2013. november 7., csütörtök

Verdi – Piave: RIGOLETTO (nyers)RIGOLETTO

Opera három felvonásban

Szövegét Victor Hugo A király mulat című drámája nyomán 
írta:
Francesco Maria Piave

Zenéjét szerezte:
Giuseppe Verdi

Ősbemutató: Velence, 1851. március 11.

SZEREPLŐK:

MANTUA HERCEGE                                      tenor
RIGOLETTO, a herceg udvaribolondja           bariton
GILDA, Rigoletto lánya                                szoprán
SPARAFUCILE, bérgyilkos                          basszus
MADDALENA, előbbi húga                                 alt
MONTERONE GRÓF                                  basszus
MARULLO, udvaronc                                   bariton
BORSA MATTEO, udvaronc                           tenor
CEPRANO GRÓF                                         basszus
GRÓFNÉ, Ceprano felesége                            mezzo
KAPUŐR                                                      basszus
APRÓD az udvarnál                                       mezzo

Játszódik Mantuában és környékén a XVI. században.

ELSŐ FELVONÁS

1. kép

Mantua. Pompás terem a hercegi palotában. Szemben ajtók, melyek újabb termekbe vezetnek. Csodásan kivilágítva. Hölgyek és urak drága ruhákban, lakájok jönnek-mennek. Tetőfokára hágott a hangulat. Zene hallatszik bentről. A herceg és Borsa jön ki az egyik ajtón.
HERCEG
Be akarom teljesíteni végre kalandomat
 a szép ismeretlen polgárlánnyal.

BORSA
A lánnyal, akit a templomban látott?

HERCEG
Három hónapja minden vasárnap.

BORSA
Hol lakik?

HERCEG
Egy messzi sikátorban,
egy titokzatos férfi jár oda minden éjjel.
BORSA
És tudja, ki a csodálója?

HERCEG
Nem tudja.
Egy csapat hölgy és lovag halad át a termen.


BORSA
Mennyi szépség! Nézze!

HERCEG
Ceprano felesége mindegyiken túltesz..

BORSA
Meg ne hallja a gróf, ó herceg!

HERCEG
Mit érdekel az engem?

BORSA
Elmondhatja egy másik nőnek.

HERCEG
Azzal biztos nem árthat.
Egyik vagy másik ugyanolyan nekem,
mint az összes többi körülöttem.
Nem nyitom meg szívemet jobban
az egyik szépségnek, mint a másiknak.
A sors azért adta bájukat,
hogy kivirágozzon tőlük az élet.
Ha ma az egyik örül nekem,
lehet, hogy holnap egy másik fog.
Az álhatatosságot, a szív zsarnokát,
gyűlölöm, mint a rút betegséget.

Legyen hűséges az, aki akar.
Nincs szerelem ott, hol nincs szabadság.
Kinevetem a férjek féltékenykedését,
és a szeretők megszállottságát.
Még Árgus száz szeme sem riaszt el,
ha egy szépség lángra gyújt.

(Belép Ceprano, aki messziről nézi, hogy felesége egy másik karján vonul, hölgyek és urak minden felől.)

HERCEG
gálánsan közelíti meg Ceprano feleségét
Elhagy hát? Milyen kegyetlen!

CEPRANO GRÓFNÉ
Követnem kell a férjemet Cepranóba.

HERCEG
De egy ilyen fényes csillagnak
udvaromban kellene tündökölnie.
Önért itt minden szív hevesen ver.
Ön miatt a szerelem hatalmas lángja
részegíti, égeti, marja szívemet.

GRÓFNÉ
Nyugodjon meg!

HERCEG
Ön miatt a szerelem…

GRÓFNÉ
Nyugodjon meg!
a herceg karját nyújtja és kikíséri,
jön Rigoletto
RIGOLETTO
Mi jár a fejében, Ceprano úr?

Ceprano ideges kézmozdulattal a herceg után megy

Hogy füstölög, látjátok?

BORSA, KÓRUS
Micsoda mulatság!

RIGOLETTO
Oh, igen!

BORSA
A herceg igen jól szórakozik!

RIGOLETTO
Mint mindig, nem? Micsoda újdonság!
Játék és bor, mulatság és tánc,
csaták és lakomákat – bármi megfelelel.
Most a grófnőt ostromlja,
míg a férje dühromat kap.
ki

MARULLO
Nagy újság!

KAR
Mi történt? Beszéljen!

MARULLO
El fognak ámulni!

KAR, BORSA
Meséljen.
MARULLO
Ah! Ah! Rigoletto...

KAR, BORSA
Nos?

MARULLO
Hihetetlen eset...

KAR, BORSA
Elhagyta a púpját? Nem torz már?
 
MARULLO
Még különösebb! A bolondnak van egy...

KAR, BORSA
Mije hát?

MARULLO
Szeretője!

KAR, BORSA
Szeretője? Ki hiszi el?

MARULLO
A púpos Cupidóvá változott.

CORO, BORSA
Ez a torzszülött?... Áldott Cupido!
herceg vissza Rigolettóval


HERCEG Rigolettónak
Nincs kellemetlenebb alak, Cepranónál!!
Kedves felesége pedig egy angyal!
RIGOLETTO
Rabolja el.

HERCEG
Könnyű azt mondani, de hogyan?

RIGOLETTO
Ma éjjel.

HERCEG
Mi legyen a gróffal?

RIGOLETTO
Mit szól a börtönhöz?

HERCEG
Ó, nem.

RIGOLETTO
Jól van, akkor száműzze.

HERCEG
Az sem jó, bolond.

RIGOLETTO mutatja
Akkor a fejét…

CEPRANO
Micsoda sötét lélek!

HERCEG megveregeti a gróf vállát
Mit nem mondasz, ezt a fejet?
RIGOLETTO
Természetesen.
Mi mást lehet egy ilyen fejjel tenni? Mire jó?

CEPRANO dühösen kardot ránt
Gazember!

HERCEG Cepranónak
Elég legyen!

RIGOLETTO
Ki kell nevetnem.

MARULLO
Dührohamot kapott!

HERCEG
Bolond, gyere ide.

BORSA, MARULLO
Dührohamot kapott!

HERCEG
Mindig túl messze mész a tréfával.
A harag, melyet szítasz, visszaüthet rád.

CEPRANO
Halál a bolondra!

RIGOLETTO
Mivel árthattok nekem? Nem félek tőlük.
Senki nem mer a Herceg kegyeltjéhez érni.
CEPRANO
Ki nem neheztel rá közülünk?
Bosszú!

BORSA, MARULLO
De hogyan?


CEPRANO
Aki legény a talpán, legyen nálam holnap.


BORSA, MARULLO
Rendben

CEPRANO
Éjjel.

BORSA, MARULLO
Úgy lesz.

RIGOLETTO
Mivel árthattok nekem?

HERCEG
Túl messzire mész a tréfákkal.

BORSA, CEPRANO, MARULLO
Bosszuljuk meg a bolondot.
Melyikőnk nem haragszik
rá durva tréfái miatt?
Igen! Bosszú!
HERCEG, RIGOLETTO
Minden csupa öröm! Minden csupa ünnep!
ellepik a színt a táncosok

MIND
Minden csupa öröm, csupa vidámság.
Minden szórakozásra csábít!
Nézzétek, nem olyan ez, mintha
a gyönyör birodalma volna?


MONTERONE
Had’ beszéljek vele.

HERCEG
Nem!

MONTERONE
Megteszem!

BORSA, RIGOLETTO, MARULLO, CEPRANO
Monterone!

MONTERONE
nemes gőggel fixírozza a herceget
Igen, Monterone. Hangom mennydörög
majd füledbe bárhová is…

RIGOLETTO
a herceghez fordul Monterone hangját utánozva
Had’ beszéljek vele.
gúnyos eleganciával közelít
Uraságod összeesküvést szőtt ellenünk,
mi, igazán kegyesen, megbocsátottunk.
Miféle őrület ragdta el, hogy minden percben leánya becsületéért reklamál?

MONTERONE
haraggal
Még egy sértés!

Ó, igen. Megzavarom orgiátok, és addig üvöltök, míg megtorlatlanul marad
a családomat ért kegyetlen gyalázat.
És ha hóhér kezére adtok is,
szörnyű kísértetként láttok majd viszont,
ki koponyáját kezében tartva,
bosszúért könyörög a világhoz és Istenhez.

HERCEG
Elég volt, tartoztassátok le.

RIGOLETTO
Ez bolond.

KAR
Mit nem mond!

MONTERONE
Átkozott legyen mindkettőtök!

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Ah!

MONTERONE
Aljas dolog rászabadítani a vérebet a haldokló oroszlánra, herceg
És te, kígyó,
ki egy apát nevetsz ki fájdalmában,
légy átkozott!
 
RIGOLETTO
Mit hallok! Borzalom!

MIND kivéve Rigoletto
Téged, ki oly merészen megzavartad ünnepünk,
ördögi szellem vezethett ide.
Kár a szóért, távozz innen,
menj, öreg, és féld uralkodód haragját.

RIGOLETTO
Borzalom.
Micsoda borzalom.

MONTERONE
Légy átkozott! És te is, kígyó!

MIND
Te provokáltad, nincs remény,
végzetes óra volt ez számodra.
Monterone két alabárdos közt kimegy. A herceg egy szomszédos terembe megy a többiekkel

2. kép

Egy zsákutca vége.
Balra, szerény ház, fallal körülvett kis udvarral. Az udvaron magas, vastag fa és egy márványpad. A falban egy ajtó, ami az utcára nyílik.
A fal felett erkély, amit ívek tartanak.
Az emeleti ajtó az erkélyre nyílik, ahova egy lépcsősor vezet fel kívülről. Az utca jobb oldalán a hercegi palota magas fala.
Éjszaka van.
Jön Rigoeltto köpenyéba burkolózva, mögötte Sparafucile, köpenye alatt kard.

RIGOLETTO
Az öreg megátkozott!

SPARAFUCILE
Uram?...

RIGOLETTO
Menj, nincs semmim.

SPARAFUCILE
Nem is kértem semmit.
Egy kardforgató áll Ön előtt.

RIGOLETTO
Egy rabló?

SPARAFUCILE
Egy férfi, aki kis pénzért
megszabadítja Önt riválisától.
RIGOLETTO
Melyiktől?

SPARAFUCILE
Az ön hölgye itt lakik.

RIGOLETTO
Mit hallok!

És mennyit kellene fizetnem egy
nagyúrért?

SPARAFUCILE
Azért magasabb árat kérek.

RIGOLETTO
Hogy szokás fizetni?

SPARAFUCILE
A felét előre, a többit utána.

RIGOLETTO
A gaz!

Hogy lehet, hogy ilyen biztonságosan
tudsz dolgozni?

SPARAFUCILE
Vagy a városban szoktam ölni,
vagy a saját fedelem alatt.
Éjszaka várok az áldozatomra;
egy szúrás és halott.
RIGOLETTO
A gaz!

És otthon hogyan?

SPARAFUCILE
Egyszerű.
A húgom segít.
Az utcán táncol, nagyon szép,
behálózza, akit akarok, és akkor…

RIGOLETTO
Értem.

SPARAFUCILE
Lárma nélkül.

RIGOLETTO
Értem.

SPARAFUCILE
Ez az eszközöm.
kardját mutatja
Szolgálhatja Önt?

RIGOLETTO
Most még nem.

SPARAFUCILE
Sajnálhatja.

RIGOLETTO
Ki tudja?
SPARAFUCILE
Sparafucile a nevem.

RIGOLETTO
Idegen?

SPARAFUCILE
Burgundiából.

RIGOLETTO
Hol talállak szükség esetén?

SPARAFUCILE
Itt, minden éjjel.

RIGOLETTO
Menj!

SPARAFUCILE
Sparafucile, Sparafucile.
ki

RIGOLETTO
Menj,menj,menj.
Különbözőek vagyunk: az én fegyverem a nyelv, az övé a tőr.
Én az vagyok, aki kigúnyol,
ő az, aki öl.
Az öreg megátkozott.
Ó, emberek. Ó, természet!
Ti tettetek engem gonosz gazemberré!
Micsoda méreg, hogy nyomorék vagyok, hogy udvari bolond vagyok.
Nem kell mást tennem, nem tudok mást tenni, csak nevetni. Minden ember kincse, a sírás nekem tilos.
Fiatal, játékos, hatalmas, szép
uram azt mondja nekem álmodozva:
Nevetess meg, bolond!
Kénytelen vagyok megetnni! Ó, kárhozat!
Gyűlöllek benneteket, gúnyolódó udvaroncok!
Hogy élvezem, hogy belétek marhatok!
Ha gonosz vagyok, csak ti vagytok az oka . De itt más ember lesz belőlem.
Az öreg megátkozott!  Miért zavarja össze elmémet ez a gondolat?
Lesújt rám a balvégzet?
Ó,nem, ez őrültség!
kulcsával bemegy az udvarra, Gilda kijön a házból és a karjába veti magát

Leányom!

GILDA
Apám!

RIGOLETTO
Csak melletted örülhet
nehéz szívem.

GILDA
Oh, mennyi szeretet, apám!

RIGOLETTO
Te vagy az életem!
Mi lenne jó nélküled az életben?
Ah, leányom!
GILDA
Sóhajtozik! Mi bántja ennyire?
Mondja el szegény lányának.
Ha titka van, ossza meg vele:
hogy megismerhesse a családját.

RIGOLETTO
Neked nincs családod.

GILDA
Mi a neve?

RIGOLETTO
Miért fontos az neked?

GILDA
Ha nem akar magáról beszélni…

RIGOLETTO közbeszól
Soha ne hagyd el a házat.

GILDA
Csak a templomba járok.

RIGOLETTO
Jól teszed.

GILDA
Ha azt nem is mondja el, ki ön,
legalább azt tudhassam, ki volt az anyám.

RIGOLETTO
Ne beszélj nyomorult apádnak
elveszett boldogságáról.
Az az angyal megsajnálta
nyomorúságomat.
Magányos voltam, torz és szegény;
együttérzésből szeretett.
Meghalt… Könnyű legyen
a föld imádott lényének.
Csak te maradtál nyomorúságomban…
Ó Istenem, köszönöm neked!

GILDA
Mennyi fájdalom! Mitől hullajt
ily keserű könnyeket?
Apám, elég már, nyugodj meg.
Összetör ez a látvány.

RIGOLETTO
Csak te maradtál nyomorúságomban.

GILDA
Mondja meg a nevét.
mondja el, milyen fájdalom sújtja.

RIGOLETTO
Miért nevezném meg magam? Értelmetlen! Az apád vagyok. Ennyi.
Talán a világ fél tőlem,
néhányan hargszanak is rám.
Mások megátkoznak…
 
GILDA
Hazája, rokonai, barátai
nincsenek hát Önnek?
RIGOLETTO
Haza! Rokonok! Barátok!
Hazám, családom, a világmindenség
benned él.

GILDA
Ha ez boldoggá teszi,
öröm az én életem is!

RIGOLETTO
Hazám, családom...

GILDA
Három hónappal ezelőtt jöttem ide,
és még nem láttam a várost,
ha megengedné, most megtehetném…
 
RIGOLETTO
Soha! Mondd, voltál már kint?

GILDA
Nem.

RIGOLETTO
Jaj neked!

GILDA
Mit mondhattam?

RIGOLETTO
Nehogy megtedd!
(magának)
Követhetik, elrabolhatják!
Ha itt egy bolond lányát megbecstelenítik,
az csak nevetség tárgya lehet. Borzalom!

Hahó?
Giovanna jön ki

GIOVANNA
Uram?

RIGOLETTO
Látott engem valaki bejönni?
Jól vigyázz, igazat szólj.

GIOVANNA
Senki.

RIGOLETTO
Jól van. Az ajtó, ami a bástyafalra néz,
mindig zárva van?

GIOVANNA
Mindig.

RIGOLETTO
Jól vigyázz, igazat szólj.
Ó, asszony, vigyázz erre a virágszálra,
melyet tisztán bíztam a gondjaidra;
légy éber, hogy soha semmi ne
homályosítsa el ragyogását.
Védd meg őt a szelek haragjától,
melyek más virágokat meghajlítottak,
és tisztán add vissza őt
szülőatyjának.

GILDA
Micsoda szeretet! Mily aggodalom!
Mitől fél, apám?
Fenn az égben, Isten mellett
egy őrangyal vigyáz.
A balszerencsét elűzi tőlünk
anyám szent imája.
Meg sem találják, le sem törik
ezt az ön számára oly kedves virágot.
(A herceg polgári öltözetben jön az utca felől)

RIGOLETTO
Ó, asszony, vigyázz erre a virágszálra,
melyet tisztán bíztam a gondjaidra.
Valaki van odakint!
(Kinyitja a kertkaput, kimegy, szétnéz. A herceg beoson, elbújik a fa mögött, Giovannának odadob egy erszényt, hogy hallgasson.)

GILDA
Egek!
Mindig valami gyanús!

RIGOLETTO
A templomba nem követett valaki?

GIOVANNA
Soha.

HERCEG
Rigoletto!

RIGOLETTO
Bárki is kopogtasson,
soha ne nyissatok ajtót.
GIOVANNA
A hercegnek sem?

RIGOLETTO
Neki főleg ne.
Leányom, isten áldjon.

HERCEG
A lánya!

GILDA
Jó éjt, apám.

RIGOLETTO
Ó, asszony, vigyázz erre a virágszálra…
Leányom, ég áldjon!

GILDA
Micsoda szeretet.
Jó éjt, apám.
Megölelik egymást. Rigoletto kimegy. Ottmarad az udvaron Gilda, Giovanna és a herceg


GILDA
Giovanna, furdal a lekiismeret...

GIOVANNA
Ugyan miért?

GILDA
Elhallgattam, hogy egy nap
egy ifjú követett a templomig.
GIOVANNA
Miért kellene elmondania? Ellenére volt az ifjú?

GILDA
Nem, nem, túlságosan is szép,
szerelemre lobbant.
 
GIOVANNA
Nagylelkűnek látszik és finom úrnak.

GILDA
Remélem, nem nemes vagy herceg;
Érzem, szegényként jobban szeretném.
Álmomban és ébren mindig őt hívom,
És lelkem elragadtatva szól: szere...

HERCEG
hirtelen előbújik, int Giovannának , hogy menjen, letérdel Gilda lába elé és befejezi a mondatot

Szeretlek!
Szeretlek, mondd még egyszer a drága szót,
és a menny megnyílik örömömtől.

GILDA
Giovanna? Jaj! Senki sincs, ki válaszolna! Istenem, senki?

HERCEG
Én itt vagyok, és a szívemből szólok.
Ó, két szerető szív maga a világ!

GILDA
Ki vezette ide hozzám?
HERCEG
Angyal vagy ördög, mit számít az?
Szeretlek!

GILDA
Távozzon.

HERCEG
Távozzak? Most?
Most hogy ugyanaz a tűz ég bennünk!
A szerelem istene elválaszthatatlanul
összekötötte sorsom a tiéddel, ó szépségem.
A szerelem a lélek napsugara, maga az élet,
hangja a szívünk dobbanása.
Hírnév és dicsőség, rang és hatalom,
törékeny, emberi dolgok,
egy van csak, mi isteni:
a szerelem, mi az angyalokhoz közelít minket.
Ezért szeressük hát egymást, mennyei hölgy,
miattad a férfiak mind rám irigykednek majd.

GILDA
Ezek azok a gyengéd szavak, melyek
szűzi álmaimban oly kedvesek nekem.

HERCEG
Szeressük egymást,
miattad a férfiak mind rám irigykednek majd.
Mondd még egyszer, hogy szeretsz.

GILDA
Hallotta hát.

HERCEG
Olyan boldoggá tett!
GILDA
Mondja meg a nevét.
Vagy nem lehet tudnom?
feltűnik az utcán Ceprano és Borsa

CEPRANO
Ez az a hely.

HERCEG
A nevem…

BORSA
Jól van.


HERCEG
Gualtier Maldè.
Diák vagyok és szegény...

GIOVANNA ijedten jön vissza
Lépéseket hallok odakint!

GILDA
Talán az apám...

HERCEG
Bárcsak végezhetnék az gazemberrel,
ki ilyenkor megzavar!

GILDA
Vezesd ki innen a bástyához…
menjen...

HERCEG
Mondd, szeretni fogsz?
GILDA
És ön?

HERCEG
Örökké.. és utána...

GILDA
Ne többet… menjen.

KETTEN
Isten veled! Csak te leszel reményem
és lelkem.
Isten veled! Irántad érzett szerelmem
örökké élni fog.

Giovanna kikíséri a herceget, Gilda az ajtót nézi


GILDA
Gualtier Maldè...a szeretett férfi neve,
légy szerelmes szívembe vésve!
Drága név, melytől
először dobbant meg a szívem,
emlékeztess mindig
a szerelem gyönyörűsűgűre.
Ha rád gondolok, vágyam
hozzád röpül,
és utolsó lehelletemig
te leszel minden gondolatom.
Ha rád gondolok…
(fog egy lámpást és fellép a teraszra)
Gualtier Maldè!
Marullo, Ceprano, Borsa, udvaroncok, fegyverrel, álarcban közelednek. Gilda gyorsan bemegy

Drága név...

BORSA
Ott van.

CEPRANO
Odanézz!

KAR
Milyen szép!

MARULLO
Olyan, mint egy tündér vagy angyal.

KAR
Ez hát Rigoletto szeretője!
Milyen szép!

RIGOLETTO
Visszajöttem! …miért?

BORSA
Csendet! Munkára fel… hallgasson rám.

RIGOLETTO
Az az öreg megátkozott!

Ki az ott?
BORSA (többieknek)
Csönd...Rigletto az.

CEPRANO
Dupla győzelem! Öljük meg!
 
BORSA
Ne most, így holnap még nagyobbat nevetünk.
MARULLO
Majd én elintézem…

RIGOLETTO
Ki beszél itt?

MARULLO
Eh, Rigoletto? Beszélj.

RIGOLETTO
Ki az ott?

MARULLO
Le ne harapd a fejünk! Én vagyok...

RIGOLETTO
Ki?

MARULLO
Marullo.

RIGOLETTO
Ilyen sötétben nem látni semmit.
MARULLO
Tréfa hozott ide bennünket...
Ceprano feleségét akarjuk elvinni.

RIGOLETTO
Újra kapok levegőt!
Hogy juttok be?


MARULLO (Cepranóhoz)
A kulcsait!
(Rigolettóhoz)
Ne kételkedj.
Nem hiányzik itt a hadicsel…
(odaadja neki a kulcsot, amit Cepranótól kapott) Itt a kulcs.

RIGOLETTO
Érzem a címert.

Rémületem hiábavaló volt!
Ez a palotája. Veletek vagyok.

MARULLO
Álarcban vagyunk...

RIGOLETTO
Akkor én is abban leszek.
Álarcot ide!

MARULLO
Itt is van.
rátesz egy maszkot, és beköti a szemét egy zsebkendővel, majd a létra mellé állítja, amit a többiek a teraszhoz támasztottak

Te tartod a létrát.

RIGOLETTO
Olyan sötét van, mint a sírban.

MARULLO
A kendő vakká és süketté teszi.

KAR
Halkan, halkan, halad a bosszúnk,
ott éri utól, ahol a legkevésbé várja.
A merész és szívós gúnyolódóból
ezúttal mi űzünk csúfot.
Csendben, csendben ellopjuk a szeretőjét
és holnap rajta nevet az udvar.

Ügyeljünk a munkára!
Néhányan felmásznak a teraszra, belökik az ajtót, lemennek, beengedik a többieket, akik az utcáról benyomulnak. Majd Gildát vonszolják magukkal, akinek bekötötték a száját. Ahogy keresztülhaladnak a színen, Gilda elejt egy sálat.

GILDA messziről
Segíts, apám!

KAR
Győzelem!
GILDA messziről
Segítség!

RIGOLETTO
Még nincsenek kész!.. micsoda tréfa!
(a szeméhez ér)
Bekötötték a szemem!
Gilda!...Gilda!
Egy lendülettel letépi az álarcot és a kötést, és egy lámpás fényénél rögtön felismeri a sálat.
Látja, hogy az ajtó nyitva, belép, előrángatja a rémült Giovannát, nézi, majd a haját tépi, de képtelen megszólalni, végül, hosszas próbálkozás után felkiált.

Ó, az átok!
elájul

MÁSODIK FELVONÁS

Terem a hercegi palotában.
Két ajtó jobb és baloldalon és egy nagyobb szemben. Bal oldalán a herceg, jobb oldalán feleségének életnagyságú portréja.
Egy asztal mellett bársonyszék és más bútorok.

HERCEG
Elrabolták tőlem!
Mikor, ó, egek? Abban a rövid
pillanatban, mikor előérzetem arra sarkallt,
hogy visszamenjek hozzá!
A kapu nyitva volt! A ház üres!
és hol lehet az a drága angyal?
Az, ki állhatatos szerelmével
először volt képes szívemet lángra gyújtani.
Oly tiszta, hogy már-már azt hittem szelíd tekintete engem is az erény útjára térít.
Elrabolták tőlem!
De ki merte ezt tenni?... bosszút állok érte.
Szerelmem sírása késztet erre.
Olyan, mintha látnám szeméről
áradó könnyeit, mikor
kétség és félelem közt
a veszélyben
szerelmünk emlékével telve
az ő Gualtier-ját hívta.
De ő nem tudott a megmentésedre
sietni, drága imádott leány.
ő, ki tiszta szívéből kívánja,
hogy itt a földön is légy áldott,
ő, ki irántad való szerelmében
még az angyalokat sem irigyelte.

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Uram!

HERCEG
Mi van?

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Megvan Rigoletto szeretője.
HERCEG
Hogyan? Honnan?

BORSA, MARULLO, CEPRANO
A házából.

HERCEG
Ah! ah! Mondjátok, hogy történt?

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Együtt siettünk egy távoli utcába,
kevéssel azután, hogy leszállt az éj,
és úgy ahogy előre sejtettük,
egy ritka szépséget találtunk.
Rigoletto szeretője volt,
ám ahogy megláttuk, el is tűnt.
Megvolt a tervünk, hogy elraboljuk a lányt,
mikor maga a bolond tűnt fel,
és azt hitte, az együgyű, hogy
Ceprano feleségét akarjuk elrabolni.
Mikor a létra a megfelelő helyen volt,
ő maga tartotta bekötött szemmel.
Felmásztunk, és a lányt sikerült
gyorsan elvinnünk.

HERCEG
Egek!

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Amikor rájött, hogy csúfot űztünk belőle,
szégyenében csak szitkozódni tudott.
 
HERCEG
Ez ő, az én szerelmem!

De hol van most a szegény lány?

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Mi magunk hoztuk ide.

HERCEG
Hát nem rabolt el tőlem mindent az ég!

A hatalmas szerelem szólít,
hozzá kell repülnöm,
hercegi koronám adnám,
hogy e szívet megvigasztaljam.
Ó, tudja meg végre, ki szereti őt,
ismerje meg végre, ki vagyok.
tudja meg, hogy még a trónon
is vannak Ámornak rabszolgái.


BORSA, MARULLO, CEPRANO
Miféle gondolat zaklatja?
Hogy megváltozott a kedve!

Gyorsan kimegy. Rigoletto jön fájdalmában dúdolva.

MARULLO
Szegény Rigoletto!

RIGOLETTO
La ra, la ra, la ra,

KÓRUS
Jön!...Csendet!

RIGOLETTO
La ra, la ra, la ra, la ra

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Jó reggelt, Rigoletto.

RIGOLETTO
Mind benne volt!

CEPRANO
Mi az újság, bolond?
RIGOLETTO
Mi az újság, bolond?
Az, hogy még a megszokottnál
is unalmasabbak vagytok.

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Ha! ha! ha!

RIGOLETTO
La ra, la ra, la ra,
Hová rejtehették?


BORSA, MARULLO, CEPRANO
Nézzétek milyen ideges!


RIGOLETTO
La ra, la ra, la ra,

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Nézzétek milyen ideges!

RIGOLETTO
Örvendek, hogy egyikőtöknek sem
ártott meg
az éjszakai levegő.

MARULLO
Az éjszakai…

RIGOLETTO
Igen! Jó kis tréfa volt!

MARULLO
Aludtam végig!
RIGOLETTO
Aludt! Akkor biztos álmodtam!
La ra, la ra, la ra,
Odébb megy, majd meglát egy zsebkendőt az asztalon, nyugtalanul megvizsgálja a monogrammot.

KÓRUS
Látjátok, hogy figyel!

RIGOLETTO
Ez nem az övé.

A herceg még alszik?

KÓRUS
Igen, még alszik.
Megjelenik a hercegnő inasa.

APRÓD
A hercegnő beszélni óhajt a herceggel.

CEPRANO
Még alszik.

INAS
Hát nem itt volt önökkel?

BORSA
Vadászni ment.

INAS
Kíséret nélkül! Fegyver nélkül!
TUTTI
Nem érted, hogy most senkit nem fogad?

RIGOLETTO
Félreállva is jól figyelt a párbeszédre, most előugrik.

Ah, szóval itt van! A herceggel van!

TUTTI
Ki?

RIGOLETTO
A lány, akit az éjjel az én
fedelem alól vittetek el.
De visszaveszem ám.
Odabent van!

TUTTI
Ha elhagytad a szeretődet,
keresd őt másutt.

RIGOLETTO
A lányomat akarom!

TUTTI
A lánya!

RIGOLETTO
Igen, a lányom! Egy ilyen győzelmen – most
nem nevettek?
Odabent van… Akarom őt… Adjátok vissza.
A középső ajtóhoz fut, de az udvaroncok elállják az utat.
Udvaroncok, ti átkozott, hitvány fajta, mennyiért adtátok el kincsemet?
Aranyért mindenre képesek vagytok,
de a lányom megfizethetetlen kincs.
Adjátok őt vissza… vagy ez a kéz – bár
fegyvertelen – végzetes lesz számotokra. Az embert semmi nem riasztja,
ha gyermeke becsületét védi.
Nyissátok ki azt az ajtót, gyilkosok!
(Megint az ajtónak feszül, az udvaroncok megint elrángatják onnan, küzd, majd csüggedten visszatér.)


Az ajtót, az ajtót – nyissátok ki, gyilkosok.
Ah! Mindnyájan ellenem fordultok!
Mindnyájan ellenem!
sír
Akkor könyörgök. Marullo, uram,
kinek lelke oly nemes, mint szíve,
mondd el, hová rejtették őt?
Marullo, uram, mondd,hová rejtették?

Ott van… igaz? Ott van?...
Nem?... Ott van?... Ugye?
Hallgatsz! Ó, jaj!
Uraim, bocsássatok meg, könyörüljetek!
Adjátok vissza az öregnek leányát!
Semmibe nem kerül nektek, hogy visszaadjátok, de számomra
ez a lány a világ közepe.
Gilda jön ki a baloldali ajtón, és apja karjába veti magát.


GILDA
Apám!
RIGOLETTO
Istenem!  Gilda!
Uraim, ő az én
egész családom.
Most már ne félj, angyalom…
Tréfa volt csak, ugye?
Én, ki az előbb még sírtam, most nevetek.
És te miért sírsz?

GILDA
A szégyen, apám!

RIGOLETTO
Egek! Mit beszélsz?

GILDA
Csak előtted akarok elpirulni...

RIGOLETTO
Tűnjetek innen mind!
És ha a herceg merne közeledni,
mondjátok meg neki, hogy be ne lépjen, mert én vagyok itt.

BORSA, MARULLO, CEPRANO
Gyerekek és bolondok előtt
gyakran hasznos a képmutatás.
Elmegyünk, de figyeljük,
hogy mire készül.
ki

RIGOLETTO
Beszélj… magunk vagyunk.
GILDA
Istenem, adj erőt!

Minden vasárnap a templomban
miközben Istenhez imádkoztam,
Egy végzetesen szép ifjúval
találkozott a pillantásom.
Bár egy szót sem szóltunk,
szemünkben a szívünk tükröződött.
Csak tegnap lépett hozzám
titokban a sötétben…
„Diák vagyok és szegény”,
mondta megrendülve,
és szenvedélyesen
szerelmet vallott.
Távozott… szívem boldog
reménnyel telt meg,
mikor hirtelen megjelentek azok,
kik elraboltak,
és erőszakkal idehurcoltak.
Borzalmasan féltem.

RIGOLETTO
Ah! Istenem, csak magamnak kértem
tőled szégyent,
hogy ő oly magasra emelkedhessen,
mint amilyen mélyre én süllyedtem.
A vesztőhely mellé
oltárt kell emelni!
De most mindez eltűnik,
az oltár összedől!
Sírj csak, gyermekem, sírj...
GILDA
Apám!

RIGOLETTO
...hullasd könnyeid keblemre.

GILDA
Apám, egy angyal szól belőled,
és engem vigasztal.

RIGOLETTO
Sírj, gyermekem…
Ha megtettem azt, ami még hátra van,
elhagyhatjuk ezt a baljós környezetet.

GILDA
Igen.

RIGOLETTO
Egyetlen nap meg tudott változtatni mindent.
Jön egy kapuőr, és Monterone, aki hátul keresztülhalad a színen alabárdosok között.

KAPUŐR
Nyissátok ki: Monterónénak börtönbe kell mennie.

MONTERONE (megáll a hereceg portréja előtt)
Mivel hiába átkoztalak meg,
és sem villám sem acél nem
szúrta át kebled,
élj hát boldogan, ó herceg.
ki
RIGOLETTO
Nem öreg, nem így lesz… elégtételt veszünk!
(Hirtelen odafordul a portré felé.)
Igen, bosszút, szörnyű bosszút
kíván csak a lelkem.
A büntetés órája egyre közeleg,
mely számodra végzetes lesz.
Mint a villám, mellyel Isten sújt,
a bolond csap majd le rád.

GILDA
Ó apám, milyen vad örömöt
látok táncolni szemedben.
 
RIGOLETTO
Bosszú!

GILDA
Bocsáss meg: és akkor hozzánk
is elér az égből a megbocsátás hangja.
 
RIGOLETTO
Bosszú!

GILDA
Bocsáss meg!

RIGOLETTO
Nem!

GILDA
Elárult engem, mégis szeretem, nagy Isten
Kegyelmezz szegénynek!
RIGOLETTO
Mint a villám…

GILDA
Bocsáss meg…
ki
HARMADIK FELVONÁS

A Mincio folyó jobb partja.
Balra kétszintes ház, romos. A földszinten egy boltív alatt, egy rusztikus kocsma látható és egy kő lépcső, ami egy galériára vezet, ahol – mivel nincs ajtó, látszik az ágy.
Lent a homlokzaton kapu, ami belülre nyílik.
A fal csupa repedés, így kívülről is látszik, mi történik bent.
A távolban a folyóparton elhagyatott tér, ami egy romos fal mögé fut. A folyó túlpartján Mantova.
Éjszaka van. Gilda és Rigoletto nyugtalanul az utcán, Sparafucile a kocsmában.

RIGOLETTO
Szereted?

GILDA
Örökre.

RIGOLETTO
Pedig adtam időt, hogy kigyógyulj belőle.
GILDA
Szeretem.

RIGOLETTO
Szegény asszonyi szív! A hitvány gazember!
Megbosszullak, ó Gilda.

GILDA
Könyörülj, apám!

RIGOLETTO
Ha biztos lennél benne, hogy elárul,
akkor is szeretnéd?
 
GILDA
Nem tudom. De hisz imád.

RIGOLETTO
Ő?

GILDA
Igen.

RIGOLETTO
Jól van, akkor csak figyelj.
Odavezeti egy hasadékhoz, a lány kinéz.

GILDA
Egy férfit látok.

RIGOLETTO
Várj egy kicsit.
A herceg egyszerű lovassági tiszti ruhában belép balról.
GILDA döbbenten
Apám!

DUKE
Két dolgot –  gyorsan…

SPARAFUCILE
Mik azok?

HERCEG
Egy szobát és bort!

RIGOLETTO
Mindig így szokta.

SPARAFUCILE
Szép kis ficsúr!
belép a szomszédos szobába

HERCEG
Az asszony ingatag,
mint pehely a szélben,
hol ezt mondja és gondolja,
hol azt.
Mindig kedves,
bájos arca
csalfa – akár sír,
akár nevet.
Az asszony ingatag….
És végleg elveszett,
ki megbízik benne,
ki óvatlanul
kitárja szívét.
Mégsem lehet
boldog az,
ki nem ízlelte e kebleken
a gyönyört.
(Sparafucile borral és két pohárral jön vissza, leteszi az asztalra. Kardmarkolatával kétszer megütögeti a plafont.
A jelre egy nevető lány, cigánylány ruhában leszalad a lépcsőn.
A herceg elészalad, hogy megölelje, de a lány
kitér előle.
Ezalatt Sparafucile kimegy az utcára, és halkan szól Rigolettónak)

SPARAFUCILE
Itt van az embere. Élve vagy halva akarja?

RIGOLETTO
Visszajövök később, hogy befejezzük.
Sparafucile a ház mögött a folyó felé megy.

HERCEG
Egy szép napon, ha jól emlékszem,
ó szépségem, megláttalak…
Kérdezősködtem felőled,
és megtudtam, hogy itt laksz.
Tudd hát, hogy azóta
e szív csak téged imád.

GILDA
Aljas!

MADDALENA
Ah! Ah! És mellette a másik huszat éppen most felejti el?
A fiatalúr, úgy tűnik, igazi libertinus.

HERCEG
Igen, szörnyeteg vagyok.

GILDA
Ó, apám!

MADDALENA
Hagyjon békén, kelekótya!

HERCEG
Micsoda szeszély!

MADDALENA
Legyen okos!

HERCEG
Te meg légy kedves hozzám,
ne lármázz annyit.
Csak az örömben és a szerelemben
van bölcsesség.
(megfogja a kezét)
Szép fehér kéz!

MADDALENA
Tréfál, uram?

HERCEG
Nem.

MADDALENA
Csúf vagyok.
HERCEG
Csókolj meg.

GILDA
A galád!

MADDALENA
Részeg!

HERCEG
Az égő vágytól.

MADDALENA
Hideg szívű uracskám,
ön szeret csúfolódni?
 
HERCEG
Nem, nem, feleségül veszlek...

MADDALENA
Adja becsület szavát.

HERCEG
Tündéri leány!

RIGOLETTO  (Gildának, aki mindent hallott és látott)
Nem elég még?

GILDA
Az aljas áruló!

MADDALENA
Adja a szavát!
HERCEG
Édes kislány.

RIGOLETTO
Nem elég még?

HERCEG
Szerelem szép gyermeke,
bájaid rabja vagyok,
egyetlen szóval
enyhítheted gyötrelmeim.
Gyere és hallgasd,
mily szaporán ver szívem.

MADDALENA
Ah! Ah! szívből kinevetem
ezt az olcsó tréfát…
 
GILDA
Így beszélt a szerelemről...

MADDALENA
… higgye el, tudom, fel tudom mérni,
mit ér ez a kis játék.

GILDA
...nekem is a gyalázatos!

RIGOLETTO
Nyugodja meg, nem érdemes sírni.

GILDA
Boldogtalan, elárult szívem,
ne szakadj meg a bánattól.
MADDALENA
Megszoktam már, kedves uram,
az efféle tréfákat.

HERCEG
Egyetlen szóval
enyhítheted gyötrelmeim.

GILDA
Boldogtalan, elárult szívem,
ne szakadj meg a bánattól.

MADDALENA
Ah! Ah! Ah! Ah! szívből kinevetem
ezt az olcsó tréfát…

HERCEG
Szerelem szép gyermeke,
bájaid rabja vagyok.

RIGOLETTO
Biztos vagy immár benne, hogy hazudott.
Nyugodj meg, és én gondoskodom arról,
hogy mihamarabb elérje bosszúnk.
Ha kész a terv, végzetes lesz,
Leszámolok vele.
Hallgass rám, menj haza,
Végy magadhoz aranyat, nyergelj fel,
ölts férfiruhát az enyémből,
és indulj Veronába.
Holnap én is ott leszek.

GILDA
Most jöjjön velem.
RIGOLETTO
Lehetetlen.

GILDA
Félek.

RIGOLETTO
Indulj!
(A herceg és Maddalena még mindig beszélgetnek, nevetgélnek, isznak. Gilda el.
Rigoleto a ház mögé megy és pénzt ad Sparafucilének)
Húsz aranyat mondtál? Itt van tíz,
utána megkapod a többit.
Itt marad?

SPARAFUCILE
Igen.

RIGOLETTO
Éjfélkor visszajövök.

SPARAFUCILE
Nem kell:
Egyedül is be tudom dobni a folyóba.

RIGOLETTO
Nem. Én magam akarom megtenni

SPARAFUCILE
Legyen… a neve?
RIGOLETTO
Az enyémet is tudni akarja?
Ő a Bűn, én a Büntetés.
(El, az ég besötétül és villámlik)

SPARAFUCILE
Vihar közeledik.
Még sötétebb lesz az éjszaka.

HERCEG
Maddalena?
(el akarja kapni)

MADDALENA
Várjon… jön a bátyám.

HERCEG
Mit számít az?

MADDALENA
Dörög az ég!

SPARAFUCILE
Nemsoká esni fog.

HERCEG
Annál jobb.
Alhatsz az istállóban…
vagy a pokolban… ahol akarsz…

SPARAFUCILE
Köszönöm.

MADDALENA hercegnek
Ó ne!...menjen.
HERCEG
Ilyen időben?

SPARAFUCILE Maddalenának
Húsz arany lesz.
A hercegenek
Szívesen felajánlom a szobámat.
Ha gondolja, rögtön meg is mutatom.
fog egy lámpást, elindul a lépcsőn

HERCEG
Jó, mindjárt visszajövök… gyorsan, lássuk.
egy szót súg Maddalena fülébe, majd követi Sparafucilét

MADDALENA
Szegény fiú! Olyan csinos!
Istenem, micsoda éjszaka!

HERCEG
(mikor felér a emeletre, látja, hogy nincs ajtó a balkonon)
A szabadban alszunk? Nagyszerű.
Jó éjt!

 SPARAFUCILE
Isten óvja, uram.

HERCEG
Csak egy keveset alszom, fáradt vagyok.
(Leveszi a kabátját, a kardját, és elnyúlik az ágyon.
Maddalena ezalatt az asztalnál ül.
Sparafucile iszik az üvegből, amit a herceg otthagyott.
Néhány pillanatig szótlanok, súlyos gondok nyomasztják őket)
Az asszony ingatag,
mint pehely a szélben,
egyszerű a beszéde
és egyszerű az esze.

elalszik

MADDALENA
Igazán imádnivaló
ez a fiú.

SPARAFUCILE
Ó igen… és húsz aranyat hoz a munka.

MADDALENA
Csak húszat! Az semmi!
Többet ér.

SPARAFUCILE
Ha elaludt, hozd ide a kardját.

(Maddalena felmegy, nézi az alvót, próbálja megjavítani a balkonajtót, majd lemegy. Viszi a kardot. Ezalatt Gilda tűnik fel az úton, férfiruhában, csizmában, sarkantyúban, és lassan a kocsma felé közeledik. Sparafucile folytatja az ivást. Dörög és villámlik.)

GILDA
Elment az eszem.
A szerelem visszahúz…
pám, bocsáss meg!
Micsoda éjszaka!
Nagy Isten, mi történhet még?

MADDALENA
leteszi a kardot az asztalra
Testvérem?

GILDA kukucskál a résen
Ki beszél?

SPARAFUCILE keresgél egy kredencben
Menj a pokolba!

MADDALENA
Úgy néz ki, mint Apolló,
szeretem ezt a fiút,
Ő is szeret...  pihenj le…
ne öljük meg.

GILDA
Egek!

SPARAFUCILE odadob egy zsákot
Foltozd be ezt a zsákot!

MADDALENA
Miért?

SPARAFUCILE
Mert a te Apollódat, ha majd elvágtam a torkát, ebben dobom a folyóba.
GILDA
Ez maga a pokol!

MADDALENA
Esküszöm, megszerzem a pénzed,
és életben is marad.
 
SPARAFUCILE
Nehezen hiszem.

MADDALENA
Figyelj… íme egy egyszerű terv.
A púpostól már kaptál tíz aranyat,
később eljön a maradék tízzel…
megölöd, és a huszat…
 
GILDA
Mit hallok?

MADDALENA
…megkapod.

GILDA
Apám!

MADDALENA
…így az egész összeget megkapjuk.

SPARAFUCILE
Öljük meg a púpost? Mi az ördögről beszélsz?
Tán tolvaj vagyok? Vagy bandita?
Csaptam én már be egyetlen megrendelőt is?
Ez az ember fizet, és én hű maradok.
MADDALENA
Könyörülj a fiún!

SPARAFUCILE
Meg kell halnia.

MADDALENA
Megmentem őt.

GILDA
Ó, nemes leány!

SPARAFUCILE
Elveszítjük a pénzt.

MADDALENA
Igaz!

SPARAFUCILE
Hagyj tennem valamit.

MADDALENA
Meg kell őt mentenünk.

SPARAFUCILE
Ha éjfél előtt valaki erre jár,
az hal meg helyette.

MADDALENA
Sötét az éj, az ég haragos;
senki nem fog ilyen későn erre jönni.
GILDA
Micsoda kísértés! Meghalni a hálátlanért?
Meghalni!... és az apám!  Istenem, könyörülj!

MADDALENA
Sötét az éj…

SPARAFUCILE
Ha éjfél előtt valaki erre jár…

GILDA
Istenem, könyörülj.
fél tizenkettőt üt az óra

SPARAFUCILE
Még fél óra.

MADDALENA  sír
Várj, testvérem…

GILDA
Hogyan? Egy ilyen nő sír, én meg nem segítek! Még ha el is árulta szerelmünket,
feláldozom életem az övéért.
kopog

MADDALENA
Kopognak?

SPARAFUCILE
Csak a szél volt.
Gilda megint kopog

MADDALENA
Kopognak, mondom.
SPARAFUCILE
Különös. Ki lehet az?

GILDA
Könyörüljenek szegény kolduson;
adjanak neki szállást éjszakára.

MADDALENA
Hosszú lehet egy ilyen éjszaka!

SPARAFUCILE
Várj egy kicsit.
megint keresgél a kredencben

MADDALENA
Rajta, gyorsan végezz a munkával:
meg akarok váltani egy életet egy másikkal.

SPARAFUCILE
Jól van, kész vagyok. Nyiss ajtót.
Mindennél többet ér, hogy megkapjam az aranyat.
GILDA
Ó, közeleg a halál, én meg ily fiatal vagyok.
Uram, bocsáss meg ezeknek a vétkeseknek.
bocsáss meg, apám, boldogtalan lányodnak.
Legyen boldog a férfi, kit megmentek.

MADDALENA
Rajta, gyorsan…

SPARAFUCILE
Jól van, kész vagyok.
MADDALENA
Gyorsan végezz!

SPARAFUCILE
Nyiss ajtót!

MADDALENA
Jöjjön be!

GILDA
Istenem, bocsáss meg nekik!

MADDALENA, SPARAFUCILE
Jöjjön csak!
(Sparafucile tőrrel a kezében az ajtó mögé bújik. Maddalena ajtót nyit, majd kiszalad becsukni a nagy kaput, míg Gilda belép.
Sparafucile becsukja az ajtót, minden sötét és néma.
Rigoletto közeledik köpenyébe burkolózva.
Csökkent a vihar ereje, már csak ritkán dörög és villámlik.)

RIGOLETTO
Végre eljött a bosszú ideje!
Harminc napja várom már
vérkönnyeket sírva
bolond-álarcom mögött.
Ez az ajtó…
zárva van.
Még nincs itt az idő!
Várnom kell.
Micsoda rejtélyes éjszaka!
Az égben vihar dúl,
a földön gyilkosság!
Ó, milyen erősnek érzem itt magam!
éjfélt üt az óra
Éjfél!

SPARAFUCILE kijön
Ki van ott?

RIGOLETTO be akar menni
Én vagyok.

SPARAFUCILE
Várjon.
(bemegy majd egy zsákot húzva jön vissza)
Itt van, meghalt az embere.

RIGOLETTO
Micsoda öröm! Fényt!

SPARAFUCILE
Fényt? Nem, az aranyat!
(Rigoletto erszényt ad neki)
Gyorsan dobjuk a folyóba…

RIGOLETTO
Nem, majd én.

SPARAFUCILE
Ahogy akarja. Itt nem alkalmas a hely.
Feljebb mélyebb a folyó.
Gyorsan, nehogy valaki meglepje.
Jó éjt.
be
RIGOLETTO
Itt van benne! Halott!
Ó igen… Látnom kell!
Mit számít?...úgyis ő az!
Itt a sarkantyúja!
Most nézz rám, ó világ!
Ez itt egy bolond, emez pedig egy herceg!
A lábaimnál hever! Ő! Micsoda öröm!
Végre elérte őt a bosszúd, ó fájdalom!
Legyenek a hullámok a sírja,
a zsák a szemfedője.
A vízbe vele!
(A zsákot a folyó felé vonszolja, mikor meglepetésére meghallja a távolban a herceg hangját. A herceg hátul keresztülmegy a színen.)

HERCEG
Az asszony ingatag.

RIGOLETTO
Ez az ő hangja! Éjszakai illúzió ez?

Nem. Ez ő.

Kárhozat! Ördögi gonosztevő!
(kibontja a zsákot)
Ki lehet ez itt helyette?
(villámlik)
Reszketek! Egy emberi test!
A lányom! Istenem! A lányom!
Ez nem lehet!
Veronába tart!
(letérdel)
Kísértet volt… Ez ő!
Ó, Gilda, leányom, válaszolj!
Ki volt a tettes!  Hahó...Senki?
(kétségbeesetten dörömböl az ajtón)
Senki.
(vissza Gildához)
Leányom! Gilda! Ó leányom!

GILDA
Ki szólít?

RIGOLETTO
Beszél!... megmozdult!...
Él! Oh, Istenem!
Egyetlen kincsem a földön...
Nézz rám... megismersz?

GILDA
Ó apám!

RIGOLETTO
Micsoda rejtély!...Mi történt?...
Megsérültél? Mondd...

GILDA (szívére mutat)
Itt sebzett meg az acél.

RIGOLETTO
Ki szúrt le?

GILDA
Becsaptam önt...én voltam a bűnös...
Túlságosan szerettem… miatta halok meg!

RIGOLETTO
Jóságos Isten!
Őt sújtotta jogos bosszúm nyila!
Drága angyal! Nézz rám, figyelj rám!
Beszélj, drága gyermek.

GILDA
Had’ hallgassak! Bocsásson meg nekem és neki is.
Áldja meg a leányát, apám.
Fenn az égben, anyám mellett
örökké önért imádkozom majd.
RIGOLETTO
Ne halj meg, kincsem, kegyelem!
Galambom, nem hagyhatsz el!

GILDA
Fenn az égben...

RIGOLETTO
Ó, leányom.
Nem hagyhatsz itt, ne halj meg.
Ha elmész, egyedül maradok.
Ne halj meg, én is veled halok.

GILDA
Ne többet.. bocsásson meg neki.
Apám.. az ég áldja!
Fenn az égben...

RIGOLETTO
Ó, leányom.
Nem hagyhatsz itt, ne halj meg.
Gilda meghal
RIGOLETTO
Gilda, Gilda! Meghalt!
Az átok!
(haját tépve lánya tetemére borul)


VÉGE

Varsányi Anna nyersfordítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése