2010. augusztus 30., hétfő

„Mentsd meg őt!”

A múlt heti bejegyzések után kedvet kaptam befejezni a kettős műfordítását.
A csatolt videó nem túl jó minőségéért elnézést, de nem találtam másik olyan felvételt, amelyiken húzás nélkül adnák elő a jelenetet. Itt viszont az egyik előadó magyar!
Sir George-ot Szabó Bálint énekli.
Richard szerepében Giorgio Caoduro.
A Görög Nemzeti Opera zenekarát vezényli: Francisco Negrin
GEORGE
Ments meg őt, a versenytársad!
Ments meg őt, ez csak terajtad állhat!

RICHARD
Nincs hatalmam.

GEORGE
Tán más a vágyad.

RICHARD
(megvetően)
Nem.

GEORGE
Mentsd meg akkor!

RICHARD
Már a vérpad vár reá!

GEORGE
Szemtanúja csupán te voltál
akkor, ott, a szöktetésnek…

RICHARD
Én.

GEORGE
S éppen Arthur, bűntársak nélkül…?

RICHARD
(felháborodva)
Szódra jól vigyázz!

GEORGE
Mert végül?

RICHARD
Vádolj nyíltan!

GEORGE
Már tisztán értem!

RICHARD
Így kívánja a parlamentünk:
példa légyen Arthurnak sorsa,
pártütőknek így üzenjünk:
nem remélhetnek vétkeikre mást!
S nincsen ebben személyes érdek,
megtoroljuk ezt az aljas árulást!

GEORGE
Nem. Féltékeny vágyad
elvakít még, s nem látod, mi vár rád.
Bűntudóan be kéne lássad,
míg csak élsz, a bűnöd számadásra hív;
mert, ha meghal a versenytársad,
bánatába’, bánatába’ megszakad majd egy árva szív.

RICHARD
Ki?

GEORGE
Arra gondolj,
mi lesz a tetted ára!
Mert a két szerelmes árnya,
a két szerelmes árnya
téged holtig üldöz majd.

Holdas éjjel, ha kél majd egy árnyék,
sápadt arccal… sápadt orcával, sóhajtva, sírva,
ő Elvira, nincsen nyugta,
s így szól hozzád: te voltál gyilkosom!
Sűrű felleggel rémítő éjen
véres kísértet rémképe éled,
ő lesz Arthur, ki kárhoztat téged,
ő lesz Arthur, üldöz téged,
s szívből átkoz, ki hóhéra vagy!

RICHARD
Hogyha Elvira sírból jött árnyát
látnám sírva, s szemrehányással zaklatná békém,
gyöngéd szívét buzgón kérném,
s bizton érzem, hogy ő megbocsát!
Ám, ha Arthurnak fejvesztett réme
kénes poklából támadna énrám,
meg nem rettennék, s cseppet sem szánnám;
izzó mérgem, visszalökné poklok poklára őt.

Hogyha Elvira sírból jött fájdalmas árnyát
látnám sírva és sóhajtva,
tán nem lelném békém;
gyöngéd szívét esdve kérném, esdve kérném,
s bizton érzem, hogy hallgat rám, ő hallgat rám,
s bizton érzem, hogy ő megbocsát!
Bizton érzem, hogy, ha kérem, hogy, ha kérem,
hallgat rám majd, hallgat rám és megbocsát,
hallgat énrám és majd megbocsát.
GEORGE
Hogyha feltűnne Elvira sóhajtva, sírva,
síri árnyéka vádol: te gyilkoltad meg!
Majd meg Arthur véres árnya üldöz téged,
s száz átkot szórva támad rád,
átkot szór rád, ki hóhéra vagy!
Úgy van, Arthur véres árnya üldöz téged,
s száz átkot szórva támad rád,
átkot szór rád, ki hóhéra vagy!


GEORGE
(átölelve Richard-t)
Hisz' látom, már látom:
nincs kőből szíved mégsem,
meghatja őszinte bánatom.

RICHARD
Megindít ennyi fájdalom;
látod, kicsordult a könnyem.

GEORGE, RICHARD
A perc nagy áldozatra szólít
hazánk szent oltárán.

GEORGE
Hazánkért!

RICHARD
Hazánkért!

GEORGE, RICHARD
A nemzet oltárán.

RICHARD
Holnap, holnap, ha új nap virrad, tán
támad, támad az ellen ránk.
Köztük, ha jár…

GEORGE
Vesztére vár!

RICHARD
Vesztére vár!
Köztük, ha jár, vesztére vár!

GEORGE
Halálveszély se rémít majd,
tevéled harcol kard és szív.

RICHARD
Ha Arthur támad ránk,
a szívét kardom járja át.

GEORGE
A szíved hangja szól:
„Honfi vagy, hazádat te óvni tartozol!”

GEORGE
Harsogva zúg a kürt szava
bátran megállok ott, a vészben,
érted kiontom vérem,
te légy szabad, hazám!
Rendíthetetlen harcolok,
bármennyi kínnal vár rám;
vér és verejték árán
virrad csak új nap rád!

A hajnal!
RICHARD
A hajnal!

GEORGE
Bátran kiontom vérem,
ha vár szabad hazám!

RICHARD
Harsogva zúg a kürt szava,
elszántan állj meg ott a vészben!
Bátran kiontom vérem,
ha vár szabad hazám!
Rendíthetetlen harcolunk,
bármennyi kínnal várjon,
száz kardcsapás ne fájjon,
így virrad új nap ránk!

A hajnal!
GEORGE
A hajnal!

RICHARD
Bátran kiontom vérem,
s kiáltom: szabad hazát!

GEORGE
Harsan a trombita szava,
nem tántorít el bármilyen veszély.

RICHARD
Holnap, ha új nap

virrad, tán...
GEORGE
Ha virrad!

RICHARD
Támad az ellen ránk.
Köztük, ha jár,…

GEORGE
Halál rá!

RICHARD
A szíved hangja szól:
vállvetve harcolj!

GEORGE, RICHARD
Harsogva zúg a kürt szava,
elszántan állva a vészben,
érted kiontom vérem,
te légy szabad, hazám!

RICHARD
Rendíthetetlen harcolok, …

GEORGE
Bármennyi kínnal várjon.

RICHARD
Száz kardcsapás ne fájjon!

GEORGE
Így virrad új nap ránk.

GEORGE, RICHARD
A hajnal!
Bátran kiontom vérem,
ha vár szabad hazám!
A szívünk hangja szól:
„Megtenni tartozol!”
E szózat rád talál:
„Harcolj hazádért, ne várj!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése