2014. október 10., péntek

Verdi: HAT ROMÁNC (Sei romanze) 1845 

GIUSEPPE VERDI
HAT ROMÁNC
1845

 
1.
AZ ALKONY
(Il tramonto)
Andrea MaffeiÁldott óra, ha eljő az alkony,
Bágyadt arccal a nap mélybe hajlik;
Távol, halkan a tenger morajlik,
Habján még csillogón ring a fény.

Míg ez órán a fény mossa arcom,
Szívem távoli napokba réved,
Édesbúsan idézem a képed,
Hallom drága hangod, s újra látlak én!

Állok mélán, merengve a mélybe:
Lent a nap fénye árad a vízen,
Békét nyugtot lel így, nyugtot lel benne szívem,
Lángol, szikrázva táncol a hullámzó ár.

És ez órában aranyhídon lépdel,
Lelkem szárnyal a tündöklő égen;
Fáradt szívem megújulni érzem:
Békés, boldog révbe hív a fénysugár.(Szeretem az órát, mikor a nap véget ér,

Amikor a nap fáradtan lehanyatlik
És a tenger nyugodt hullámain
Látom utolsó sugarát remegni.

Ez órán visszatér szívembe
Egy boldogabb kor;
Ezen az édes, bús órán
Hozzád küldöm, drága hölgy, a sóhajomat.

Szemem sem rebben és lomha a gondolatom,
A fénysávot kutatom,
Mely a derűs nyugatról jön hozzám
Végigszántva a tenger nyugalmát.

És ennek az aranyösvénynek vonzása
Végtelen csúcsra ragad,
Fáradt életemet el kell vezetnie
A béke kikötőjébe.)


2.
A CIGÁNYLÁNY
(La zingara)
S. M. MaggioniHogy' híjják atyámat, hazám merre, hol van?
Ezt kérdi a jónép, de kérdezni kár,
Mert azt biz' nem sejtem, hisz' én árva voltam,
Ott élek, hol étek, s hol jókedv vár.

Majd jobb helyre mének, ha itt célt nem érek,
Hol vár néhány jó szó, lesz, ki csókot kínál,
Mit bánom a múltat, mi rég volt, csak untat;
A szép percnek élek, s nem bánom, mi vár!

Tán a holnap az égre bús felhőt hord majd,
S az elszürkült égről a fény nem süt rám,
De most még oly kéklő, oly sugárzó az égbolt,
Ma nékem mit számít, hogy holnap mi jő?

A szívem nem bántja a sors búja-gondja,
Úgy élem az életem, mint száz vadvirág:
Ha szirmát elszórta már újból kibontja,
Zord télben, szép nyárban csak tarkán virul.

(Ki volt apám, s mi a hazám?
Hiába jönnek hozzám e kérdéssel az emberek.
Az előzőt sose tudtam, és hazám:
A föld, mely nekem virágot s gyümölcsöt ad.

Bármerre mutat is ösvényt a sors,
Én mosolyra lelek és szerelemre;
Mit törődjek a múlttal,
Ha a jelen órát élvezi szívem?

Igaz, – talán egy sötét fátyol
Arcomról elűzi a vidámságot,
De egem ma kéken ragyog,
Miért szomorkodjam a kétes jövőn?

Növény vagyok, akit a fagy nem csupaszít le,
Ki szembeszáll a tél szigorával.
Ha egy ágam le is hull, ott virágzik egy másik.
Minden évszakban virág borít.)

3.
EGY CSILLAGHOZ       
(Ad una stella)
Andrea Maffei


Szépséges égi csillag,
Fényed hogy' vonz, mily szép vagy!
Vágyakra gyújt e fénysugár
Sínylődő lelkem hívja,
Azt súgja, láncát törje szét,
Szálljon, s várja szebb világ!

Van fönn, az égben élet,
Mit elrejt tőlünk fényed,
Az ott lakók s az angyalok
Egymást segítve élnek,
Fölséges összhangban zengetik
A szférák dallamát!

A földi bűn, a bánat
Előttük el van rejtve,
Békében múlnak napjaik,
Bút, gondot, bajt nem látnak,
A szívük sosem keserű,
Nem bántja soha gond!

Szépséges éji csillag
Szikrázó égi gyémánt,
Vágyat kelt, vonz e fénysugár,
Sínylődő lelkem hívja:
Zord földi láncát törje szét,
Nálad várja boldog hon!


4.
A KÉMÉNYSEPRŐ
(Lo spazzacammino)
S. M. MazzoniKéményt seperni!

Képem csúnyán szurtos-kormos,
Piszkos lesz, mit markom fogdos!
Rongyos gúnyám folyton foltos,
Meztélábbal járok, lám;
Mégis, boldogabb énnálam
Itt a földön nincs talán!

Kéményseprő!
Csak tessék! Ha hívják, pár fillérért jő;
Megóvja a tűztől a kéményseprő!
Hej, megér néhány fillért a kéményseprő!

Én már pirkadatkor talpon
Görbe utcák hosszát járom;
Azt, ki alszik, felrikkantom,
Még sincs ellenségem ám!
Így hát boldogabb énnálam
Itt a földön nincs talán!

Kéményseprő!
Csak tessék! Ha hívják, pár fillérért jő;
Megóvja a tűztől a kéményseprő!
Hej, megér néhány fillért a kéményseprő!

Néha háztetőkön járok,
Máskor kandallókba mászok;
„Szurtos ördög, jaj, mit látok!”,
Így kiált sok kisleány!
Mégis, boldogabb énnálam,
Isten úccse, nincs talán!

Kéményseprő!
Csak tessék! Ha hívják, pár fillérért jő;
Megóvja a tűztől a kéményseprő!
Hej, megéri a pénzét a kéményseprő!(A kéményseprő!

Külsőm csúnya, fekete,
Bemaszatolom, ki közelembe jön;
Rosszul öltözötten,
Mindig mezítláb járok.
De nálam ki boldogabb
A földön, meg nem mondhatom.
Kéményseprő!Urak, hölgyek, a kéményseprő
Megóv a tűztől néhány garasért! Ah!
Urak, hölgyek, a kéményseprő!

Előbb kelek a napnál
És a város minden utcáját
Betölti kiáltásom.
Ellenségem egy sincs.
Ah, nálam ki boldogabb
A földön, meg nem mondhatom.
Kéményseprő! Urak, hölgyek, a kéményseprő
Megóv a tűztől néhány garasért! Ah!
Urak, hölgyek, a kéményseprő!

Néha a tetőkön járok,
Olykor a szobákon megyek át,
Nevemmel a gyerekeket
Ijesztgetik, csitítgatják.
Ah, nálam ki boldogabb
A földön, meg nem mondhatom.
Kéményseprő! Urak, hölgyek, a kéményseprő
Megóv a tűztől néhány garasért! Ah!
Urak, hölgyek, a kéményseprő)


5.
A TITOK
(Il mistero)
Felice Romani


Hogyha minket bárhol látnak,
Úgy hihetnék: nyugalmat leltem,
Már a vágy nem gyötri lelkem,
Oly nagy hévvel, oly nagy hévvel már nem ég;
Ám te kínlódásom láttad,
Mennyit küzdött a szívem ezért.

Mint a tó, ha meg se moccan,
Tükre sima, alszik mélyen,
Ám a láva forr a mélyben,
Bár nem látta senki rég,
Visszafojtva mégis ott van,
Mert a tűz nem hunyt ki még,
nem, nem hunyt ki még!

Néha jajszó, egy-egy sóhaj
Csillapítja a féltést bennem,
Ám nem szűnik, bárhogy rejtem,
Folyton érzem, folyton érzem vad hevét,
Bárha el nem árul szóval,
Szívem mélyén, mint síri mécses ég.

Ég a láng magába zárva,
Ég, ha nem táplálja semmi,
Ég, ha tiltod, nincs mit tenni,
El nem alhat, csak egyre perzselőbb,
Mert a szívnek büszke lángja
Önmagából nyer új erőt.

6.
BORDAL
(Brindisi)
Andrea Maffei


No, tölts még a borból! A sok földi jóból
Csak ez van, mi téged be nem csap: a jó bor!
A bor tüze éltet, csak mámor a bor!
Vad vágyakra csábított egy égő szempár,
De rájöttem, szép szemhez hű szív, az nem jár;
Ki nőszívben bízik, biz’ nem járhat jól!
No, tölts még egy kortyot, nem csal meg a bor!

Barátod, szerelmed idővel mind elhagy,
De múlhatnak évek, veszélyben te nem vagy:
Mert téged nem bánthat, csak érlel a kor;
Elillan a május, elhervad a rózsa;
De téged nem érint meg bús földi sorsa,
Te jókedvet ébresztve vársz mindenkor!
No, tölts még egy kortyot, nem csal meg a bor!

Te állsz újra mellém, ha megcsalt az élet,
Te állsz újra mellém, ha megcsalt az élet.
A gond és a bánat hogy’ érhetne véget;
Ha nem volna hordó, s a hordóban bor?
No, tölts még a borból! A sok földi jóból
Csak ez van, mi téged be nem csap: a jó bor!
A bor tüze éltet, csak mámor a bor!

(Töltsetek bort nekem! Egyedül te, ó, pohár,

A földi örömök között, te nem vagy hazug,

Te, érzékek élete, szívnek mámora!

Szerettem, lángra gyúltam egy végzetes szempárért;
Azt hittem, a leány barátsága nem illan el;
Ifjúi évek bolondsága, csalóka képzelgés!

Töltsetek bort nekem, a szívnek mámora!

A barát, a szerető eltűnik idővel,
De te ne félj attól, ami mindent tönkretesz,
Az évek nem ártanak neked, növelik erődet!
Április elvirágzik, a rózsák lehullnak,
Te vagy, ki elűzöd az unalmas gondokat:
Te vagy az, aki visszahozza az egykori örömöt.

Töltsetek bort nekem, a szívnek mámora!

Ki gyógyíthatná jobban a szívnek sebeit?
Ha a gondoskodó szőlő nem adna téged nekünk,
Az ember fájdalma végtelen lenne!

Töltsetek bort nekem! Egyedül te, ó, pohár,
A földi örömök között, te nem vagy hazug,
Te, érzékek élete, szívnek mámora!)

(Csákovics Lajos fordításai)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése