2010. szeptember 17., péntek

Vérszomj és romlottság

A ma reggeli elkedvetlenítő, pocsék időben a '99-es ősz jutott eszembe, amikor bécsi iparművészeti ösztöndíjasként honvággyal küszködve a kollégiumban rostokoltam, s operafordítás-terápiára fogtam magamat... Akkor készült el öt nap alatt Verdi Haramiákja. Ebből a darabból való ez a két kis részlet. Az elsőben a vérszomjas haramiák mesélnek vidám életükről, majd egy ugrással a jelenet végén termünk, mikoris a velejükig romlott útonállók ismét hűséget esküsznek a félromlott Károlynak, aki a szintén teljesen romlott öccsén akar bosszút állni... 
HARAMIÁK
A munkánk a rablás, a hazánk a vadon,
mi itt ütjük unalmas időnket agyon.
Ma vígadj, ha lehet; mi jön, úgyse tudod,
maholnap a gigádra szorul a hurok!
Ma vígadj, ha lehet; mi jön, úgyse tudod,
maholnap a nyakad hurokba bedugod!
Mert ez ám a boldog élet, hej!
Megvan itt, akármi kell.
Víg tanyánk nekünk e lombos ház
és a szikla bújtat el.
Hogyha pénz kell, akad mindig ember rá,
néha élő, de többször holt.
Nincs okunk panaszra, míg süt ránk
víg napunk, a csonka hold.
Ha kedved támad gyújtogatsz, vagy fosztogathatsz bárhol.
Kiállsz az útra egy kicsit, ha gyilkolászni vágyol.
Élvezet hallani, ha ifjú lányka sikolt.
Éccaka rátörünk, hogy azt se tudja, ki volt...
Ha eljő a halál, ha letelt az időd,
ne légy bús, hisz meghalni vidáman szabad;
de tisztára pucold a ruhád, a cipőd,
csinos légy, ha megállsz a bitófa alatt!
Utoljára pajtás a torkodba tölts még,
ne szomjan arasd le a munkád gyümölcsét!
Lara lara lara lara!
Hol ez véget ér vár reánk a jobb világ!
Lara lara lara lara!
Hol ez véget ér vár reánk a jobb világ!
Lara lara lara lara!

(Belép Károly. A haramiák talpra ugorva üdvözlik.)

A bandanóta, főnök!

KÁROLY
Úgy-e későre járhat?

KÓRUS
Talán ha éjfél...

KÁROLY
Most jó éjt! Én örködök.

KÓRUS
Lara lara lara...

(A haramiák lefekszenek és elalszanak.)

................................................................................. 

KÁROLY
(Dermedten áll egy pillanatig, majd eszmélve elsüti fegyverét.)
Fel mindenki talpra!

HARAMIÁK
(Talpra szökkennek.)
Riasztasz? Mi végre?!

KÁROLY
(Az eszméletlen Miksára mutatva.)
Kit mellettem láttok lerogyva a porba,
e sírboltba fia bezáratta élve!
Apám itt e férfi!

HARAMIÁK
(Meglepetten)
Az ő apja volna?!

KÁROLY
Megtorlom! Megtorlom! Most hozzád kiáltok,
ki büntetsz a bűnért igazságos módon!
Te sújts rám, ha annak, kit büntetni vágyok
ma hajnalra kelve a vérét nem ontom!
S ti, hű banditáim; ma szent lesz a célunk:
A legfőbb igazság szolgálói lesztek.
Ne szégyellje senki, ha mind térdre hullunk,
a földig hajolva fölesküdni jertek,
hogy aztán mirajtunk keresztül lesújtson

az Isten haragja!
HARAMIÁK
(Letérdelnek.)
Vezess hát az úton!

KÁROLY
Íme, esküszünk ez aggra:
az, ki hívem bosszút áll!

HARAMIÁK
Íme, esküszünk ez aggra:
az, ki híved bosszút áll!

KÁROLY
És az aljast megtaláljuk,
őt a templom óvja bár!

HARAMIÁK
És az aljast megtaláljuk,
őt a templom óvja bár!

KÁROLY
Ám öcsémet nehogy megöljed,
élve kérem!

HARAMIÁK
Ő tiéd!

KÁROLY
Élve kérem!

HARAMIÁK
Ő tiéd!
Senki meg nem óvhatja tőled,
bosszút állunk rút bűnéért!
Senki meg nem óvhatja tőled,
bosszút állunk a bűnért!
Az Isten haragja lesújt ma még!

KÁROLY
Ma bosszút állj!

HARAMIÁK
És a bűnös még ma tiéd!

KÁROLY
Ma bosszút állj!

HARAMIÁK
És a bűnös még ma tiéd!

KÁROLY
Öcsém, megállj,
rettentő bosszú vár!

HARAMIÁK
Rettentő bosszú vár!

KÁROLY
Az, ki hívem, bosszút áll!

HARAMIÁK
Ma rá lesújt az ég!
KÁROLY
A bosszú vár!
(Tülekedve kirohannak; Károly térdre hull atyja előtt.)

1 megjegyzés: