szerelmem!

THEKLA
Jöjj máshová!

(Tehkla és a herceg behúzódnak a kocsiszínbe)


2. jelenet

(Hicketier, Wolke, Krey, Schippel – kilépnek a házból)

SCHIPPEL
Ez, úgy hiszem, jól ment. Nem lesz semmi gond.
Kell egy-két próba, el is hoztuk a díjat!

WOLKE
Ilyen remek tenorral mások nem bírnak!

HICKETIER
Noshát, ez tényleg csoda volt,
az egylet így még sose szólt.
(megveregeti Schippel vállát)
Nagyon remélem, hogy jön, és lesz folytatás!
De most már fáradunk. Menjetek hát! Jóccakát!

WOLKE
Majd holnap este! Aludj jól! Jó’jszakát!

KREY
(Wolkéhoz)
Tán mehetnénk mi együtt! Jó’jszakát!

SCHIPPEL
Jó’jszakát!

(Schippel a ház mögé oson. Wolke és Krey búcsút vesznek tőle, megállnak elöl. Hicketier bemegy a házba.)

WOLKE
No, mondd, Thekla mit szólt? Nyeregben vagy?

KREY
Hát, nem. Beszéltünk bár, de a torkom
úgy összeszorult, és együgyű voltam…

WOLKE
De ő? Az udvarláshoz hogy’ viszonyult?

KREY
Hát, semmi… Vagyis… Talán nem fogta fel…

WOLKE
Óh, Krey, ezt te magad rontod el!
Nem mutatsz semmi férfierőt.
Aki bátor és sármos, az vonzza a nőt.
Te egyik sem vagy, az itt a baj.

KREY
Tudom, tudom. Ez nagy kudarc…

(Wolke, Krey hátrébb húzódva észreveszik, hogy Schippel a kertben lődörög, kíváncsian figyelve odébb húzódnak)


 WOLKE
(súgva)
Nézd már! Az Schippel! Mit akar ez?
Nekem gyanús.

KREY
Nekem is az.

WOLKE
Gyere arrébb, ne vehessen észre!
Kilessük szépen, mért maradt itt.

(az árnyékban elrejtőzve lesbe állnak)

3. jelenet

SCHIPPEL
Nem alszom; úgyis csak hánykolódnék,
nem alszom; mintha lázas volnék;
lüktet a vér; vad indulat
feszít, tép a düh, mellem kettészakad!
Mindegyik úr nagyképű, felfújt hólyag;
álszentek, erkölcsről papolnak,
de bennük sem érzés, sem tudás nincsen,
és ők vannak ottfenn, míg én csak itt lenn…
Hájas, lottyadt hassal kísérik őket,
a lenge, bájos, karcsú kis nőket…
Dús illatban úsznak…
Mily lágy keze van!
Elillant pillanat alatt…
Óh, Thekla, te bűbájos, szép leány,
már hófehér ágyadban alszol talán,
a csipkék között elernyedt, puha testtel,
a kebled piheg, s te kábultan fekszel…
Óh, bárcsak egyszer átöleljem!
(ringató gesztust tesz, majd hirtelen elhatározással)
Rajta, bátran! Mi gátolhat ebben?
És mért? Aki a dalkörükbe való,
az talán férjnek épp olyan jó.
Ha nemet mond rá, tenoruk nem lesz.
Bánom is én, kinek jut az a díj!
Más már a tét! Hah! Magasabb cél!
Mert most kell, hogy üssem, forró a vas!
Te lány, égő lázban ölellek át!
Óh, Thekla, oly forrón vágyom rád!
Ott fönt lehet tán a hálószobád…
És itt van egy létra; fölmászom hozzád!
(föl akar mászni a létrán; Krey és Wolke előrontanak)

4. jelenet
(Schippel, Krey, Wolke, majd Hicketier)

KREY
Állj! Lentmaradni!

WOLKE
Egy tapodtat se!

KREY
(elkapja Schlippelt)
Ön mért van itt? Mit akart fent?

SCHIPPEL
Ne rángass! Hé! Hagyj békén! Véged lesz!

KREY
Megállj, te semmirekellő!

SCHLIPPEL
(megragadja Kreyt)
Rám mondtad ezt?  Mit képzelsz te?

WOLKE
Ezt percig se tűrd!

SCHIPPEL
Mit leskelődtök?

KREY
Elvetemült!

SCHLIPPEL
Mi közöd hozzá, mért vagyok itt?
Ha szólsz még egy szót,
úgy megütlek, többet össze sem forrsz!
Nekem már úgyis egyremegy!

HICKETIER
(kirohan a házból)
Jóságos Isten, mi van itt?
Micsoda zaj! Ki ordibál?

SCHIPPEL
Nincs semmi baj: mi volnánk csak...

HICKETIER
(értetlenül)
Önök hárman? Még innen el sem mentek?

KREY
Jó, hogy legalább így rajtakaptuk
a tolvajt!

SCHLIPPEL
Óh, kedves herr Hikketier, szó sem igaz!

WOLKE
Itt ólálkodott!

SCHLIPPEL
Az nem úgy volt, ne értse félre!

KREY
Épp idejében léptünk közbe;
ott álltunk lesben, onnan lestünk rá,
feltűnt, hogy rossz szándékkal járkál.
WOLKE
Megláttuk őt, hogy nem ment el,
a ház körül sündörgött csendben,
gyanúsan járkált!

HICKETIER
Egy szót sem értek!
(Schippelhez)
Nos, mit jelentsen ez?
Ön mit szól ehhez?
Mért kódorgott itt?

SCHIPPEL
Nincs túl nagy ok.
Még nem voltam álmos,
és eltelve dallal,
itt, a kertben vártam,
hogy pirkad a hajnal.

HICKETIER
A hajnal? Az éjszaka közepén?
És orditozott?! Tán fölverte lányomat.

SCHIPPEL
(hirtelen elhatározással)
Én épp arra vágytam, ezt be kell most valljam:
hogy láthassam arcát, hangját újra halljam!

HICKETIER
Még mit nem?! Tünés kifele!

SCHLIPPEL
Az ám, csak lassan, hallja-e!
Mi lesz a díjjal? Nem egyszerű helyzet.
Vagy Thekla kell vagy semmi! Ő igazi angyal!
Eltölti szívem száz édes hanggal,
és folyton látom őt, előttem áll!

HICKETIER
Ez elképesztő! Mit képzel?!

SCHLIPPEL
Ugye fáj?
Ez elképesztő! Jött egy rongyos kis féreg,
és illetlennül az égre nézett.
De mért ébredt benne öntudat?
Pár sanda, számító polgár miatt,
Kik engem itt a fényre löktek,
És jó itt! Vágyódnék egyre csak följebb!

(A herceg és Thekla időközben feltűnik a háttérben, de nem merészkednek előrébb, a létrát nem érik el.
Thekla hallja Schippel vallomását, utána mindketten eltűnnek újra.)

HICKETIER
Ez szép!  De Theklát felejtse el!
Túl messze ment, ezt nem tűröm el!

SCHIPPEL
Nem baj! E szív mélyén már forr a vér,
a feltámadt férfiszenvedély.
Te kínnal hordott múlt, szégyellt, utált
most úgy doblak el, mint egy mocskos ruhát;
a lelkem már új világra kész,
hol életem boldog, van jómód, van pénz!
Az ám! Egy százszor szép, tündöklő álom!
S e szép világot én lányában látom.

5. jelenet
(Előbbiek, majd Jenny)

HICKETIER
Hát ez már sok! Maga nincs jól!

SCHLIPPEL
A vágy minden kőfalon áthatol!

HICKETIER
Az ördög vinné el!

JENNY
(besiet)
Ej, mit jelent ez?

HICKETIER
Fölpofozom én, ha szól csak egy szót még!

WOLKE
(előre lép, magában)
Észnél van ez?

JENNY
(Hicketierhez)
Mi történt? Mi baj?

SCHIPPEL
(Jennyhez)
Theklát félti tőlem!

JENNY
(Hicketierhez)
Hogy mit mond?

WOLKE, KREY
Skandallum lesz!
Ne tűrjük meg a szemtelen ürgét!
Most rakjuk ki a szűrét!

HICKETIER
(Jennyhez)
Nem hallod?!

JENNY
Megbolondult.

SCHLIPPEL
Óh, nem, óh, nem!
Csak mámoros lettem. A vágy, megrészegített a vágy.

JENNY, HICKETIER
(Sclippelhez)
Ne ordítson már!

SCHLIPPEL
(erőteljesen)
A nagy szerelem!

JENNY
(magában)
Botrányos ez!

HICKETIER
(dühösen Schlippelhez)
Csöndet!

SCHLIPPEL
Ő kell nekem!

HICKETIER
Lesz csend, vagy vágjalak szájon?!

SCHLIPPEL
(önkívületben)
Vad vágyam nyargaljon, lágyan szálljon,
feléd, szemem fénye, boldogságom,
te éteri álom, te légy halálom!

HICKETIER, KREY
Elképesztő!

HICKETIER
(Schippelhez)
Hallgasson már!
Vagy itt mindjárt jól odacsap a sétabot!

WOLKE, KREY
És vakmerő! Gyalázatos!

JENNY
(Schippelhez)
Hallgasson már,
vagy itt mindjárt odavág a sétabot!

JENNY, KREY, WOLKE, HICKETIER
Az ám, majd szépen,
odacsap a mogyorófa bot, de az majd fájni fog!

SCHLIPPEL
Hé, csöndet! Szidalmat mért kapok én?
Ez a cécó a maguk szégyene;
ne kérjék számon az illemet tőlem,
ha bántanak, s hasznot is húznak belőlem!

HICKETIER, WOLKE, KREY, JENNY
Szemtelen fráter, befogd a szád!
Hogy befogadtunk téged, csak hála járna érte, hála jár!
Hálátlanság! Méltatlan ránk! Gyalázat rád!
Nem tellett több: hálátlanság!

SCHIPPEL
Ej, nézd már! Mért hálálkodjam én?
Még mit nem?
(előre lép, Hicketierhez)
Sőt, hogyha kérhetem,
Theklát adja nőül énnekem,
vagy én nem énekelek többet,
a versenyben másnak adnak díjat!

HICKETIER
Te istenátka, látni se bírlak!

SCHLIPPEL
A testem, a lelkem lázban égnek!

Óh, Thekla, te válts meg, és légy enyém!
Óh Thekla, Thekla, te égi fény!

WOLKE, KREY, HICKETIER, JENNY
Ilyen hülyét nem láttam még!
Ez eszement, túl messze ment!
Elegem van! Ez hallatlan!
Valami nagy (tán) agybaja van!

HICKETIER
Hát most még pont ez kell,
az ördög vinné el!

JENNY
(Hicketierhez)
Ezt megcsináltad, köszönöm:
egy Schippel lesz a vőm!

HICKETIER
Hallgass már! Hogy’ fogadnánk el vőül?
Hogy’ menne Thekla ehhez nőül.

SCHIPPEL
Megoldom én, ne aggódjék!

WOLKE, KREY
Ez milyen hetyke!
Meg vagyok lepve.
Az lenne szép!
Micsoda hülyeség!
               
HICKETIER
Thekla meg ő? Szóba sem jő!
Hogy fogadnám el vőül?
Nem adom hozzá nőül!

SCHLIPPEL
Ha látja majd e szenvedélyt,
szívből tisztelem, és lángolok érte,
nincs kétség akkor, meg kell, hogy értse:
nincs más, nincs nálam senki jobb,
a férje akkor én vagyok!

6. jelenet
(előbbiek, Thekla majd a herceg)

JENNY
Lám, Thekla, te itt?

WOLKE
Na, nézd már!

HICKETIER
Egymagad künn; így, éjnek idején?

HERCEG
(méltóságteljesen előlép az árnyékból)
Én voltam társasága, én…

JENNY, KREY, WOLKE, HICKETIER
A fenség! Ön az? Óh, bocsásson meg, kérem!
Theklával együtt, én ezt nem is értem!

HICKETIER
Értetlenségemet bocsássa meg,
de ilyen későn ön itt…

HERCEG
Ön téved.
Ebben nincs semmi rossz. Hova gondol?
A környéken jártunk, benéztünk hát,
itt a hölgynek leróni hálánk,
ám halljuk a zajt, pokoli lármát…
Késő van már, most tegyük el magunkat!
Nyugalmas álmot!
(Hicketierhez)
Majd beszélünk holnap.
(el)

THEKLA, JENNY, KREY, WOLKE, HICKETIER
Jó éjt, fenség! Köszönjük, jó éjt!

7. jelenet
(előbbiek, kivéve a herceg)

SCHLIPPEL
Ezt nevezem! Még meg is köszönik!

KREY
Még mit akar? Minek van itt?

JENNY
Nagy ég! Köszönni jött
sok dolga között!

SCHIPPEL
Haha! Az ám! Nevetnem kell!
Ez szégyenletes!

HICKETIER
Mi az, mi az?

KREY, WOLKE
Tán megbolondult?

SCHLIPPEL
(fájdalmasan)
Itt mást keresett!

JENNY
De istenemre, nem! Óh, nem!

SCHLIEPPEL
Az ágyasa lett!

HICKETIER
Agyonverem!

KREY
Azonnal vonja vissza!

SCHIPPEL
(rezzenéstelenül)
Kimondom újra: az ágyasa lett!
S még rajongtam érte én bolond!

HICKETIER
A végére kell járnom ennek az ügynek.

WOLKE
De mit akarsz, kérlek? Elmondta a herceg…

JENNY
Óh, Thekla, én ártatlan gyermekem,
a tisztességed kétségtelen!

SCHIPPEL
(határozottan)
Döntöttem, a dolognak vesznie kell.
(nyomatékkal)
A herceg macáját én nem veszem el!

HICKETIER
(őrjöngve)
A herceg macáját?! Betelt a mérték!

KREY
(előre lép)
Ezt vonja vissza, mert, ha nem…
Ha nem, azt biz’ meg fogja bánni!

SCHIPPEL
Én készen állok, jöjjön bármi.
Rendelkezzék tetszés szerint!

WOLKE
Tán fegyvert fog?!

HICKETIER
Elég lesz itt egy sétabot!

KREY
Itt meg kell Thekla jóhírét védeni!

HICKETIER
Egy ilyen Schippel meg nem sértheti.

SCHIPPEL
Ha számít még az én hangomra itt,
kezeljen úgy, mint rangjabelit,
és énnekem itt most elégtétel jár!

HICKETIER
Elképesztő!

WOLKE
Ez vérre megy!

SCHLIPPEL
Herr Krey, döntsön, mikor és hol!
Mit mondtam, tartom; értsen jól!

JENNY
Mit? Egy párbaj?

WOLKE
Méghogy párbaj!

HICKETIER
Hogy ezzel itt?

WOLKE
Most tönkrették dalkörünk,
több díjat így biztos nem nyerünk!

JENNY
Épp ez a legfőbb gondja most?

HICKETIER
Na, arról már lemondhatunk!

SCHIPPEL
Még mit nem?! A fődíjat el kell nyernünk!
Ettől még dalolhatunk vígan együtt,
addig ezt szépen tegyük félre!

HICKETIER
Nagyszerű ötlet!

WOLKE
A nemes lélek!

WOLKE, HICKETIER
Várhat ez az ügy, tegyük félre!

JENNY
Csak ez az éjjel végre véget érne!

WOLKE
Micsoda nap! A herceg, Thekla, a kvartett…

HICKETIER
(fásultan, kimerülten)
Most mindenki ágyba! Lett, ami lett…

JENNY
Pihenjünk le, lassacskán virrad!

(Jenny, Thekla, Hicketier bemennek a házba; Wolke és Schippel hátrafelé távoznak. Krey marad elől.)

SCHIPPEL
A fejük ne főjön, elnyerjük a díjat!
Itt leszek holnap, próbálnunk kell.
(el)

KREY
(lassan elgondolkodva)
Párbajban én? Hogy’? Én? Én és egy párbaj?
(lassan el)III. FELVONÁS

(erdei tisztás)

1. jelenet
(Thekla)

THEKLA
(balról jön)
Itt van a tisztás; azt mondta, itt várjam.
Te szív, csitulj! Mért hajszolsz lázas vágyban?
Oly értelmetlen így érte égned!
Oly céltalan e vágy, érjen véget!
Élvezd ki még e csöndes órát,
hadd fonjon át, lágy búcsúcsókját!
És légy nyugodt, becsüld szerelmed,
oly szép, tán meg sem érdemelted!
Bár volnék én is főnemes nő,
ki hírneves, dölyfös, törtető,
gőggel szólhat, ahol csak elvonul,
hogy: ő kell, őt kérem páromul!
De nem, erről hiába álmodom,
kezemet kényszerből Kreynek adom.
Meg kell tennem, apám parancsol.
Bár szívesebben mennék Schippelhez is,
tegnap fődíjat nyert, és az út fölfele visz!
Kényesen tart a tisztes névre,
és, ha kell, meg is halna érte.
Tán éppen ma lelövik őt!
Víg madárdal hangja zsong a fákon,
így hívják az ébredő napsugárt!
Nem sejtik még, fénye bajt hoz ránk!
Mért tudnák: a fény csak átvonul,
bús éjszakán ránk majd gyász borul.
Te szív, csitulj, becsüld a percet,
oly szép, tán meg sem érdemelted!

2. jelenet
(Herceg, Thekla)

HERCEG
Thekla, itt vagy hát!
(ölelkeznek, Thekla szelíden elhúzódik)
Oly sóvár lélekkel vágytam rád!

THEKLA
Herceg, elég! Én többet nem jövök.
Ma végleg búcsúzunk.

HERCEG
S a szép jövőnk?

THEKLA
Bár én is fájlalom, szertefoszlott az álom.

HERCEG
Thekla, szerelmem, megoldást kell találnom!
Megszöktetlek innen, elrejtlek máshol!

THEKLA
Az álomnak vége, nem láthat mától.
Egy herceg sem birtokolhat mindent.

HERCEG
De mért? Lemondjak rólad?  Mire föl?

THEKLA
Fenség, így van rendjén, vagy tán illemből;
nem tőlem függ, nem tehetek bármit…

HERCEG
Szeretjük egymást, nekem más nem számít!

THEKLA
Ez szép, de hát már tudnia kéne,
mi is egy herceg kötelessége.
Elválaszt rang és származás végleg;
Ön herceg, útjáról le nem térhet.

HERCEG
 (félhangosan)
De hogyha két szív összeforr, mit kell tenni?

THEKLA
Elmúlik majd, már nem segíthet semmi.
Ezt a rangot nem énrám szabták:
kitartott nő egy életen át?

HERCEG
Mondd őszinte szóval: nem szeretsz már?

THEKLA
Teljes szívvel, mégis ésszel kell élnünk!

HERCEG
És fájón titkoljuk, mit érzünk.

THEKAL, HERCEG
(lassan, fokozatosan erősödve)
Míg élek soha nem feledlek téged,
a szívembe rejtve megőrzöm a képed;
bár nem láthatlak többet újra,
nem járunk némán, összebújva,
őrizlek úgy, mint édes álmot,
mit lelkem vággyal telve látott,
egy órányi boldog, szép álomkép,
mely szárnyra kél, elszáll, elszáll!

THEKLA
Áldja ég! Mielőtt mennék,
maradjon önnek tőlem emlék:
nagymamám gyűrűje, őrizze jól!

HERCEG
Thekla, még egy csók?

THEKLA
Ez mindent lezár.
(megcsókolja, majd elsiet)

HERCEG
Elillant hát!
(a gyűrűt vizsgálja)
Egy karneol szív.
Szép álmunknak vége. Thekla, áldjon ég!
(El)

3. jelenet
(Schippel)

SCHIPPEL
(frakkban és cilinderben jön, körülnéz)
Hát, itt vagyok. Életem itt ér ma véget.
És mért? Egy féktelen álom végett!
Már elveszett Thekla, most nekem is végem!
Lám idevisz a becsvágy! Na, szépen…
Óh, mért voltam én ilyen nagyratörő?
Hálából Krey halomra lő!
Szép hála, s még nekik nyertem díjat!
Egy óra, több hajnal rám nem virrad!
Mi haszna így, hogy díjat kapjak,
utána máris fűbeharapjak?
Már szinte látom, ahogy elönt a vér,
egy rémes nagy luk van a mellkasomon!
És mért, mikor én ezt nem akarom?!
Nincs bűnöm! Thekla vétett, nem kérdés;
a szemforgató Kreynek ez sértés?
Ezért van ez az ostoba párbaj,
s meg kell most halnom csúnya halállal!
Oly szépen éltem, jókedvben, vígan!
Fuvolámat fújtam, felnéztek rám,
és utánam fordult sok huncut kis lány,
vagy sörre hívtak egy énekér’…
És mindez ma egyszercsak véget ér?
Úgy elfog a rémület. Ezt nem gondoltam!
Párbajhős nem vagyok. Pisztolyt sem fogtam!
Nincs, nincs több nóta fuvolámat fújva,
nincs, mert vérben fekszem a fűben kinyújtva…
A becsület mezején… Kimondva szép,
De jobb’ szeretnék bárhol élni még!
(hirtelen elhatározással)
Jó, döntöttem végleg. No, tűnjünk csak el!
Egy vérfürdő nékem csöppet sem kell.
Nem ismer tréfát, keresztüllő.
Egy frászfenét! Békülni nincs idő!
Mit ér már a bátorság odaát?
Nekem gyáván is jó itt, menjünk hát!
Bár gazdag polgár nem leszek,
de vár még a tánc, kocsmában krigli sör,
és élek! Hadd éljek, míg fény van, míg lélekzem!
Míg élhetek, addig élnem kell!
(el)

4. jelenet
(Krey, Wolke, Hicketier)

(Wolke és Hicketier karon fogva vonszolják lépésről lépésre a teljesen elgyengült, tehetetlen Kreyt, az összeesik, erre megint összeszedik, egy darabon előrébb noszogatják. A játék végig ismétlődik a zene alatt.)


WOLKE
Ne félj, ne félj! Maradj csak veszteg,
a dolgok mindjárt rendben lesznek!

KREY
(kétségbeesetten)
Hogy rendben? Itt álltok majd körbe’;
alig egy óra, és le vagyok lőve!

HICKETIER
Ugyan, fiam, egy-kettő túl vagy rajta!

WOLKE
Sápad az arca, remeg az ajka...
Mi bajod van?

KREY
Úgy szédülök…
Lenne már vége, tán várnak ottfönt…
Bár ittlenn is szépen tudnék élni!

HICKETIER
De mért kell most halálról beszélni?

WOLKE
A kisüveg itt szokott lenni…
(a zsebéből kis flaskát vesz elő)
Nézd, csak húzd meg jól! Ez jót fog tenni!

KREY
A búcsúkorty!
(iszik)
Krey immár csak volt!

HICKETIER
A hidegvér, az most a fő!

KREY
Nagy Ég! Hisz’ Schippel mindjárt agyonlő!

WOLKE
S ha nem talál el? Bízz a szerencsében!

KREY
Le kellene ülnöm, úgy remeg a térdem.
(siránkozva)
Én soha nem fogtam még kezemben pisztolyt!

HICKETIER
Még soha nem láttam ilyen pipogya fickót!

WOLKE
Kibicnek könnyű, téged úgysem ér baj.

HICKETIER
De unom! Folyton juj meg a jaj van!
Nekem ez már sok, no, be kellett valljam.
A Schippel különb nálad minden téren!
Kimondom nektek nyíltan: az elmúlt héten
ez a fiú imponálni kezdett.
Van benne tartás, ez rögtön tetszett;
van mersze, büszke, mintha úr volna.
A mindenségit! Végy szépen példát róla!
A lányról lemondott, bár nyomorog!
A herceg ott járt, de nyilván, hogy
semmi nem történt, egy köznapi
félreértés, és nem több. Nem érdemel szót sem!
De ő a jóhírére roppant kényes,
ez figyelemre méltó helyzetéhez képest!
Történt az bárhogyan, versengtünk együtt,
néki adjunk hálát, hogy fődíjat nyertünk!
És végül: nem fog gyáván megriadni,
hogyha ölni kell! Ezt, kérlek, meg kell adni,
én mondom: talpig férfi ez!

KREY
S ha megjön, rögtön lőni kezd!

HICKETIER
(dühösen, magában)
Ez a hitvány, épp ez lesz a vőm?
Na, ebből nem kérek, köszönöm!

WOLKE
(Hicketierhez)
Nem értlek igazán;
mért isteníted így azt a züllött senkit?

HICKETIER
A senki nem az, aki volt,
mert tegnap óta rangot hord:
a herceg tapsolta meg nyilvánosan!

WOLKE
(idegesen nézi az óráját)
A templomharang most üt nyolcat.
Rég itt kellene lenniük. Ez furcsa.

KREY
(reménykedve)
Nem baj! Tán elfeledkeztek róla.

WOLKE
Azt mondod? De nem! Ez valószínűtlen.

KREY
(metszően)
Addig kell várnunk, míg leszáll a nap?

5. jelenet
(Schippel, Müller, Schultze és az előbbiek)

SCHIPPEL
(az előbbieket még nem látva Müllerhez)
Herr Müller, miért nem enged el?
A síromhoz miért cipel?
Túl lennék árkon, bokron már!

MÜLLER
Ne nyaffogjon mint egy csecsemő!
Krey egész biztosan félrelő.

KREY
(reszketve)
Talán már varrják a szemfedőm!

(Némajáték.
Roppant külsőséges üdvözlések cilinderlengetéssel, az alábbiak szerint:
Wolke, Krey, Hicketier a színpad közepén állnak, miközben Müller, Schippel és Schultze oldalról érkezve elvonulnak s mindegyikőjük előtt külön megemelik a cilinderüket, amire viszonzásul ugyanez történik a túloldalról.
Először Müller megáll Hicketier előtt, majd Krey előtt, mialatt Schippel áll Hicketier elé, majd Müller Wolke elé lép, Schippel Krey elé, Schultze pedig Hicketier elé, és így tovább. A jelenetnek le kell játszódnia a zene hossza alatt.


Müller és Schultze kilépik a távolságot, megjelölik a helyeket.
Schippel jön jobbra előre, Krey balra hátul áll meg.)


SCHIPPEL, KREY
(magának)
Még félve reszket térded,
majd férgek esznek téged!
Még szíven üt, hogy szíved üt;
már nem sok marad hátra,
de kár is érted (de kár, de kár)
bár nem vagy bátrak bátra!
Még élek, még éneklem ezt,
ám nemsoká hangom sem lesz.

MÜLLER
Kétszeri golyóváltás éles tölténnyel.

SCHIPPEL, KREY
Még félve reszket térded,
majd férgek esznek téged!

SCHULTZE
Háromig számolok, és lőhetnek.

SCHLIPPEL, KREY
Kerülget már az őrület!

SCHULTZE
Figyelem, uraim! Számolok: egy, kettő, három!

(Krey a „három”-nál összeesik, Schippel egy pillanattal később a levegőbe lő.)

WOLKE
(Kreyhez siet)
Jóságos Isten! Krey, óh, Krey!

SCHIPPEL
Uram segíts!

SCHULTZE
Mi lelte őt?

(Wolke feltámasztja Kreyt)

HICKETIER
Még nem is lőtt, csak elterült!

MÜLLER
Na, látja, nem történt sérülés sem!

SCHIPPEL
(fellélegezve)
Ez minden? Mehetek innen?

(Müller Kreyhez vezeti)

KREY
Nem haltam meg? Szabad lesz mégis élnem?

SCHLIPPEL
Herr Krey, én bocsánatát kérem.

WOLKE
(Kreyhez)
Krey, kezet adj rá!

KREY
Örömmel, kérem!
Én önt régen rokonszenvvel nézem.

MÜLLER, SCHULTZE
(Hicketierhez)
Micsoda jellem! Ritkaság! Férfias, talpig úr!

SCHULTZE
De szép, lovagi tartás!

MÜLLER
Valódi hős!

(Müller és Schultze távozik. Roppant formális cilinderlengetések, miként a színrelépésnél)

6. jelenet
(Schlippel, Krey, Wolke, Hicketier)

KREY majd SCHLIPPEL
Ez rémes volt, egy szörnyű sokk,
egy ilyen párbaj nekem sok!

WOLKE
Volt bizony gond és volt jaj,
végülis nem lett nagy baj, nem lett nagy baj!

HICKETIER
Herr Schippel, gratulálok, ez szép volt!
(megrázza Schippel kezét)

WOLKE
Hát tényleg roppant megnyerő,
mily alacsonyról tört fel ő!

HICKETIER
Mi volt ön, Schippel? Holmi nímand fuvolás;
alig nyolc nap, és minden más!
Immár nagyhírű dalnok és párbajhős,
e példamutatással meggyőz!
Barátként nézhet mától rám!

SCHIPPEL
Boldoggá tett!

HICKETIER
Felkérem: ezután
legyen állandó dalköri tag,
s ön vegye át a díjakat!

KREY, WOLKE, HICKETIER
Most pedig üljünk diadalt,
és zengjünk boldog békedalt!

(Magasztos hangulatban elérzékenyülten, átölelve egymás vállát, a következő dalt éneklik, mialatt lassan elhagyják a színt, úgy, hogy a két befejező taktus már a színen kívül hangozzék el.)

SCHLIPPEL, KREY, WOLKE, HICKETIER
Szólj, te ódon, szép világ,
merre tűnt el régi fényed!
Törje át a messzeséget,
vessen újra fényt reánk!
Fénysugár, süss még le ránk!

VÉGE

* Harsányi Zsolt fordítása
**Idézet Lányi Viktor Bűvös vadász-fordításából.

Az itt közölt szöveg nagyrészt azonos a 2014. szeptemberében, az Erkel Színházban lezajlott bemutató szövegével. 

Az előadás záróképe

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése